இந்திய மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு | மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கம் |வல்லபாய் படேல்

இந்திய மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு | மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கம் |வல்லபாய் படேல்

இந்திய மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு / மொழிவாரி மாநிலங்கள் உருவாக்கம் / வல்லபாய் படேல்

மாநிலங்களை மாற்றியமைத்தல்

இந்தியா பழம் பெரும் வரலாறு கொண்டது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சி நிறுவப்படுவது வரையிலும் இந்தியாவில் பாரம்பரிய முறையிலான ஆட்சி நிலை கொண்டிருந்தது. பல்வேறு கலாச்சாரம், பண்பாடு, நாகரீகம், அரசியல், சமயம், மொழி ஆகியவை இங்குப் பின்பற்றப்பட்டு வந்ததால் ஆட்சி முறை மாநிலத்திற்கு மாநிலம், தேசத்திற்கு தேசம் மாறுபட்டு காணப்பட்டது. நாடு பல்வேறு சுதந்திர அரசுகளைக் கொண்டு தன்னிச்சையாகச் செயல்பட்டு வந்தன. எனவே இங்கு ஒற்றுமையைத் தவிரப் பிரச்சினை வாதவே மேலோங்கி நின்றது. சுதந்திரத்திற்குப்பின் அனைத்து அரசு களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஐக்கிய இந்தியாவை உருவாகக தலைவர்கள் முன் வந்தனர். இவ்வமைப்பு ஒரு கூட்டாட்சிக்கு வழிவகுத்தது. கூட்டாட்சி மாநிலங்களின் ஐக்கியத்தால் உருவானது. இதற்கு மாநிலங்களை மாற்றியமைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது.

சுதந்திரத்திற்குமுன் மாநிலங்களின் நிலை

நீண்ட நெடிய போராட்டடததிற்குப்பின் இந்தியா 1947-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் அடைந்தது. போராட்ட காலத்தில் நிகழ்ந்த சில விரும்பப்படாத நிகழ்வுகளும் தலைவர்களின் விட்டுக் கொடுக்காத பிடிவாதப் போக்கும் இந்தியாவின் பிரிவினையில் முடிவுற்றது. இந்தியா, பாகிஸ்தான் என நாடு துண்டு வைக் கப்பட்டது. பிரிவினைத் தீர்மானத்தின்படி சிந்து பகுதி வடமேற்கு எல்கைப் பகுதிகள் பலுசிஸ்தான் மேற்கு பஞ்சாப், கிழக்கு வங்காளம், ஹையர்பூர், மஹாவால்பூர் மாநிலங்கள் ஆகியவற்றை ஒன்றாக இணைத்துப் பாகிஸ்தான் உருவாக்கப்பட்டது. எஞ்சிய அரசுகளும் மாநிலங்களும் இந்தியாவில் இடம் பெற்றிருந்தன.

இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன் சுமார் 562 அரசுகள் ஆங்கிலேயர்களின் ஏகாதிபத்தியத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வந்தன. அவற்றுள் பலவற்றிலும் கொடுங்கோல் ஆட்சி நிலவின. இவ்வரசுகளுக்கிடையே பரப்பளவிலும், மக்கள் தொகையிலும் பொருளாதார வசதியிலும் பெருத்த வேறுபாடுகள் நிலவின. அவற்றுள் ஹைதராபாத், காஷ்மீர், மைசூர், பட்டியாலா, திருவிதாங்கூர், ஜெய்ப்பூர், ஜோத்பூர் ஆகியவை அதிக பரப்பளவுடயவைகளாகவும் பீக்கானீர் போன்ற அரசுகள் பரப்பளவில் சிறியனவாகவும் காணப்பட்டன. குறிப்பாக ஹைதராபாத் 82,000 சதுர மைல்கள் பரப்பளவும் 17 மில்லியன் மக்கள் தொகையையும் கொண்டது. இதன் வருடாந்தர நிதி நிலை பத்து கோடிகள். ஜம்மு – காஷ்மீர் அதிகமாக பரப்பளவு கொண்டிருந்தாலும், மக்கள் தொகையிலும் பொருளாதார வசதியிலும் குன்றி காணப்பட்டது. ஹைதராபாத் இந்துக்கள் அதிகமான வாழும் ஒரு பகுதி. ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் ஆட்சியாளரின் கீழ் காணப்பட்டது. முஸ்லீம்கள் அதிகமாக வாழும் பகுதி காஷ்மீர். இதை ஒரு இந்து ஆட்சியாளர் ஆட்சிபுரிந்து வந்தார். பல அரசுகள் ஆங்கியேர்களின் மேலாண்மையை ஏற்று அவர்களின் ஆணைக்கு உட்பட்டு செயல்பட்டு வந்தன. இநதியாவின் மொத்தப் பரப்பளவில் சுமார் 45 சதவிகித பரப்பளவில் இத்தகைய அரசுகள் செயல்பட்டு வந்தன. சுமார் 26 சதவிகித மக்கள் இத்தகைய ஆட்சியை ருசித்து வந்தனர். இவ்வாறு பல்வேறு தன்மை களைக் கொண்ட மக்கள் நலனில் அக்கறை அற்ற அரசுகள் இந்தியாவில் நிலை கொண்டிருந்தன.

மாநிலங்களும் ஆங்கிலேய அரசுக்குமுள்ள தொடர்பு

வணிகத்தின் பொட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து நாளடைவில் ஆதிக்கம் பெற்று திகழ்ந்த கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் அரசியல் ஈடுபாட்டை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம். 1957-1813 க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நடுநில மைக் கொள்கையைக் கடைபிடித்த கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி உள்நாட்டு அரசியல் விவகாரங்களில் அதிக அக்கரை காட்ட வில் லை. கிழக் கிந்திய கம் பெனி யின் இக் கொள்கையை Ring-fence’ என்பர். இக்கொள்கையால் கம்பெனி அரசிற்கு எவ்வித ஆதாயமும் இல்லை என்பதை உணர்ந்த கவர்னர் ஜெனரல் (Wellesley) வெல்லஸ்லி 1798-ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுகளைக் கம்பெனியின் கட்டுப்பாட்டிக் கீழ் கொண்டு வர முனைந்தார். இதன் விளைவால் துணைப்படைத் திட்டம் (Subsidiary System) அமல்படுத்தப்பட்டது. இத் திட்டத்தின் படி இந்திய அரசுகள் கம்பெனி நிர்வாகத்துடன் உடன் படிக்கை செய்து கொள்ளுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டன. வெல்லஸ்லியின் இத்திட்டத்தை ஹைதராபார், மராத்திய, குவாலியர், பரோடா, அவுத், மைசூர் ஆகிய அரசுகள் ஏற்றுக்கொண்டன. இத்திட்டம் கம்பெனியின் மேலாதிக்கத்திற்கு வழி வகுத்தது. 1805-ஆம் ஆண்டு வெல்லஸ்லி தாய்நாடு சென்றதாலும் நெப்போலியனின் முற்றுகை ஐரோப்பாவில் வலுவடைந்த தாலும், இந்தியாவை ரஷ்யா முற்றுகையிடும் என்ற அச்சமும் எழுந்ததாலும் கம்பெனி நிர்வாகம் மீண்டும் நடுநிலைமைக் கொள்கையை வகுத்தது. இக்கொள்கை 1815-ஆம் ஆண்டு வரை நீடித்தது. ஆனால் 1815-1857 – இடைப்பட்ட காலத்தில் கம்பெனி அரசின் கொள்கையில் பெருத்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன.

தனது எல்லைகளை விரிவுபடுத்த கம்பெனி அரசு இந்திய அரசுகளைக் கைப் பற்றுவதில் முனைப்புடன் செயல்பட்டது. இதற்கு ஹேஸ்டிங்ஸ் (Hastings) வில்லியம் பென்டிங், டல்ஹசி ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்தனர். பல்வேறு காரணங்களை முன்வைத்து இந்திய அரசுகள் ஒன்றன்பின் ஒனறாக மிகக் குறுகிய காலத்திற்குள் கம்பெனி அரசுடன் இணைக்கப்பட்டது. எனவே ஆங்கிலேயப் பேரரசை நிறுவுவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தவர் டல்ஹஸி ஆவார்.

ஆங்கிலேயரின் பேரரசு விரிவாக்கல் கொள்கைக்கு எதிர்ப்புக்கள் ܊ வலுத்தன. 1857 – ஆம் ஆண்டில் கலகம் ஒன்று நிகழ்ந்தது. இதற்குப் பல்வேறு இந்திய அரசுகள் முழு ஆதரவு அளித்தன. இந்தியாவின் அரசியல் நிலையை உணர்ந்த இங்கிலாந்து அரசி 1858-ல் பிரகடனம் ஒன்றை வெளியிட்டார். இப்பிரகடனத்தின் மூலம் இந்தியா இங்கிலாந்தின்  நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்திய அரசுகளின் முறைகள் ஓரளவு நிவர்த்தி செய்யப்பட்டன. மக்கள் விரோத அரசுகள் அகற்றப்பட்டன. இந்நிலை 1905-ஆம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்தது.

