தமிழ் வழியில் ஐ ஏ எஸ் தேர்வுக்கு தயாரவது எப்படி அறிமுகம்| HOW TO PREPARE IAS EXAMINATION IN TAMIL INTRODUCTION

தமிழ் வழியில் ஐ ஏ எஸ் தேர்வுக்கு தயாரவது எப்படி அறிமுகம்| HOW TO PREPARE IAS EXAMINATION IN TAMIL INTRODUCTION

இந்த வீடியோவில் இந்தியக் குடிமைப் பணிகள் பற்றிய அறிமுகம் , தேர்வின் நோக்கம் , தேர்வர்கள் செய்ய வேண்டிய ஆரம்பகட்ட பணிகள் ஆகியவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

Please follow and like us:

Comments

ADMISSION OPEN FOR TNPSC GROUP I & II PRELIMS

  1.  GROUP I & II & PRELIMS DIRECT / ONLINE/POSTAL CLASSES/ TEST BATCH

  2. GROUP I & II & MAINS DIRECT / ONLINE/POSTAL CLASSES/ TEST BATCH

  3. CLASSES WILL BEGIN FEBRUARY 2ND WEEK

FOR MORE DETAILS: 9952521550

 

Useful Website? Please spread the word :)

error: Content is protected !!