Operation Vardha| Study Schedule for General Tamil| English| GK| Motivation|

Operation Vardha| Study Schedule for General Tamil| English| GK| Motivation|

வாய்ப்பு ஒரு முறைதான் உங்கள் கதவைத் தட்டும்

பழைய பழமொழி ஒன்று ”வாய்ப்பு ஒரு முறைதான் உங்கள் கதவைத் தட்டும் ”எனக்கூறுகிறது. ஆனால் எனக்கு இக்கருத்தில் உடன்பாடில்லை வாய்ப்பு எப்போது உங்கள் கதவைத் தட்டிக் கொண்டிதானிருக்கிறது எப்போதென்றால் உங்கள் இலக்குகளின் மீது நம்பிக்கையும் , அதற்கான தொடர் முயற்சியும் இருக்கும் போது ,எப்போதும் உங்கள் கதவைத் தண்டிக்கொண்டிதானிருக்கும். பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீ.ஏ.ஓ தேர்வு குருப் 4 தேர்வுடன் இனைந்து ஒரே தேர்வாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது . இந்த மாற்றம் தேர்வர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் ஏனெனில் இரண்டு தேர்வாக நடத்தப்படும் போது காலம், உழைப்பு , முயற்சி போன்றவை விரயமாகின்றது. இந்தப் புதிய மாற்றத்தின் படி விரைவாக தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் , இரண்டு தேர்வுகளுக்கு தனியே பயிற்சிக் கட்டணம் கட்ட தேவையில்லை. சுமையாக கருதிய அடிப்படை கிராம நிர்வாக அலுவலர் பகுதியும் நீக்கப்பட்டு விட்டதால்  ஒரே இலக்கில் இரண்டு மாம்பழங்களை நமது விருப்பத்தின் பேரில் தேர்ந்தெடுக்கொள்ளலாம்.

தேர்வு அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்ட உடனேயே பரபரப்பாகவும் , பதற்றமாகவும் , பயம் கலந்த நம்பிக்கையுடன் படிக்கத் தொடங்கி இருப்பீர்கள் என கருதுகிறேன் இது மழைக்கு முன் வியர்வை போன்ற நிலைதான் சாதாரணமாக கடந்து செல்லுங்கள். தேர்வர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது இந்த 80 நாள் காலகட்டம் ஒரு பயிர் செய்வதைப் போன்றது ஏனென்றால் முறையாக திட்டமிட்டு பயிரிட்டால் மட்டுமே விளைந்த பொருட்கள் வீடு வந்து சேரும் , காலம் தவறி பயிரிட்ட பொருள் முறையான விளைச்சலுமின்றி பின்னர் வரும் மழையினாலும் வயலிலிருந்து வீடு சேராது அது போல முறையான திட்டமிடலைக் கொண்டு வெற்றிக்கனியை  பறிக்க தயாராக இருங்கள்.

பாடத்திட்டத்தினை வைத்து தயார்செய்து படித்தல் என்பது சரியான  பாதையில் பயனம் செய்வது போன்றது , பாடத்திட்டம் இல்லாது கண்டவற்றைப் படித்தல் என்பது பெயர் தெரியாத ஊருக்கு வழிகேட்பது போலாகும்.  தேர்வுக்காக தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் பல மாணவர்களிடம் நான் கலந்துரையாடிய போது அவர்கள் செய்த தவறு பாடத்திட்டம் இல்லாமல் படித்தது ,மொழிப்பாடம் ,கணிதம் வரலாறு , அரசியலைமைப்பு, அறிவியல் என இந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கின்றனர், இதனைத் தவிர்த்து பிற முக்கியப் பகுதிகளான நடப்பு நிகழ்வுகள் , அடிப்படை பொது அறிவு பகுதி ஆகியவற்றிற்கு பாடப்புத்தகங்கள் தவிர்த்து பிற பொதுவான புத்தகங்கள் படிக்காத காரணத்தால் 10-15 வினாக்களில் பணிவாய்ப்பை இழக்கின்றார்கள் எனவே  இதனை கவனத்தில் கொண்டு தயார் செய்தால் மாபெரும் பிரமாண்ட வெற்றி அசாதாரணம்.