1905 முதல் 1947 வரை இந்திய அரசியலில் வியத்தகு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன. மக்களிடையே சுதந்திர வேட்கை மேலோங்கி நின்றது. ஆங்கிலேயருக்கெதிராகத் தொடர் போராட்டங்கள் நிகழ்ந்த வண்ண மிருந்தன. இந்தியர்களைத் திருப்திபடுத்தும் நோக்கோடு சட்டங்கள் பல இயற்றப்பட்டன. அவற்றுள் 1919-ஆம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட சட்டம் இரட்டை ஆட்சிமுறைக்கும் 1935-ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட சட்டம் மாநில சுய ஆட்சிக்கும் வழிவகுத்தன. இவ்வற்றின் மூலம் சட்ட மன்றங்களுக்குப் பிரதிநிதிகளை அனுப்புவதற்கம், நிர்வாகத்தில் ஈடுபடுவதற்கும் இந்தியர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.

காந்திஜியின் வரவால் புதுப்பொலிவு பெற்று விளங்கிய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சுய ஆட்சி வேண்டி போராட்டத்தைத் தீவிரப்படுத்தியதின் விளைவு, இந்தியாவுக்கு சுதந்திரத்தை வழங்க ஆங்கிலேய அரசு முடிவு செய்து இந்திய சுதந்திரச் சட்டத்தை 1947-ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றியது.

இந்திய அரசுகளை இணைத்தல்

இந்திய சுதந்திரச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டபோது இந்தியாவின் நிலை பரிதாபகரமாயிருந்தது. நாடு பல்வேறு ஆட்சியாளர்களின் பிடியில் சிக்கித் தவித்துக் கொண்டிருந்தது. இந்நிலையில் இந்தியாவை ஒருங்கிணைப்பதன் அவசியத்தை உணர்ந்த தலைவர்கள் அதற்கான நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். இதற்கென 1947-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதன் என அழைக்கப்பட்ட சர்தார் வல்லபாய் படேல் தலைமையில் மாநில அரசுகளின் அமைச்சரவை  டில்லியில் அமைக்கப்பட்டது. வி.பி.மேனோன் தெரிவு செய்யப் பட்டார். இம்முயற்சிக்கு மவுண்ட் பேட்டன் பிரபுவும் ஆதரவளித்தார். இவர்கள் மூவரும் 1947-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15-ஆம் நாள் அறிக்கை ஒன்றைக் கூட்டாக வெளியிட்டனர். இதில் காஷ்மீரைத் தவிர இந்திய அரசுகளும் கூட்டமாக இணைய வேண்டியதன் அவசியம் வலியுறுத்தப்பட்டது.

ஐதரபாத் இனைப்பு ( ஆப்பரசேன் போலோ)

ஐதராபாத் சமஸ்தானத்தை முஸ்லீம் மன்னரான நிஜாம் ஆண்டு வந்தார். ஆனால், அந்த சமஸ்தானத்தில் வாழ்ந்தவர்களில் பெரும்பான்மையோர் இந்துக்கள். இந்தியாவுடன் இணைந்து விடுங்கள் என்று பட்டேல், மவுண்ட்பேட்டன் போன்றவர்கள் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்க மறுத்தார், நிஜாம் இந்தியாவுக்கு எதிராக ரஜாக்கர்கள் என்ற பெயர் கொண்ட படையைத் திரட்டினார். நிஜாமுக்கு ஆயுத உதவி செய்ய பாகிஸ்தான் முன் வந்தது.நிஜாமுக்கு பாடம் கற்பிக்க பட்டேல் முடிவு செய்தார். 1948 செப்டம்பர் 13ந்தேதி, ஐதராபாத் துக்குள் இந்தியப்படை நுழைந்தது. மூன்றே நாளில் அடி பணிந்தார். நிஜாம் ஐதராபாத் இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்டது. (பிற்காலத்தில் ஆந்திர மாநிலத்துடன் ஐதராபாத் சேர்க்கப்பட்டது.

காஷ்மீர்

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது காஷ்மீர் சமஸ்தானத்தில் 8 லட்சம் இந்துக்களும், 32 லட்சம் முஸ்லிம்களும் வசித்து வந்தனர். அந்த சமஸ்தானத்தின் அரசர் ஒரு இந்து பெயர் ஹரிசிங் அவர் இந்தியாவுடனோ பாகிஸ்தானுடனோ இணைய விரும்ப வில்லை. காஷ்மீர் ஒரு சுதந்திர நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்.

ஆனால், காஷ்மீரில் உள்ள மலைவாசிகளை மன்னருக்கு எதிராக கலவரம் செய்யும்படி பாகிஸ்தான் தூண்டிவிட்டது. கலவரத்தை அடக்கமுடியாத மன்னர் ஹரிசிங், இந்தியாவுடன் இணைய முடிவு செய்தார். அதன் படி இணைப்புக்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார். 1947 அக்டோபர் 26-ந் தேதி இந்தியா வுடன் காஷ்மீர் இணைந்தது. காஷ்மீர் முதல்வராக ஷேக் அப்துல்லா நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்தியாவுடன் காஷ்மீர் இணைந்ததால் ஆத்திரம் அடைந்த பாகிஸ்தான், தனது படைகளை அனுப்பி காஷ்மீரின் சில பகுதி களைக் கைப்பற்றிக்கொண்டது இந்திய ராணுவம் காஷ்மீருக்குள் புகுந்து பாகிஸ்தான் பட யுடன் போரிட்டது. பாகிஸ்தான் கைப்பற்றிய காஷ்மீரின் பெரும் பகுதியை இந்தியா மீட்டது.

இந்நிலையில் ஐ.நா.சபையின் முயற்சியால் 1949-ல் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. ஆயினும் காஷ்மீரில் பாகிஸ் தான் கைப்பற்றிய ஒரு பகுதி இன்றும் அதனிடம்தான் இருக் கிறது. அதை ஆசாத் காஷ்மீர் என்று பாகிஸ்தான் குறிப்பிடுகிறது. 70 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், காஷ்மீர் பிரச்சினை இன்னமும் நீடித்து வருகிறது.

ஜூனாகத்

குஜராத்தில் உள்ள ஜனாகத் சமஸ்தானம் ஒரு முஸ்லிம் மன்னரால் ஆளப்பட்டு வந்தது. அவர் பாகிஸ்தானுடன் சேர விருப்பம் தெரிவித்தார். அங்கிருந்த இந்துக்கள் மன்னருக்கு எதிராகக் கிளர்ச்சி செய்தனர். அதனால், மன்னர் பாகிஸ்தானுக்கு ஒட்டம் பிடித்தார். அந்தச் சமஸ்தானத்தின் திவானாக இருந்தவர் ஒரு முஸ்லிம் அவர், ஜூனாகத் விவகாரத்தில் உடனடியாகத் தலையிடும்படி இந்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார். ஜூனாகத் சமஸ்தானத்துக்கும், பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் 450 கிலோ மீட்டர் தூரம் இந்தியப் பகுதியாகும். எனவே, பூகோள ரீதியில் அதை இந்தியாவுடன் இணைப்பதே சரி என்று கருதப்பட்டது. என்றாலும், மக்கள் கருத்தை அறிய அங்கு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. பெரும்பாலான மக்கள் இந்தியாவுடன் இணைய விருப்பம் தெரிவித்தனர். எனவே, ஜுனாகத் இந்தியாவுடன் இணைந்தது.

மாநிங்களை மாற்றியமைத்தல் மொழியடிப்படையில் மாநிலங்களைப் பிரித்தல்

சுதந்திரமடைந்த பொழுது நாடு அவல நிலையிலிருந்தது. சில அரசுகள் தனித்து இயங்க முனைந்தன. பாகிஸ்தான்டன் இணைய சில அரசுகள் துடித்தன. நாட்டு நலனில் அக்கரை கொண்ட பல அரசுகள் மத்திய அரசுடன் இனைந்தன. எனவே எதிர்பார்த்தபடி அனைத்து மாநிலங்களும் மத்திய அரசடன் இணையவில்லை. இணைப்பு முழுமையடையவில்லையெனில் இந்தியாவின் ஒற்றுமைக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் குந்தகம் ஏற்படும் எனக் கருதிய அரசு பட்டேல் தலைமையில் இணைப்பைத் தீவிரப்படுத்தின. பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதன் விளைவாக இணைப்பு நனவானது. இணைப்பிற்கு மட்டும் மத்திய அரசு முன்னுரிமையளித்ததே தவிர அதற்கான நெறிமுறைகளை முழுமையாகக் கடைபிடிக்கப் படவில்லை. எனவே சில மாநிலங்கள் அளவில் பெரியவையாகவும் சில மாநிலங்கள் சிறியவையாகவும், சில மாநிலங்கள் பல்வேறு மொழிமையும் கலாச்சாரத்தையும் பின்பற்றபவையாகவும் காணபபட்டன. இதனால் இணைப்பு முழுவெற்றியடையவில்லை. எனவே எல்லைகளில் போதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அளைவருக்கும் திருப்தியளிக்கின்ற வகையில் மொழிகள் அடிப்படையில் மாநில்ங்களை மாற்றியமைக்க வேண்டுமென்ற ஒருமித்த கருத்து நிலவியது

பொட்டி ஸ்ரீராமுலு மரணம்

இந்நிலையில், தனி ஆந்திர மாநில கோரிக்கைகாக 1952 அக்டோபர் 13-ந் தேதி உண்ணா விரதம் தொடங்கிய பொட்டி பூரீராமுலு, 58 நாட்கள் சாப்பிடாமல் இருந்து, டிசம்பர் 15ந் தேதி உயிர் துறந்தார். இதைத்தொடர்ந்து வன்முறைக் கிளர்ச்சிகள் அதிக மானதால், தனி ஆந்திர மாநிலம் அமைக்க மந்திய அரசு சம்மதித்தது. சென்னை மாகாணம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டு 1-10-53-ல் “ஆந்திர மாநிலம்” உதயமாயிற்று.

