‘குவாட்’ பாதுகாப்பு உரையாடல் | Quadrilateral security dialogue

‘குவாட்’ பாதுகாப்பு உரையாடல் ‘குவாட்’ பாதுகாப்பு உரையாடல் என்றால் என்ன? இந்திய மற்றும் பசுபிக் கடல் பிராந்தியத்தில் , அமெரிக்கா , இந்தியா மற்றும் ஜ்ப்பான் நாடுகள் இனைந்து தங்களுடைய , கூட்டுறவை அமைதி ,பாதுகாப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுஆதிக்கத்தை நிலை நிறுத்துவதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு உரையாடல் ஆகும். மேலும் இந்த குவாட் உரையாடலில் ஆஸ்திரேலியாவையும் இணைக்கும் நோக்கத்துடன் அந்த நாட்டுனும் பேச்சு வார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. இத்திட்டத்தை ஜப்பான் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முன்மொழிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. நோக்கம் […]

வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம்|சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பாடக்குறிப்புகள்

வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம் : ( Pre Historic Period) மனித குல வளர்ச்சியின் ஆரம்ப நிலைகளைப் பற்றிய விவரங்களை குறிப்பிடும் காலம் வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம் எனப்படுகிறது. இக்காலம் பற்றிய ஆவணங்கள் எதுவும் நமக்குக் கிடைக்கவில்லை. இயற்கையின் அழிவிலிருந்து மிஞ்சிய சில தடயங்கள், உலகின் பழங்கால மனிதர்கள் உபயோகித்த ஆயுதங்கள், கருவிகள் ஆகியவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கற்காலம், உலோக காலம் என வரலாற்றுக்கு முந்திய காலத்தை வகைப்படுத்துகின்றனர். மனிதன் கற்களிலாலான ஆயுதங்களையும் கருவிகளையும் உபயோகித்த காலத்தையே […]

Types of Rocks / பாறைகளின் வகைகள்

பாறைகளின் வகைகள் / Types of Rocks பாறைகள் அவை உருவாவதின் அடிப்படையை வைத்து மூன்று பிரிகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன தீப்பாறைகள் Igneous Rocks படிவுப்பாறைகள்: Sedimentary Rocks உருமாற்றப் பாறைகள்: Sedimentary Rocks தீப்பாறைகள் Igneous Rocks: இக்னியஸ்’ என்ற சொல், ‘தீ’ என பொருள்படும் இலத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்ததாகும். ஆனால் உண்மையில், இக்னியஸ் பாறை என்பது எரிந்துக் கொண்டு இருக்கும் நெருப்பு போன்றது என பொருள் கொள்ளக் கூடாது. மிக அதிக வெப்பத்தைக் உடைய திரவ […]

TNPSC GROUP IIA SYLLABUS AND BOOK IN TAMIL – DETAILED NOTIFICATION IN TAMIL 2017 PDF

TNPSC குருப் 2 நேர்கானல் அல்லாத பணியிடங்கள் / அறிவிக்கை / பாடத்திட்டம் /பொதுவான  தகவல்கள்  தமிழில் குருப் 2 நேர்கானல் அல்லாத பணியிடங்களுக்கான தேர்வில் பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள 1953 உதவியாளர் பணியிடங்களை உள்ளடக்கிய தேர்வு. அதாவது குருப்4 பதவிக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள பணியிடமாகும். இத்தேர்வு ஒரே நிலையைக் கொண்டதாகும் , அதாவது  நடத்த்ப் படும் தேர்வில் வெற்றிபெற்றால் நேரடியாக பணி நியமனம் தான் , நேர்முகம் ( interview ) […]