வாழ்த்துக்களுடன்

ஐயாச்சாமி முருகன்

ஐயாச்சாமி அகாதெமி சென்னை

( ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் தொடர்பு கொள்க 9952521550, கட் ஆப் ,தேர்வு அறிவிக்கை போன்ற சந்தேகங்களை தவிர்க்கவும் )

ஆப்பரேசன் வர்தா

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இந்த அட்டவனையை தயாரித்துள்ளேன் படித்து பயன்பெறவும். மேலும் ஆப்பரேசன் மங்கல்யான் என நான் தலைப்பிட்டு கால அட்டவனை மூலம் பல நண்பர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அதே வரிசையில் இதற்கு ஆபரேசன் வர்தா எனப் பெயரிட்டுள்ளேன்.

 

DOWNLOAD CCSE STUDY SCHEDULE NOVEMBER 18 TO DECEMBER 4- GS-ENGLISH-TAMIL

 

படிப்பதற்கான கால அட்டவனை பொதுத்தமிழ் மற்றும் தாவரவியல் விலங்கியல்

18/11/2017 லிருந்து 4/12/2017 வரை

தேதிதலைப்பு /பாட எண்படிக்கவேண்டிய புத்தகம்தலைப்புபடிக்கவேண்டிய புத்தகம்
18/11/17பாட எண் , 1,2,36ஆம் வகுப்பு முதல் தொகுதி1.    தாவரங்களின் உலகம்

2.   உணவு முறைகள்

3.   செல்லின் அமைப்பு

6வது முதல் மற்றும் 2வது பருவம்
19/11/17பாட எண் 1,2,36ஆம் வகுப்பு 2 தொகுதி1.    உயிரினங்களின் பல்வகைத்தன்மை

2.   நமது சுற்றுச்சூழல்

6வது 3 வது பருவம்
20/11/17பாட எண் 1,2,36ஆம் வகுப்பு 3 தொகுதி1.    அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு

2.   தாவரங்கள் விலங்குகளின் உணவூட்டம்

3.   தாவர, புற அமைப்பாட்டியல்

4.   வகைப்பாட்டியல்

7வது முதல் பருவம்
21/11/17பாட எண் , 1,2,37ஆம் வகுப்பு 1 தொகுதி1.    மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம்

2.   சுவாசித்தல் –  தாவரம் மற்றும் விலங்குகள்

3.   சூழ் நிலை மண்டலம்

4.   நீர் ஓர் அறிய வளம்

7வது வகுப்பு பருவம் 2 மற்றும் 3
22/11/17பாட எண் , 1,2,37ஆம் வகுப்பு 2 தொகுதி1.    பயிர்ப்பெருக்கமும் மேலாண்மையும்

2.   வளரிளம் பருவத்தை அடைதல்

3.   தாவர உலகம்

4.   நுண்ணுயிரிகள்

8ஆம் வகுப்பு முதல் பருவம்
23/11/17பாட எண் , 1,2,37ஆம் வகுப்பு 3 தொகுதி1.    உடல் இயக்கங்கள்

2.   காற்று நீர் நிலம் மாசுபடுதல்

3.   உயிரினங்களின் பல்வகைத் தன்மை

4.   வனங்களையும் வன உயிரிகளையும் பாதுகாத்தல்

8ஆம் வகுப்பு பருவம் 2 மற்றும் 3
24/11/17பாட எண் , 1,2,38ஆம் வகுப்பு 1 தொகுதி1.    விலங்குலகம்

2.   செல்கள்

9வது முதல் பருவம்
25/11/17பாட எண் , 1,2,38ஆம் வகுப்பு 2 தொகுதி1.    உணவு ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல்