ஆந்திர முதல் மந்திரியாக டி.பிரகாசம் பதவியேற்றார். சென்னை மாகாண முதல் மந்திரியாக ராஜாஜி தொடர்ந்து நீடித்தார்.

எஸ்.கே தார் கமிட்டி

எஸ்.கே. தார் தலைமையிலான மொழிவாரி மாகாண கமிஷனிடம், சட்ட மேதை டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கார் ஒரு மனுவைக் கொடுத்தார். அந்த மனுவில், இனம், மொழி, இலக்கியம் ஆகியவை குறித்து கர்வம் கொள்ளும் மொழி வழிக் கட்டங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. எனவே மொழிவாரியாக மாகாணங்களை அமைத்தால், இந்தியா துண்டு துண்டாக உடைவதற்கு வழி ஏற்படக் கூடும் என்று எச்சரித்திருந்தார். அனைத்துத் தரப்புக் கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்த பின் தார் கமிஷன், தனது அறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் கொடுத்தது. மொழிவாரி மாகானப் பிரிவினைக்கு எதிரான கருத்தை அது தெரிவித்திருந்தது.

மொழிகளின் அடிப்படையில் மாகாணங்களை அமைப்பது இந்தியாவின் பொதுநலனுக்கு ஏற்றது அல்ல. எனவே, மொழிவாரி மாகாணங்களை அமைக்கக் கடாது” என்று கமிஷனின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது.

ஜே.வி.பி. குழு

தார் கமிஷனின் அறிக்கையை ஆராய 1948 டிசம்பர் மாதத்தில் உயர் அதிகாரக் குழு ஒன்றை மத்திய அரசு அமைத்தது. இந்தக் குழுவில், ஜவகர்லால் நேரு, வல்லபாய் படேல், பட்டாபி சீத்தாராமப்யா ஆகியோர் இடம் பெற்றிருந்தனர். மூன்று தலைவர்களின் பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களைக் கொண்டு இக்குழு ஜே.வி.பி. குழு என்று அழைக்கப்பட்டது.

பிரச்சினையை ஆராய்ந்த பிறகு இந்தக் குழு கொடுத்த அறிக்கையில், மொழிவாரி மாகானப் பிரிவினை, எத்தகைய பிரிவினைப் போக்குக்கும் ஆதரவு அளிப்பதாக இருக்கக் கூடாது. இந்தியாவின் பொருளாதார, அரசியல் ஸ்திரத் தன்மைக்கு பாதகம் இல்லாமல் இருக்கும் என்று உறுதிப் படுத்திக் கொண்ட பிறகுதான், மொழி வாரியாக மாகாணங்களைப் பிரிக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது.

மானில மறுசீரமைப்புக் குழு

தனி ஆந்திர மாநிலம் அமைக்கப்பட்ட பிறகு மொழிவாரி மாகாணப் பிரிவினைக்கு மக்களிடையே ஆதரவு அதிகரித்தது. “எங்களுக்கு மொழிவாரி மாகாணம் வேண்டும்” என்று கிளர்ச்சிகள் நடத்தினர்.இதனால், நீதிபதி எப். பசல் அலி தலைமையில் மாநிலங்கள் சீரமைப்பு கமிஷன் அமைக்கப் பட்டது. எச்.என். குன்ஸ்ரு, சர்தார் கே.எம். பணிக்கர் ஆகியோர் இதன் உறுப்பினர்கள்.

இந்த கமிஷன் ஏற்கனவே தார் கமிஷன், ஜேவிபி. குழு முதலிய கமிஷன்கள் கூறிய கருத்துக்களை ஆதரித்து, மொழிவாரியாக மாகாணப் பிரிவினை கூடாது என்று முடிவு கூறியது. எனினும், சென்னை, கேரளம், கர்நாடகம், ஐதராபாத், ஆந்திரம், பம்பாய், விதர்ப்பா, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப், உத்திரப் பிரதேசம், பீகார், மேற்கு வங்காளம், அசாம், ஒரிசா, ஜம்மு-காஷ்மீர் என்று I6 மாநிலங்களை அமைக்கலாம் என்று சிபாரிசு செய்தது.

மகாராஷ்டிரத்தையும், குஜராததையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மாகாணத்தை உருவாக்கலாம் என்றும், பம்பாப் மாநகரத்தை ஒரு தனி அமைப்பாக வைத்திருக்கலாம் என்றும் அது யோசனைதெரிவித்தது.

1962-ம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலுக்கு பிறகு, ஐதராபாத்தை ஆந்திராவுடன் இணைத்து விடலாம் என்று அது கூறியது.

தட்சினப் பிரதேசம்

இதற்கிடையே, மொழி அடிப்படையில் சிறிய மாகாணங்களை அமைப்பதற்கு பதிலாக, இந்தியா முழுவதையும் ஐந்து அல்லது ஆறு பெரிய மாதானங்களாகப் பிரிக்க வேண்டும்” என்ற திட்டத்தை, அப்போதைய மேற்கு வங்காள முதல் அமைச்சர் டாக்டர் பி.சி.ராப் வெளியிட்டார். மேற்கு வங்காளத்தையும், பீகாரையும் ஒரே மாநிலமாக இணைக்க வேண்டும் என்று அவர் யோசனை தெரிவித்தார். இந்த யோசனைக்கு பீகார் முதல் மந்திரியும் ஆதரவு தெரிவித்தார்.பெரிய மாகாணங்கள் அமைக்கும் கருத்தை காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பலர் ஆதரித்தனர்.

தென் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகம், கேரளம் ஆகிய மூன்று மாகாணங்களை உள்ளடக்கிய தட்சிண பிரதேசம் அமைக்கலாம் என்று யோசனை கூறப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் தி.மு.கழகம் இந்த தட்சினப் பிரதேச யோசனையைக் கடுமையாக எதிர்த்தது.

மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்புச் சட்டம்

கமிஷன் அளித்த அறிக்கையில் சில திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அறிக்கையை அமல்படுத்தும் நோக்குடன் மசோதா ஒன்று வடிக்கப்பட்டது. இம்மசோதா 1956-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பாராளுமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சட்டமானது இச்சட்டம் 14 மாநிலங்களுக்கும் 5 மத்திய ஆட்சிப பகுதிகளுக்கும் வழிவகுத்தன. ஜம்மு-காஷ்மீர், பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், பீகார், வங்காளம் , அஸ்ஸாம், ஒரிசா, ஆந்திரா, சென்னை, கேரளம், மைசூர், , மத்தியப்பிரதேசம், இராஜஸ்தான் என்பவை சட்டத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 14 மாநிலங்கள் டெல்லி, மணிப்பூர், திரிபுரா, அந்தமான் லட்சத்தீவு, மினிக்காய் தீவுகள் சட்டத்தில் இடமபெற்றுள்ள ஐந்து மத்திய ஆட்சிப்பகுதிகள் மேற்குறிப்பிட்ட மாநிலங்கள் கிழக்கு வடக்கு மேற்கு தெற்கு மத்தியம் என ஐந்து மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு அவற்றில் பொதுவாக எழும் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண ஒவ்வொரு மண்டலக் கவுன்சில்கள் அமைக்கப்பட்டன. மஹாராஷ்டிரம், குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் உருவாகுதல் மாநிலங்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான கமிஷன் அறிக்கை பம்பாய் மக்களைப்பற்றி எதுவும் குறிப்பிடவில்லை. எனவே பம்பாய் நகர மக்கள் கலகத்தில் ஈடுபட்டனர். மராத்தியர்களும், குஜராத்தியர்களும் இணைந்து வாழி இணங்கவில்லை. மஹாராஷ்டிர சமிதியும் மஹா குஜராத் பரிஷத்திற்குள் கலகம் மாநிலம் முழுவதும் வியாபித்தது. நிலமையைக் கட்டுப் படுத்த தனி மாநிலங்கள் அமைக்க அரசு முன்வந்தது. இதற்கென பாம்பே மாற்றியமைத்தல் சட்டம் 1960 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது. இதன்படி மஹாராஷ்டிரா, குஜராத் ஆகிய இருமாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. பாம்பே மஹாராஷ்டிராவின் தலைநகரமாக்கப்பட்டது.

வடக்கெல்லைப் போராட்டம்

தமிழ்நாடு உருவாவதற்கு முன், தமிழகத்தின் எல்லைகளை மீட்பதற்கர்கச் சிலம்புச் செல்வர் நடத்திய வரலாற்று ம.பொ.சிவஞானம் போராட்டங்கள் முக்கியம் வாய்ந்தவை. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது, தமிழ்நாடும், ஆந்திரமும் ஒன்றாக இணைந்த சென்னை மாகாணம் இருந்தது.

தமிழகத்திற்கும், ஆந்திரத்திற்கும் எல் ைவர் சிக்கலைத் தோற்றுவிக்கும் எண்ணத்துடன், வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில் இருந்து சித்தூர், கங்குந்திக் குப்பம், திருத்தணி, புத்தூர், பல்லவனேரி, காளத்தி, சந்திரகிரி (திருப்பதி) ஆகிய தாலுகாக்களையும், தெலுங்கு பேசப்படும் கர்நூல் மாவட்டத்தில் இருந்து மதனப்பள்ளி, வாயல்பாடி ஆகிய இரண்டு தாலுகாக்களையும் பிரித்து சித்தூர் மாவட்டம் என்ற பெயரில் இரு மொழி மாவட்டத்தை உருவாக்கினார்கள்.

சித்தூர் மாவட்டம் அமைக்கப்பட்ட பிறகும், பல ஆண்டுக்காலம் வேலூர்தான் அதன் தலைநகரமாக இருந்தது.திருப்பதி வைணவத் திருத்தலமாக இருந்ததாலும், ஆந்திரர்களுக்கு அதுவே பிரதானக் கோவிலாக விளங்கியதாலும், மெல்ல மெல்ல ஆந்திரர்களின் ஆதிக்கத்திற்குச் சென்று விட்டது.

திருப்பதியில்போராட்டம் இதையெல்லாம் உணர்ந்திருந்த ம.பொ.சி. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததற்கு மறுநாள் திருப்பதிக்குத் தொண்டர் படையுடன் சென்று, “திருப்பதி தமிழர்களுக்கே உரியது’ என்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார்.

சென்னை மாகாணத் திலிருந்து ஆந்திராவைப் பிரித்து, தனி ஆந்திர மாநிலம் அமைக்கமத்திய அரசு முடிவு செய்தபோது, சென்னை நகரம் தங்களுக்கு வேண்டும் என்று ஆந்திரர்கள் தோரினர். இதற்கு எதிராகத் தமிழகமே பொங்கி எழுந்தது. “தலையைக் கொடுத்தேனும் தலைநகரைக் காப்போம்” என்று முழங்கினார், ம.பொ.சி. “சென்னை நகரம், தமிழ் நாட்டுக்கே சொந்தம்” என்று சென்னை மாநகராட்சியும் தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. இதன் பின்னர் பல்வேறு போராட்டங்களுக்குப் பின் திருத்தணி மற்றும் சில பகுதிகள் இனைக்கப்பட்டது. ம.பொ சிவஞானம் வடக்கெல்லைக் காவலர் என அறியப்படுகிறார்.

தெற்கெல்லைப் போராட்டம்

திருவாங்கூர் – கொச்சி பகுதிக்கு உட்பட்டிருந்த தமிழர் பகுதிகளை தமிழகத்துடன் இணைப்பதற்காக நடைபெற்ற போராட்டமே குமரி இணைப்பு போராட்டம் ஆகும். இது தெற்கெல்லை போராட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. காங்கிரஸ் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான நேசமணிதலைமையில் போராட்டம் நடந்து வந்தது. இந்தப் போராட்டத்தில் நேசமணி சிறை சென்றார்.

தோவாளை, அகஸ்தீஸ்வரம், கல்குளம், விளவங்கோடு, நெய்யாற்றின்கரை, செங்கோட்டை, தேவிகுளம், பீர்மேடு ஆகிய தாலுகாக்களில் தமிழர்கள் பெருவாரியாக வசித்து வந்தனர். தமிழர் பகுதிகளில் மலையாளம் அலுவல் மொழியாக இருந்தமையும், தமிழ் பள்ளிகள் மிகக் குறைவாக இயங்கி வந்ததும் தமிழர்களுக்கு பல இன்னல்களை தோற்றுவித்து வந்தன. மொழி சம்பந்தமாக தமிழர்கள் விடுத்த கோரிக்கைகளை திருவாங்கூர் அரசு தொடர்ந்து புறக்கணித்து வந்தது.

மலையாள மொழி பேசப்படும் பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து கேரள மாநிலம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்கு ‘திருவாங்கூர் சமஸ்தான காங்கிரஸ்’ கட்சி ஆதரவு அளித்து வந்ததால், அக்கோரிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ் தலைவர்கள் சிலர் அக்கட்சியை விட்டு வெளியேறினர். அவர்கள் 1945 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 16 அன்று நாகர்கோவிலில் கூடி வழக்கறிஞர் சாம் நத்தானியேல் தலைமையில் ‘அகில திருவாங்கூர் தமிழர் காங்கிரஸ்’ எனும் அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கினர். திருவாங்கூரின் தமிழர் பகுதிகள் தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அவர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

1956 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் முதலாம் நாள் அன்று தோவாளை, அகஸ்தீஸ்வரம், கல்குளம், விளவங்கோடு தாலுகாக்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் என்ற பெயரில் தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டன. செங்கோட்டை பகுதி நெல்லை மாவட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டது.

வல்லபாய் படேல்

இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்று புகழ்பெற்ற சர்தார் வல்லபாய் படேல், 1875 அக்டோபர் 3-ந் தேதி, சூரத் நகரம் அருகே ஒரு விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தார். உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிப்பு முடிந்ததும், 1910-ல் லண்டன் சென்று பாரிஸ்டர் பட்டம்  பயின்றார். மூன்றாண்டுகள் கழித்து ஆமதாபாத் திரும்பினார். 1917-ல் ஆமதாபாத் நகரசபைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டர். 1924 முதல் 4 ஆண்டுகள் நகரசபைத் தலைவராகப் பணியாற்றினார். இச்சந்தர்ப்பத்தில், காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்தார். 1918-ல், விளைச்சல் இல்லாததால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிலவரியைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று கோரி, போராட்டம் நடத்தினார். அதனால் காந்தியின் கவனத்தைக் கவர்ந்தார்.

பர்தோலி சத்தியாக்கிரகம்

1928-ல் நிலவரி உயர்த்தப் பட்டதை எதிர்த்து மாபெரும் போராட்டம் நடத்தினார். பர்தோலி சத்தியாக்கிரகம் என்று அழைக்கப் பட்ட இந்தப் போராட்டத்தின் மூலம், படேலின் புகழ் நாடு முழுவதும் பரவியது. அது முதல் மகாத்மா காந்தியும், மற்றவர்களும் படேலை “சர்தார் என்று அழைக்கத் தொடங்கினர்.

சுதந்திரத்துக்காக வல்லபாய் படேல்

காந்தி நடத்திய போராட்டங்களில் எல்லாம் படேல் முக்கிய பங் கெடுத்துக் கொண்டார். 1931-ல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரானார். இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததும், நேரு மந்திரிசபையில் துணைப் பிரதமரானார். முக்கியமான உள்துறை இலாகா அவரிடம் இருந்தது.

இந்தியாவில் 562 சுதேச சமஸ்தானங்கள் இருந்தன. சில சமஸ்தான அரசர்கள் பாகிஸ்தானுடன் சேரத் திட்டமிட்டனர். சிலர் சுதந்திரப் பிரகடனம் வெளியிட முயன்றனர். படேல் உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுத்து, சுதேச சமஸ்தானங்களை, இந்தியாவுடன் இணைத்தார்.மேலும் பிரிட்டிஷ் சிவில் பணியை ஒழித்து இந்திய குடிமைப் பணி முறையையும் மாற்றி அமைத்தவர்.அதன் மூலம் ‘இரும்பு மனிதர் என்ற அழியாப் புகழைப் பெற்ற படேல், 1950 டிசம்பர் 15ந் தேதி காலமானார்.

DOWNLOAD STATE RE ORGANISATION NOTED

பட்டிக்காட்டிலிருந்து பாரளமன்றம்

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம்

இது என்ன ”பட்டிக்காட்டிலிருந்து பாரளமன்றம்” தலைப்பைப் பார்த்தால் ஏதோ ஒரு கதையின் தலைப்பு மாதிரி இருக்கிறதே என்று சிந்தித்திருக்க கூடும் , இத்தலைப்பு இந்தியாவின் முதுகெலும்பாக உள்ள கிராமங்கள் என அழைக்கப்படும் பட்டிக் காட்டின் ஆட்சியர் போல செயல்படும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் பணிமுதல் பாரளமன்றத்திற்கு பாரளமன்ற உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்தல ஆணையர் ,ஏன் ? குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலையே நடத்தும் லோக் சபா மற்றும் ராஜ்ய சபா செயலாளர் வரையிலான இந்திய ஆட்சிப் பணி வரை எவ்வாறு தயாராவது என்ற  இலக்கை அடிப்படையாக வைத்து இத்தொடரை எழுதத் துவங்கியிருக்கிறேன்.   இத்தேர்வுக்கு தயாராவது எவ்வாறு என்பது பற்றி ஏற்கனவே உயர்பணியில் உள்ள அதிகாரிகள் எழுதியுள்ளனர் இருப்பினும்   நான் எழுதுவது எவ்வாறு வேறுபடும் என்று சந்தேகம் எழக்கூடும், சிறு வேறுபாடுதான் உள்ளது அவர்கள் இத்தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றவர்கள் நான் வெற்றி பெறுவதற்காக முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்களில் ஒருவன்.

இத்தொடரானது நாம் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் காலகட்டத்தில் என்னென்ன நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்கிறோம் என்பது முதல் அது எவ்வாறு நமது தேர்வுப் பயனத்தில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது,குறிப்பாக சொல்லப் போனால் நமது வினாத்தாளின் துவக்கத்தில்  சொல்லப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் செய்யக் கூடியவை எவை செய்யக் கூடாதது எவை என்பது பற்றித்தான் எழுதப் போகிறேன்.