2.   மனித உடலும் உறுப்பு மண்டலங்களும்

3.   உயிர் புவி வேதிய சுழற்சி

இரண்டாவது பருவம்
26/11/17பாட எண் , 1,2,38ஆம் வகுப்பு 3 தொகுதி1.    தாவரங்களின் அமைப்பும் செயல்பாடும்

2.   அடிமையாதலும் நலவாழ்வும்

3.   மாசுபடுதலும் ஓசோன் சிதைவடைதலும்

9வது 3வது பருவம்
27/11/17திருப்புதல் 6 முதல் 8 வரை தமிழ்6-8 வரையுள்ள

புத்தகங்கள்

1.    மரபும் பரிமாணமும்

2.   நோய்த்தடைகாப்பு மண்டலம்

3.   மனித உடல் உறுப்பு மண்டலங்களின் அமைப்பும் தடைகாப்பும்

10வது அறிவியல்
28/11/17பாட எண் , 1,2,39ஆம் வகுப்பு 1 தொகுதி1.    தாவரங்களில் இனப்பெருக்கம்

2.   பாலூட்டிகள்

3.   வாழ்க்கை இயக்கச் செயல்பாடுகள்

10வது அறிவியல்
29/11/17பாட எண் , 1,2,39ஆம் வகுப்பு 2 தொகுதி1.    சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

2.   கழிவு நீர் மேலாண்மை

10வது அறிவியல்
30/11/17பாட எண் , 1,2,39ஆம் வகுப்பு 3 தொகுதிதிருப்புதல் உயிரியல் 6 முதல் 10 வரை——
01/12/17பாட எண் , 1,2,3,410 ஆம் வகுப்பு1.    செல்லுயிரியல்

2.   மனித உள்ளுறுப்பமைப்பியல்

11வது விலங்கியல்
02/12/17பாட எண் , 5,6,710 ஆம் வகுப்பு1.    இனப்பெருக்க உயிரியல்

2.   சுற்றுச்சூழல் உயிரியல்

11வது தாவரவியல்
03/12/17பாட எண் 8,9,1010 ஆம் வகுப்புஉடற்செயலியல்12வது விலங்கியல்
04/12/17இலக்கணம்

6 – 10 வரை

6-10 வரை உள்ள புத்தகங்கள்

 

Study Schedule for General English and Botany/ Zoology

Schedule18/11/2017 to 04/11/2017

DateSubject / unit number

General English

BooksSubject / unit number

Science

Books
18/11/17Unit no 1,2

Unit no 1

Select the correct word (Prefix, Suffix)

6th Term -1

6th Term – 2

1.    The World of Plants

2.   Food Habits

3.   Cell Structure

6th Term-1&2
19/11/17Unit no 2

Unit no 1,2

Fill in the blanks with suitable Article

6th Term – 2

6th Term – 3

1.    Diversity of Organisms

2.    Our Environment

6th Term -3
20/11/17Unit no 1,2

Unit no 1  

Fill in the blanks with suitable Preposition

7th Term -1

7th Term – 2

1.    Animals in Daily life

2.   Nutrients in plants and animal

3.   Plant morphology

4.   Basics of classification

7th Term – 1
21/11/17Unit no 2

Unit no 1,2

Select the correct Question Tag

7th Term- 2

7th Term -3

1.    Human body form and function

2.   Respiration in plant and Animals

3.   Eco System

4.   Water a precious source

7th Term 2 & 3
22/11/17Unit no 1,2,3

Select the correct Tense

8th Term -11.    Crop Production & management

2.   Reaching the age of adolescence

3.   Pictorial features of plant kingdom

4.   Microorganisms

8th Term book -1
23/11/17Unit no 1,2

Select the correct Voice

8th Term -21.    Body Movement

2.   Air, water soil pollution

3.   Diversity in living organisms

4.   Conservation of plant and animals

8th  Term book 2 & 3
24/11/17Unit no 1,2

Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle)