நாம் ஒரு விவசாயியை உதராணமாக வைத்து துவங்குவோம், ஒரு நிலத்தில் பயிரிடத் துவங்கும் முன் அவர் நிலத்தினை சீர் செய்வார் பின்பு தண்ணீரை எவ்வாறு கொண்டுவருவது பின் எம்மாதிரியான பயிரினைப் பயிரிட வேண்டும், இப்பயிரினைப் பயிரிடுவதால் பின்பு வேறு ஒரு பயிர் செய்ய ஏதுவாக இருக்குமா?, எடுத்துக் காட்டாக சில நேரங்களில் நெல் பயிரிடுவதற்கு முன்பு சிலவகையான பயிரைப் பயிரிடுவார் பின்பு நெல் பயிரிடும் போது அப்பயிரை அப்படியே சேர்த்து உழுதிடுவர். சரியான காலத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சுதல், பயிர் பயிரிட்டபின்பு களை பறித்தல் , இடைக்காலத்தில் நோய்த் தாக்குதலில் இருந்து பயிரினைப் பாதுகாக்க மருந்து தெளித்தல் , அதிக விளைச்சலுக்கு உரமிடுதல் , விளைச்சலுக்குப் பின் பயிரினைப் பாதுகாத்தல் , சந்தைக்கு கொண்டு செல்லுதல் என அவரின் பணியானது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் . இவ்விடைப் பட்ட காலத்தில், இயற்கைச் சீற்றம் , விலங்குகள் பயிரினைச் சேதப்படுத்துவது போன்றவை ஏற்படும் அதனையும் அவர் எதிர்கொள்வார்.

இதனைப் போல்தான் நாம் இத்தேர்வுக்கு தயாராகும் போது விவசாயி செய்கின்ற பணியினைச் செய்ய வேண்டும், முதலில் திட்டமிட வேண்டும், குடிமைப் பணித் தேர்வுக்கு தயாராகும் போது பிற தேர்வுகளுக்கும் எவ்வாறு தயார் செய்வது?. இக்கால கட்டத்தில் பயிருக்கு தண்ணீர் , உரமிடுதல் போன்ற பணிகளை செய்வது போல் நாமும் நமது தேர்வு தயாரிப்பு வளர்ச்சிக்கு சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் அதாவது சிறந்த வழிமுறைகளை நாம் கையாள வேண்டும். கடைசியாக அவர் சந்தைக்கு விளை பொருளைக் கொண்டு சேர்ர்பது வரை செய்யும் முயற்சியை நாம் நமது லட்சியப் பணியை தொய்வில்லாமல் தொடர்ந்து செய்து வரவேண்டும்.

இத்தொடரில் எனக்கு தெரிந்த செய்திகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விழைகிறேன். இது உங்களுக்கு எந்த் வகையில் பயனளித்திருந்தாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சியே!. நீங்கள் எப்படித் தேர்வுக்கு தயார் செய்தாலும் வெற்றி பெறவேண்டும் என்பதே என் விருப்பம்

”நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆகிறாய் உன்னை வலிமை உடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமை படைத்தவன் ஆவாய்!

உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும் இருப்பதாக ஒருபோதும் நினைக்காதே!

விவேகானந்தர்.

வாழ்த்துக்களுடன்

ஐயாச்சாமி முருகன்

[email protected]

CURRENT AFFAIRS IN TAMIL – SEPTEMBER 1 &2 – IYACHAMY-நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் 1 மற்றும் 2 , உலக வர்த்தக அமைப்பின் வேளாண் ஒப்பந்தம் விளக்கமாக

நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் 1 மற்றும் 2 , உலக வர்த்தக அமைப்பின் வேளாண் ஒப்பந்தம் விளக்கமாக

• ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவண் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து கடந்த வியாழக்கிழமை ஐ.ஆர்.என்.எஸ்.எஸ். 1எச் செயற்கைக்கோளை விண்ணுக்கு அனுப்பும் முயற்சி 24 ஆண்டுகளுக்குப்பின் இஸ்ரோவுக்குத் தோல்வியாக அமைந்தது.

கூடுதல் தகவல்கள்
o 1993-ஆம் ஆண்டு முதல் பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் செயற்கைக்கோள்கள் விண்ணுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
o ஆக. 31-ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு ஐ.ஆர்.என்.எஸ்.எஸ். 1 எச் செயற்கைக்கோளை பிஎஸ்எல்வி சி39 ராக்கெட் சுமந்து சென்றது
o வெற்றி பெற்றிருந்தால் வழிகாட்டி செயற்கைக்கோள்களை விண்ணுக்கு அனுப்பும் திட்டம் நிறைவடைந்திருக்கும்.
o ஐ.ஆர்.என்.எஸ்.எஸ். 1எச் செயற்கைக்கோளை பெங்களூரு ‘ஆல்ஃபா டிசைன் டெக்னாலஜிஸ்’ எனும் ராணுவத்துக்கு உபகரணம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் 8 மாதக் கால உழைப்பில் தயாரித்துளள்ளது.

ருபிடியம் அணு கடிகாரம்:

துல்லியமாக இடத்தைக் கண்டறிய வேண்டுமானால் செயற்கைகோள்களில் மிகச்சரியான நேரம் பின்பற்றப்பட வேண்டும். இதனால் அணுக்கதிர் வீச்சு மற்றும் நுண்ணலை போன்றவற்றை கணக்கிட்டு சரியான நேரத்தைக் கண்டறிய வேண்டும். இதனால் அணுக்கதிர் வீச்சு மற்றும் நுண்ணலைகளை வெளிப்படுத்தும் வெள்ளி போன்ற தோற்றம் கொண்ட ருபிடியும் தனிமம் அணு கடிகாரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஐ.ஆர்.என்.எஸ்.எஸ். பயன்பாடு

 செயற்கைக்கோள்கள் கடல் வழி ஆராய்ச்சிக்காக அனுப்பப்படுகிறது.
 இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் கடல் பயணத்திற்கும் இந்த செயற்கைக்கோள்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 மேலும் 1,500 கி. மீ. சுற்றளவு பரப்பளவுக்கு கடல் வழிகளையும், கடல் எல்லைகளையும் துல்லியமாகக் கண்காணிக்க முடியும். மேலும்
 தரையிலும், வான்வெளியிலும் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களையும் கண்காணிக்க முடியும்.
 இந்த செயற்கைக்கோள் கார்கள், சரக்கு வாகனங்கள், விமானங்கள், கப்பல்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் இருப்பதை துல்லியமாக தெரிவிப்பதுடன், பயண நேரம் குறித்து சரியான தகவல்களையும் அளிக்கும்.
 பேரிடர் மேலாண்மை, செல்லிடப்பேசிகள் ஒருங்கிணைப்பு, புவியியல் வரைபடங்களை கண்காணித்தல், கார், கனரக வாகன (டிரக்ஸ்) ஓட்டுநர்களுக்கு குரல்வழி மூலம் முறையாக ஓட்டச்சொல்லி வாகனங்களை இயக்க வழிகாட்டும்.
 இந்தியாவுக்கான பிரத்யேக வழிகாட்டி செயற்கைக்கோள். அமெரிக்காவின் ஜிபிஎஸ் போல இந்தியாவுக்கான எஸ்பிஎஸ் வழிகாட்டியாக இந்தச் செயற்கைக்கோள்கள் அமையும்.
• மத்திய உள்துறை செயலராக ராஜீவ் கெளபா பொறுப்பேற்பு
• இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 90 லட்சம் மாடுகளுக்கு தனித்த அடையாள எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது
• சுனில் அரோரா தேர்தல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கூடுதல் தகவல்கள்

 இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் ஜனவரி 25 , 1950 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. நிர்வாசன் சதன் என அழைக்கப்படுகிறது.
 தேர்தல் ஆணையர் இந்தியக் குடியரசுத்தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்.
 தேர்தல் ஆணையர்களின் பதவிக்காலம் 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வரை
 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அமைப்பாக செயல்படுகிறது. முடிவுகள் பெரும்பான்மையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படுகிறது.
• நிதி ஆயோக் (மத்திய கொள்கைக் குழு) அமைப்பின் துணைத் தலைவராக பொருளாதார நிபுணர் ராஜீவ் குமார் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

கூடுதல் தகவல்கள்

நிதி ஆயோக் திட்டக்குழுவுக்கு மாற்றாக 1.1.2015 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதன் தலைவராக பிரதமர் இருப்பார். இதன் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்பார்வை செய்வது துனைத்தலைவரின் பணியாகும்.

• மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (சிபிஎஸ்இ) புதிய தலைவராக அனிதா கர்வாலை நியமித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
• கருப்புப் பண ஒழிப்பிலும், வரி ஏய்ப்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இரு நாடுகளிடையே ஒத்துழைப்பு தொடரும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சுவிட்சர்லாந்து அதிபர் டோரிஸ் லூதர்ட் ஆகியோர் கூட்டாக அறிவித்தனர்.
கூடுதல் தகவல்கள்
 ரயில்வே துறையில் ஒத்துழைப்பது தொடர்பாக இருநாடுகளிடையே இரு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன
 இதற்கு முன்னர், கடந்த 1998, 2003, 2007 ஆகிய ஆண்டுகளில் சுவிஸ் அதிபர் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் பிரதமர் மோடி, சுவிட்சர்லாந்துக்கு சென்றார்.
• சீனாவின் ஃபுஜியான் மாகாணம், ஜியாமென் நகரில் நடைபெறும் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கவுள்ளார். சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங்கின் அழைப்பின் பேரில் அவர் அந்த மாநாட்டுக்குச் செல்கிறார்.
• இலங்கையில் உள்ள கொழும்புவில் நடைபெற்ற இந்திய பெருங்கடல் மானாட்டில் வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் கலந்து கொண்டார்,
• வளர்ந்த நாடுகள் தங்கள் நாட்டு விவசாயிகளுக்கு அளிக்கும் மானியத்தைக் குறைக்க வேண்டுமென்று உலக வர்த்தக அமைப்பில் (டிபிள்யூ.டி.ஓ.) இந்தியாவும், சீனாவும் கூட்டாக வலியுறுத்தியுள்ளன. வரும் டிசம்பர் மாதம் ஆர்ஜெண்டீனாவின் பியுனஸ் அயர்ஸ் நகரில் நடைபெறவுள்ள உலக வர்த்தக அமைப்பின் மாநாட்டில் இந்தியாவும், சீனாவும் இது தொடர்பாக நேரடியாக வலியுறுத்த உள்ளன.

உலக வர்த்தக அமைப்பின் ஒப்பந்தம் என்ன?

வேளாண்மை மானியம் விஷயத்தில், 1986-88ம் ஆண்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில் வேளாண்மை மானியத்தை 10 சதவீதத்துக்கு உள் கணக்கிட்டு வழங்க வேண்டும் என்று உலக வர்த்தக அமைப்பின் உடன்பாட்டில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. விவசாயிகளின் நலனைப் பாதிக்கும் இதுபோன்ற காலாவதியான விதி முறை யில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்தியா வலியுறுத்தி வருகிறது


உலக வர்த்தக அமைப்பின் வேளாண்மை ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன?

1995 ஆம் ஆண்டு காட் அமைப்பு நாடுகளுக்கிடையே வர்த்தக நலனை பாதுகாக்க உலக வர்த்தக அமைப்பாக மாறிய பின் செய்து கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம். இவ்வொப்பந்தம் 1995 ஜனவரி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூன்று அம்சங்கள்
1. சந்தை அனுகுமுறை
2. ஏற்றுமதி மானியம்
3. உள்னாட்டு மானியம்

சந்தை அனுகுறை

சந்தை அனுகுறை என்பது பல்வேறு நாடுகளுக்கிடையே சந்தையை விரிவுபடுத்துவதில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது. அதாவது கோட்டா முறை இறக்குமதி , உள்னாட்டு பொருட்களுக்கு குறைந்த விலை நிர்ணயிப்பது,உரிமம் தர மறுப்பது போன்றவற்றை களைந்து அனைவருக்கும் சமமாக சந்தை அனுகுறையை மாற்றுவது

ஏற்றுமதி மானியம்

இது உறுப்பு நாடுகள் ஏற்றுமதிக்கு அளிக்கும் மானியத்தை குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறது. ஏனெனில் வளர்ந்த நாடுகள் அதிக அளவில் மானியம் கொடுக்க இயலும் ஆனால் வளரும் நாடுகள் மானியம் குறைக்க இயலாது. எனவே வளர்ந்த நாடுகள் மற்றும் வளரும் நாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத அளவு ஏற்றுமதி மானியத்தை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறது.

உள்நாட்டு மானியம்

உள்னாட்டு மானியத்தை மூன்று பெட்டிகளாக பிரிக்கிறது, அவை

பச்சைப்பெட்டி

இதனடிப்படையில் அரசு கொடுக்கக்கூடிய மானியம் நேரடியாக விவசாயிகளுக்கு விலையாக இருக்கக்கூடாது. அதாவது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு , பூச்சி மற்றும் நோய்க் கட்டுப்பாடு , சந்தை உருவாக்குவதல், அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றிற்காக அரசு கொடுக்கக்கூடிய மானியம் செலவினங்கள் இதில் அடங்கும்.

ஊதாப் பெட்டி

உற்பத்தியின் அளவை வரையறைக்குள் வைப்பதற்காக நேரடியாக கொடுக்கப்படும் மானியம். ஆனால் இதனை குறைக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை

செந்நிறம்

மானியங்கள் உள்னாட்டு உற்பத்தியை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவை நாடுகளிடையேயான வர்த்தகத்தை பாதிக்க கூடாது என்பதனை வலியுறுத்துகிறது. இதனடிப்படையில் தான் வளர்ந்த நாடுகள் உள்னாட்டு உற்பத்திக்கு 5 சதவீத மானியமும் வளர்ந்த நாடுகள் 10 சதவீத மானியமும் 1986-88 ஆம் ஆண்டை அடிப்படையாக வைத்து மானியம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறது.

• அமெரிக்காவில் ‘ஹார்வி’ புயலால் 5,800 கோடி டாலர் (சுமார் ரூ.3.77 லட்சம் கோடி) அளவுக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது
• இந்திய வம்சாவளியைச் சார்ந்த ஜே.ஒய் பிள்ளை சிங்கப்பூரின் இடைக்கால செயல்படும் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.
• போகோ ஹராம் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளுக்காக நைஜீரியாவுக்கு முதல் கட்டமாக 20 கோடி பவுண்டு (சுமார் ரூ. 1,640 கோடி) நிதி உதவி வழங்கவிருப்பதாக பிரிட்டன் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்தார்
ஐசிசி தரவரிசை
• ஐசிசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் இந்திய வீரர்கள் சேதேஷ்வர் புஜாரா, விராட் கோலி ஆகியோர் முறையே 4 மற்றும் 5-ஆவது இடங்களை தக்கவைத்துக் கொண்டனர்.
• பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசையைப் பொறுத்தவரையில் இந்தியாவின் ரவீந்திர ஜடேஜா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். இங்கிலாந்தின் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் 2-ஆவது இடத்திலும், இந்தியாவின் அஸ்வின் 3-ஆவது இடத்திலும் உள்ளனர்.
• ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசையைப் பொறுத்தவரையில் வங்கதேசத்தின் ஷகிப் அல்ஹசன் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளார். ஜடேஜா 2-ஆவது இடத்திலும், அஸ்வின் 3-ஆவது இடத்திலும் உள்ளனர்.
• 2020 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் உள்ளிட்ட சர்வதேச போட்டிகளுக்கு இந்தியாவை தயார்படுத்தும் வகையிலான 13 பேர் கொண்ட அதிகாரமளித்தல் குழுவை ஏற்படுத்த மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தது.
• உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் கெளரவ் பிதுரி அரையிறுதியில் தோல்வி கண்டு வெண்கலப் பதக்கத்துடன் வெளியேறினார்.

DOWNLOAD CURRENT AFFAIRS IN TAMIL IYACHAMY ACADEMY

மூன்றெழுத்து மந்திரம் IAS

மூன்றெழுத்தில் வாழ்க்கை IAS
இந்தியாவில் அரசியல்வாதிகளுக்கும் நீதிபதிகளுக்கும் அடுத்ததாக அதிகார வர்க்கம் என அழைக்கப்படக் கூடியவர்கள் குடிமைப் பணியாளர்கள் , இந்திய அரசியலமைப்புச் சாசனம் கொடுத்துள்ள சில சலுகைகள் அவர்களை நிரந்தர ஆளும் வர்க்கமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பளித்திருக்கிறது, ஆட்சிக் கட்டிலில் அரியனை ஏறுபவர்களுக்கு வழிகாட்டக் கூடியவர்களாகவும் , கொள்கைகளை உருவாக்குபவர்களாகவும் இருப்பவர்கள் இந்த குடிமைப் பணியாளர்கள்.

இந்தக் குடிமைப் பணியாளர்களை தேர்வு செய்வதற்காக ஆண்டுதோறும் தேர்வினை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் . இத்தேர்வைப் பற்றியும் அதன் அமைப்புமுறை பாட்த்திட்டம் , எவ்வாறு படிப்பது , என்னென்ன புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பது போன்றவற்றை பின்னர் எழுதுகிறேன், பொதுவாக இத்தேர்வுக்கு தயாராவோர்க்கு, நம்பிக்கை, ஊக்கம், சிறந்த வழிகாட்டுதல் ஆகியவை தான் தேவை, அதை நானும் எனது நண்பர் குழுவும் இயன்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு உதவி புரிகிறோம்.