8th Term -31.     Animal kingdom

2.   Cells

9th Term book 1
25/11/17Revision 6-8

sentence pattern

Find out the Error (Articles, Prepositions, Noun, Verb, Adjective, Adverb)

6-8 books1.    Improvement in Food Resources

2.   Human Body Organ System

3.   Bio-geo Chemical Cycle

9th Term book 2
26/11/17Unit no 1,2,3

Comprehension

9th Term -11.    Structure and Physiological Functions of Plants

2.   Addiction and Healthy Lifestyle

3.   Pollution and Ozone Depletion

9th Term book 3
27/11/17Unit no 1,2

Select the correct sentence

9th Term -21.    Heredity and Evolution

2.   Immune System

3.   Structure and Functions of Human Body Organ Systems

10th Science
28/11/17Unit no 1,2

Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb)

9th Term -31.    Reproduction in Plants

2.   A Representative Study of Mammals

3.   Life Processes

10th Science
29/11/17Unit no 1,2,

Select the correct Plural forms

10th Book1.    Conservation of Environment

2.   Waste Water Management

10th Science
30/11/17Unit no 3,4,5

Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentense)

10th BookRevision 6 to 10thScience
01/12/17Unit no 6,7

Identify the correct Degree.

10th Book1.    Cell Biology( refer 11th botany too)

2.   Human System

11th zoology
02/12/17Revision 9&10

Form compound words (Eg: Noun+Verb, Gerund+Noun)  

School Books1.    Reproduction Biology

2.   Environmental Biology

11th Botany
03/12/17Refer previous year question1.    Human physiology12th Zoology
04/12/17————————–Revise from 1/12 to 4/12———–

Note: for English Grammar kindly refer Wren and Martin or any other Grammar book which you want.

 1. Daily Practice maths one hour / தினமும் கணிதம் ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி செய்யவும்
 2. Daily study old Question paper with answer/ தினமும் பழைய வினாத்தாள்களை விடைகளுடன் படிக்கவும்.
TNPSC | CCSE IV | VAO | GROUP IV DETAILED NOTIFICATION|SYLLABUS | BOOK LIST

TNPSC | CCSE IV | VAO | GROUP IV DETAILED NOTIFICATION|SYLLABUS | BOOK LIST

TNPSC | CCSE IV | VAO | GROUP IV DETAILED NOTIFICATION|SYLLABUS | BOOK LIST

TNPSC announced CCSE IV Combined examination for the Post of Village Administrative officer /Junior Assistant/ bill Collector / Surveyor / Draftsman / Typist and Steno – Typist post in various department of the government. It’s a Single phase examination those who clear the written examination will get a job.

TNPSC -CCSE IV – VAO – GROUP IV DETAILED NOTIFICATION-SYLLABUS – BOOK LIST ENGLISH

HOW TO PREPARE FOR CCSE IV EXAM 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Jz9agY-zgD4[/embedyt]

Application opening date: 14.11.2017

Application Closing Date: 13.11.2017

Exam date: February 11, 2018

 

Educational Qualification: SSLC ( for Typist one should have completed typist course , for Steno Typist one should have completed typing with shorthand (

Scheme of Examination – Objective type

General Tamil / English100 questions
General studies + Aptitudes75+25 questions

Vacancy details

Name of the PostNumber of Vacancies
Village Administrative officer494
Junior Assistant4096+205
Bill Collector, Grade-I48
Field Surveyor74
Draftsman156
Typist3463
Steno-Typist, Grade – III815
Total9351

Age for Group IV post

S.NOReservation categoryMinimum AgeMaximum
1SC/ST1835
2BC/MBC/DNC/BCM1835
3OTHER CATAGORIES1830

Note: for Group IV those who have higher qualification above the prescribed qualification mean no upper age limit. For example if you studied 12th there is no upper age limit. But it’s only Applicable to (SC/ST/BC/MBC/DNC/BCM).

Age Limit for VAO

S.NOReservation categoryMinimum AgeMaximum
1SC/ST2140
2BC/MBC/DNC/BCM2140
3OTHER CATAGORIES2130

Note: Age relaxation only for Ex Services Man and Physically Challenged Ex Service Man (53 for BC/MBC/SC/ST) for BCM (48) for physically challenged 10 year age relaxation.

EXAMINATION FEE CONCESSION:

CategoryConcessionCondition
SC/ST/SCAFree——–
BC/MBC/DNC/BCMThree time freeFor Graduates only
Ex- Service manTwo timesFor prescribed qualification
Differently able/ Destitute widow Free—————

Note: if you claimed earlier free concession don’t use it again so apply carefully while applying.

Note:

 1. Make sure while applying the correct serial number of Community certificate, SSLC Mark sheet, and date of Birth. These details can’t be edited once you updated.
 2. For Fees Concession make sure if you claimed earlier three times don’t use again. If you claimed wrongly your selection will be rejected during certificate verification.
 3. If you wrote 10th As a private candidate enter your last mark sheet number
 4. You can edit your application upto the last date of application but Centre and Subject and other details can be edited, Date of Birth, Community Certificate, 10th Mark sheet Numbers can’t be edited once you submitted.
 5. “Destitute Widow” shall mean a widow whose total monthly income from all sources shall not be more than Rs.4, 000/-(Rupees Four Thousand only). . Such applicants should produce a certificate from the R.D.O or the Assistant Collector or the Sub-Collector
 6. If you are going to Apply through Computer Center apply carefully especially fees concession / certificate number
 7. PSTM should be obtained before the announcement date.

Wish you all the Best

Iyachamy Murugan

Iyachamy Academy , Chennai

9952521550

TNPSC CCSE-IV|VAO SYLLABUS AND SUGGESTED BOOK LIST

Dear Friends and Aspirants TNPSC published notification for VAO so am updated syllabus and what the books to be followed for the examination. Group 4 and VAO syllabus are same. Recently TNPSC merged the both exam candidates can choose any post through the single exam and Basics of Village Administration removed from the Syllabus.

Important Suggestion

 • Try to Score 90 Plus questions in general English. 70 plus questions in general studies. But your ultimate aim should be get 180 plus question correctly (Recent Group IV Trend. But the scoring of 180 plus is depend upon the standard of question).
 • Complete school Text book first. After completing school books you may refer for additional reference but don’t depend coaching material. You can use coaching material for revision only.
 • Some people may advise you should study 10 hours a day but you don’t bother about it. The study time varies person to person some person study only 4 -5 hour per  day , another may study 7- 8 hour per day but the time of study is not important effective study only decides our success.
 • Approach your preparation based on the prescribed syllabus and previous year question paper. If possible paste the syllabus in front of your study place
 • Many people collect various institute materials but they never use. So collect selective notes.
 • Give more importance to the subject in the following order, 1. General Tamil/ English/ 2. Aptitude 3. Current Affairs 4. Polity 5. Basic Gk. 6 Modern India. All Subjects are important but above mentioned subjects covers more than 150 questions.
 • Other than School book you should read Arihant or Lucent  General Knowledge book to score 15 question. Because many people just read school book they are not sound in Fundamental knowledge. This portion decides your top rank.
 • How we studied? what we studied it doesn’t ensure success. In Last 3 hour Examination time only decide our success.  To avoid silly mistake take mock test in your place using shakthi or Sura Question Bank
 • My kind advice to senior players start your preparations which area you are lacking concentrate more on this first.
 • New Aspirants starts with your interested and Easy Subject.