வினைதிட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்
  மற்றைய எல்லாம் பிற


இத்தேர்வைப் பொறுத்த வரை உங்களுடைய முதல் வெற்றி உங்களுடைய , இலக்கினை, குறிக்கோளை நேர்மையாகத் தேர்ந்தெடுப்பதில் தான் உள்ளது, இதனைப் பொறுத்தவரை உங்களின் பெற்றோர் அல்லது உறவினர் அல்லது சமூக அழுத்தத்தினாலோ இந்தத் தேர்வை தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. உங்களுடைய சுயவிருப்பத்தின் பேரிலும் சொந்த ஈடுபாட்டின் காரணமாகத் தான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

இத்தேர்வு பட்ட மேற்படிப்புக்காகவும் , இதர வேலைகளை பெறுவதற்காகவும் நடத்தப் படும் நுழைவுத் தேர்வினைப் போன்றது அல்ல என்பதனை புரிந்துகொள்ள வேண்டும், இத்தேர்வானது  நேரடியாக மக்களுடனும் மக்கள் பிரதிநிகளுடனும் இனைந்து செயல்படும் தன்மையைக் கொண்டதாக இருக்கும் எனவே இதற்கு ஏற்றால் போல தயார் செய்ய வேண்டும். இந்தத் தேர்வில் உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்து திறமைகளையும் எதிர்பார்க்கும் தேர்வு எனவே உங்கள் விருப்பத்தின் பேரில் தயார் செய்தால் மட்டுமே வெற்றிக்கனியை பறிக்க முடியும்.உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
 தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து

என்று சொன்னார் வள்ளுவப் பெருந்தகை எனவே நீங்கள் சிந்திப்பன எல்லாம் உயர்வுடையனவாகவே இருக்கட்டும்

பொதுவாக பல  மாணவர்கள் இத்தேர்விற்கு தயார் செய்வதற்கு தயங்குகின்றீர்கள் ஏனென்றால் நீங்களாகவே இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொள்கிறீர்கள், நான் மிகச்சிறந்த தலையாய கல்வி நிறுவனத்தில் (IIT,IIM) கல்வி கற்கவில்லை என்றும் நான் ஆங்கிலத்தில் மிகவும் பின் தங்கியுள்ளேன் என்றும், அரசுப்பள்ளியில் படித்தேன் என்றும் நீங்களாகவே கற்பனை செய்துகொண்டு இத்தேர்வில் நீங்கள் பின் வாங்குகின்றீர்கள், ஆனால் உண்மை அதுவல்ல உங்களுக்கு ஈடுபாடும் , மிகுந்த வேட்கையும் இருந்தால் போதுமானது, மேலே சொன்து போல் பிரபலமான கல்லூரிகளிலும், நுனி நாக்கில் ஆங்கிலம் பேசும் அறிவும் தேவை இல்லை, கடின உழைப்பும், உங்கள் பொன்னான நேரத்தையும் முறையாக பயன்படுத்தினால் போதுமானது, பட்டப்படிப்புகளிலும் , பள்ளிக்கூடங்களிலும் முதல் மதிப்பெண் பெற்றிருக்க தேவையில்லை.


இத்தேர்விற்கு தயராகும் காலம் நமது வாழ்வில் பொற்காலம் போன்றதுதயாரகும் காலகட்டத்தில் சமூகத்தைப் பற்றியும், உங்களைப் பற்றியும், சகமனிதர்களைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். ஏனென்றால் நீங்கள் பணியாற்றப் போவது இவர்களோடுதான்இத்தேர்வில் கலந்து கொள்ளப்போகும் அனைவருக்கும் , நமது குழு வழிகாட்டுதல் , பாட்த்திட்டம் பற்றி விளக்குதல், பாடக்குறிப்புகள்(Study material , Preparation Schedule, Motivation Etc) வழங்குதல், ஊக்கமளித்தல் ஆகியவை 2016 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் நிலைத் தேர்வு வரைத் தொடரும்.

உருண்டோடும் நாளில் , கரைந்தோடும் வாழ்வில்
ஒளிவேண்டுமா? இருள் வேண்டுமா? முடிவு எடுங்கள்

Types of Rocks / பாறைகளின் வகைகள்

பாறைகளின் வகைகள் / Types of Rocks

பாறைகள் அவை உருவாவதின் அடிப்படையை வைத்து மூன்று பிரிகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன

  1. தீப்பாறைகள் Igneous Rocks
  2. படிவுப்பாறைகள்: Sedimentary Rocks
  3. உருமாற்றப் பாறைகள்: Sedimentary Rocks

தீப்பாறைகள் Igneous Rocks:

இக்னியஸ்’ என்ற சொல், ‘தீ’ என பொருள்படும் இலத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்ததாகும். ஆனால் உண்மையில், இக்னியஸ் பாறை என்பது எரிந்துக் கொண்டு இருக்கும் நெருப்பு போன்றது என பொருள் கொள்ளக் கூடாது. மிக அதிக வெப்பத்தைக் உடைய திரவ நிலையிலுள்ள பொருள்களால் ஆனது என பொருள்படும். பசால்ட் பாறையும் கிரானைட் பாறையும் தீப்பாறையின் இரண்டு வகைகளாகும்.

பசால்ட் பாறை உந்துப்பாறைப் பிரிவையும். கிரானைட் பாறை தலையீடு பாறைப் பிரிவையும் சார்ந்தவை. பசால்ட் தீப்பாறை எரிமலை தீவுகளில் உருவாகின்றன. பெருங்கடல் ஒட்டின் பெரும்பகுதி குறிப்பாக, மத்திய-அட்லாண்டிக் தொடர் பசால்ட் வகைப் பாறையினால் ஆனது. புவி ஒட்டில் காணப்படும் பாறைகளில் 95 சதவீதம், தீப்பாறை வகையைச் சார்ந்தவைகளாக இருக்கின்றன. தீப்பாறைகளை இரண்டாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன:

  1. உந்துப்பாறைகள் மற்றும் 2. தலையீடு பாறைகள்.
  2. உந்துப்பாறைகள் : ஆழமான விரிசல்களின் வழியாக புவியின் மேற்பரப்பை வந்தடைகிற மாக்மாவினாலும், எரிமலை முகட்டுவாய் அருகிலும் உந்துப்பாறைகள் உருவாகின்றன. புவியின் மேற்பரப்பில் வழிந்து ஒடுகிற மாக்மாவை “லாவா” என அழைக்கிறோம். புவி பரப்பில் வழிந்தோடுகிற லாவா, சமமான பரந்த விரிப்புகளை போல உருவாகிறது. அல்லது முகட்டு வாயிலிருந்து அடிக்கடி வெடித்து வெளியேறுகிற லாவா எரிமலையாக உருவாகிறது. பெரும்பாலான லாவா வகைகள் அதிவேகமாக குளிர்ந்து விடுகின்றன. இதன் விளைவாக உருவாகின்ற பாறைகள் மிக நுண்ணிய படிகங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. பெரும்பாலும் பசால்ட் பாறைகள் உந்து வகை தீப்பாறைகளாகும், ஹவாய் மற்றும் ஐஸ்லாந்து போன்ற பல எரிமலை தீவுகள் பசால்ட் பாறைகளை கொண்டு இருக்கின்றன.

படிவுப்பாறைகள்: Sedimentary Rocks

அக்கினிப் பாறைகள் இயற்கைச் சக்திகளால் அழிக்கப்படுகின்றன. அரிக்கப்பட்ட தூள்களைக் காற்று, மழை, ஆறு, பனிக்கட்டியாறு, கடல் அலைகள் ஆகியவை சுமந்து சென்று வெவ்வேறு இடங்களில் படிவிக்கின்றன. இப்படிவுகள் நாளடைவில் உறுதியாகிப் படிவுப் பாறைகளாக உருவாகின்றன.

முதலில் படிவுகள் மிருதுவாகவும். தளர்வாகவும் இருக்கின்றன. இப்படிவுகள் ஒன்றன்மேல்ஒன்றாக அடுக்குகளை போல படிய வைக்கப்படுகின்றன.மேலடுக்கின் சுமையினால் கீழடுக்கிலுள்ள பொருள்கள் அழுத்தப்படும் அதேநேரத்தில், பாறைகளில் உள்ள தாதுக்களும் நீரில் கரைந்து, அப்பாறையிலுள்ள துகள்களை சுற்றித் தங்குகின்றன. தாதுக்களின் கரைசல் படிவப்பொருள்களை ஒன்றோடுஒன்றாக உறுதியாகப் பிணைக்கிறது. இதனால் மிருதுவான படிவுகள் திடமானதாக மாறுகிறது. இவ்வாறு மாறிய படிவுகளே கடைசியாகப் படிவுப்பாறையாக உருபெறுகிறது.

ரசாயனச் சக்திகளோ பிற சக்திகளோ அழிக்க முடியாத சில உலோகங்கள் உண்டு. அவற்றைச் சேர்ந்ததுதான் படிகக்கல் இது அதிகமாகக் கலந்துள்ள படிவுகளிலிருந்துதான் மணற்கற்கள் உண்டாகின்றன. சில படிவுகளில் களிமண் அதிகமாயிருக்கும். அவற்றிலிருந்து களிப்பாறைகள் உண்டாகின்றன. சில களிமண் படிவுகளில் இரும்பும் கலந்திருக்கும். இவற்றிலிருந்துதான் படிவு இரும்புத் தாது மூலங்கள் உண்டாகின்றன. சில சமயங்களில் இதைப் போலவே மாங்கனிஸும் உற்பத்தியாகும். சுண்ணும்பு அதிகமுள்ள படிவுகளிலிருந்து சுண்ணும்புப்பாறைகளும் டாலமைட்டும் உற்பத்தியாகின்றன. கடல் கீரில் சோடியம் குளோரைடு (உப்பு) உள்ளது. சில பகுதிகள் வறண்ட் வெப்ப நிலை காரணத்தால் கடல் நீர் வற்றி உப்பளங்களாக மாறுகின்றன. இவ்வாறு மாறும்பொழுது சோடியம், பொட்டாசியம், மக்னீசியம் ஆகியவை அடியில் படிந்து விடுகின்றன. உலகின் சில இடங்களில் ஒருவிதக் கருப்புக் களிப் பாறைகள் உள்ளன. இவற்றில் , நிலக்கரி, செம்பு, ஆர்சனிக்கு, வெள்ளி, காட்மியம், காரீயம், வனேடியம், மாலிப்டினம், அன்டி மனி, பிஸ்மத்து, தங்கம், பிளாட்டினம், யுரேனியம் ஆகிய தனிமங்கள் காணப்படுகின்றன.

பாறைச் சுழற்சி ROCK CYCLE

உருமாற்றப் பாறைகள்: Sedimentary Rocks

உருமாறியப்பாறைகள் என அழைக்கப்படும் பாறைகள், மூன்றாவது வகைப் பாறையாகும். மெடமார்ஃபிக் என்ற இச்சொல், வடிவமாற்றம் (Change of form) என பொருள்படும் கிரேக்கச் சொலி லாகும். தீப்பாறைகளிலிருந்தும். படிவுப்பாறைகளிலிருந்தும் உருமாறிய பாறைகள் உருவாகின்றன

வண்டல் மண் அடுக்கடுக்காய்ப் படிகின்றது. அதனுல் பலகோடி ஆண்டுகள் கழித்து இப்படிவுகள் அதிக கனமுள்ளவையாகி விடுகின்றன. படிவுகளின் கீழ்அடுக்குகளின் மேல், அதிக அழுத்தம் இருக்கும். இவ்வடுக்குகள் ஒன்றேடொன்று உராய்வதால், அவற்றுள் அதிக வெப்பம் உண்டாகிறது. இந்த வெப்பமும் அழுத்தமும் தனித்தனியாகவோ சேர்ந்தோ இந்தப்படிவுகளின் உருவையே மாற்றிவிடுகின்றன. இதன் விளைவாக உண்டாகும் பாறைகளுக்கு உருமாற்றப் பாறைகள் என்று பெயர். படிகக்கல் படிவுப் பாறைகள், குவார்ட்சைட்டு என்ற உருமாற்றப் பாறைகளாகவும், சுண்ணாம்புக்கல் பாறைகள் சலவைக்கல்லாக அல்லது படிகச் சுண்ணாம்புக் கல்லாகவும் மாறிவிடுகின்றன. அதைப் போலவே களிப்பாறைகள் பில்லேட்டு மற்றும் கற்பலகைகள் என்னும் பாறைகளாக மாறிவிடுகின்றன.

மேற்கூறிய பாறைகள் யாவும் உலோகங்களால் ஆனவை. உதாரணமாக, அக்கினிப் பாறைகள் பொதுவாக சிலிக்கேட்டுகளால் ஆனவை. அவற்றில் சிறப்பாகப் பொட்டாசியம், சோடியம், கால்சியம், மக்னிசியம், இரும்பு, அலுமினியம் ஆகிய தனிமங்கள் இருக்கும். பிற தனிமங்களும் சிறிளவு கலந்தோ கலவாமலோ இருக்கலாம்.

Download the Types of Rocks PDF

 

One-third of total maternal deaths in 2015 happened in India: Report/ Hindu September, 20

One-third of total maternal deaths in 2015 happened in India: Report Hindu September, 20
UN Report
The Lancet has published a new series of papers on maternal health which reveal that while progress has been made in reducing maternal mortality globally, differences remain at international and national levels. “In all countries, the burden of maternal mortality falls disproportionately on the most vulnerable groups of women. This reality presents a challenge to the rapid catch-up required to achieve the underlying aim of the Sustainable Development Goals [SDGs] — to leave no one behind,” 
The latest Lancet series on maternal health reveals that nearly one quarter of babies worldwide are still delivered in the absence of a skilled birth attendant. Further, one-third of the total maternal deaths in 2015 happened in India, where 45,000 mothers died during pregnancy or childbirth while Nigeria shouldered the maximum burden of 58,000 maternal deaths.Each year, about 210 million women become pregnant and about 140 million newborn babies are delivered.What’s the cause for more Maternal Death?
There are two broad scenarios that describe the landscape of poor maternal health care 
ü  The absence of timely access to quality care (defined as ‘too little, too late’). While facility and skilled birth attendant deliveries are increasing in many low-income countries. Additionally, many birth facilities lack basic resources such as water, sanitation and electricity.
ü  The over-medicalisation of normal and postnatal care (defined as ‘too much, too soon’). The problem of over-medicalisation has historically been associated with high-income countries, but it is rapidly becoming more common in low and middle-income countries, increasing health costs and the risk of harm.
Where are we wrong?
Maintaining health care standards which are being provided to our population at the grass root level in the rural areas requires interdisciplinary collaboration among doctors, midwives, auxiliary nurses and other paramedical staff. The provision of health care at the terminal end of our health provisioning system in the rural areas urgently requires a willful political drive to improve the present scenario. The high MMR is due to large number of deliveries conducted at home by untrained persons. In addition, lack of adequate referral facilities to provide emergency obstetric care for complicated cases also contribute to high maternal mortality rate. The prominent gray areas in our society are the age at marriage and child bearing, child spacing, family size and fertility patterns, literacy, socio-economic status and also not to forget the customs and beliefs.

Steps taken to accelerate the pace of reduction for Maternal Mortality Ratio (MMR), Infant Mortality Rate (IMR) and Total Fertility Rate(TFR) 
Maternal mortality Ratio in 2015 is 174 out of 100000 according to WHO. World Bank. The advance is largely due to key government interventions such as the Janani Shishu Suraksha Karyakaram (JSSK) scheme which encompasses free maternity services for women and children, a nationwide scale-up of emergency referral systems and maternal death audits,
and improvements in the governance and management of health services at all levels.
ü  Promotion of institutional deliveries through Janani Suraksha Yojana (JSY).
ü  Janani Shishu Suraksha Karyakaram (JSSK) entitles all pregnant women delivering in public health institutions to absolutely free and no expense delivery, including caesarean section. Similar entitlements have been put in place for all sick infants accessing public health institutions for treatment.
ü  Operationalization of Sub-Centers, Primary Health Centers, Community Health Centers and District Hospitals for providing 24×7 basic and comprehensive obstetric care, neonatal, infant and child care services.
ü  Mother and Child Protection Card in collaboration with the Ministry of Women and Child Development to monitor service delivery for mothers and children.
ü  Mother and Child Tracking System is being implemented to ensure antenatal, intranatal and postnatal care along-with immunization services.
ü  Identifying the severely anaemic cases of pregnant women  at sub centres and PHCs for their timely management
ü  Operationalization of Safe Abortion Services and Reproductive Tract Infections and Sexually Transmitted Infections (RTI/STI) at health facilities with a focus on “Delivery Points”.
ü   Maternal Death Review (MDR) is being implemented across the country both at facilities and in the community. The purpose is to take corrective action at appropriate levels and improve the quality of obstetric care.
ü  Establishing Maternal and Child Health (MCH) Wings at high caseload facilities to improve the quality of care provided to mothers and children.
ü   Under National Iron plus Initiative (NIPI), through life cycle approach, age and dose specific IFA supplementation programme is being implemented.
ü  Capacity building of health care providers in basic and comprehensive obstetric care, Integrated Management of Neo-natal and Childhood Illness (IMNCI), Navjaat Shishu Suraksha Karyakaram (NSSK), Facility Based Newborn Care (FBNC) and Infant and Young Child Feeding practices (IYCF) etc.
ü  A new initiative of “Prevention of Post Partum Hemorrhage (PPH) through Community based advance distribution of Misoprostol” by ASHAs/ANMs for high home delivery districts.
ü  Launch of India Newborn Action Plan (INAP) with an aim to reduce neonatal mortality and stillbirths to single digit by 2030.
ü  Newer interventions to reduce newborn mortality- Vitamin K injection at birth, Antenatal corticosteroids for preterm labour, kangaroo mother care and injection gentamicin to young infants in cases of suspected sepsis.
ü  Universal Immunization Programme (UIP): Vaccination protects children against  seven vaccine preventable diseases.
ü  Mission Indradhanush has been launched in 2014 high focus districts to fully immunize more than 89 lakh children who are either unvaccinated or partially vaccinated; those that have not been covered during the rounds of routine immunisation for various reasons.
ü  Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) for health screening and early intervention services has been launched to provide comprehensive care to all the children in the age group of 0-18 years in the community.
Millennium Development goals and India Health Care
The  Millennium  Development  Goals  (MDG)  that  were  in  place  from  2000  to 2015  were  replaced  by  the  Sustainable  Development Goals (SDG) with the aim of  guiding  the  international  community  and  national governments on a pathway towards  sustainable development for the next fifteen  years. A new set of 17 SDGs and 169 targets  were  adopted  by  the  world  governments  in 2015.
Goal 3 of the SDG says about Ensure healthy lives  and  promote  well- being for all at  all ages
India, s Initiative regarding SDG for MMR, Reproductive Health and Child Health.
ü  By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births.
ü  By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age
ü  By 2030, reduce by one third premature mortality from  non-communicable  diseases  through  prevention  and  treatment and promote mental health and well being
ü  By  2030,  ensure  universal  access  to  sexual  and reproductive  health-care  services,  including  for  family planning, information and education, and the integration of  reproductive  health  into  national  strategies  and programmes
References
2.   PIB
3.   Ministry of Health and Family welfare annual Report
4.   NITI  Ayog Report

error: Content is protected !!
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.