GENERAL SCIENCE:

 Physics: Nature of Universe-General Scientific laws-Inventions and discoveries-National scientific laboratories-Mechanics and properties of matter-Physical quantities, standards and units-Force, motion and energy Magnetism, electricity and electronics -Heat, light and sound

Suggested Readings

 • 6th to 10th Science Books
 • For Additional reading refer LUCENT GK or Arihant G.K
 • 11th Physics, Refer 4,7,10 lessons of the book , 12th physics lesson no 8 only
 • Physics questions are application oriented related with various laws and Principle so try study with understanding of Basic laws and Principles

Chemistry-Elements and Compounds-Acids, bases and salts-Fertilizers, pesticides, insecticides

Suggested Readings

 • 6th to 10th Science Books
 • For Additional reading refer LUCENT GK or Arihant G.K
 • Concentrate more on Acid Bases and Fertilizer related Areas

BotanyMain Concepts of life science-Classification of living organism Nutrition and dietetics-Respiration

Suggested Readings

 • 6th to 10th Science Books
 • For Additional reading refer LUCENT GK or Arihant G.K

Zoology-Blood and blood circulation-Reproductive system-Environment, ecology, health and hygiene-Human diseases including communicable and non – communicable diseases – prevention and remedies-Animals, plants and human life

Suggested Readings

 • 6th to 10th Science Books
 • For Additional reading refer LUCENT GK or Arihant G.K
 • 11th and 12th entire zoology book

CURRENT EVENTS

HistoryLatest diary of events-national -National symbols-Profile of States Eminent persons & places in news-Sports & games-Books & authors – Awards & honors’-India and its neighbors

Political Science-1. Problems in conduct of public elections-2. Political parties and political system in India-3. Public awareness & General administration-4. Welfare oriented govt. schemes, their utility

GeographyGeographical landmarks

Economics– Current socio-economic problems Science-Latest inventions on science & technology

Suggested Readings

 • The Hindu / Indian Express newspaper
 • Anyone English Competitive Exam Magazine ( Gk Today )
 • Iyachamy Current Affairs Compilation ( www.iya.competitiveexam.in )
 • Personally I suggest people to follow newspaper daily to Score more Marks in Current Affairs

GEOGRAPHY

 Earth and Universe-Solar system-Monsoon, rainfall, weather & climateWater resources — rivers in India-Soil, minerals & natural resources-Forest & wildlife-Agricultural pattern-Transport including surface transport & communication-Social geography – population-density and distribution -Natural calamities – Disaster Management.

Suggested Readings

 • 6 to 10th Geography Portions
 • For Additional reading refer LUCENT GK or Arihant G.K

HISTORY AND CULTURE OF INDIA AND TAMIL NADU INDIAN NATIONAL MOVEMENT

Indus valley civilization-Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas-Age of Vijayanagaram and the bahmanis-South Indian history-Culture and Heritage of Tamil people-India since independence-Characteristics of Indian cultureUnity in diversity –race, colour, language, custom-India-as secular stateGrowth of rationalist, Dravidian movement in TN-Political parties and populist schemes. National renaissance-Emergence of national leaders-Gandhi, Nehru, Tagore Different modes of agitations-Role of Tamil Nadu in freedom struggle Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & others

Suggested Readings

 • 6 to 10th History Portions Except World History
 • 11 & 12th History Except World History
 • For Dravidian Movement and political parties related notes will be updated or refer any Tamilnadu History Books

INDIAN POLITY

 Constitution of India–Preamble to the constitution- Salient features of constitution- Union, state and territory- Citizenship-rights amend duties Fundamental rights- Fundamental duties- Human rights charter- Union legislature – Parliament- State executive- State Legislature – assembly- Local government – panchayat raj – Tamil Nadu- Judiciary in India – Rule of law/Due process of law-Elections- Official language and Schedule-VIII-Corruption in public life- Anti-corruption measures –CVC, lok-adalats, Ombudsman, CAG – Right to information- Empowerment of women Consumer protection forms.

Suggested Readings

 • 6th to 10th Civic Portions
 • 12th Political Science Full book
 • Arihant & Lucent General Knowledge book

INDIAN ECONOMY

Nature of Indian economy- Five-year plan models-an assessment-Land reforms & agriculture-Application of science in agriculture-Industrial growth Rural welfare oriented programmers-Social sector problems – population, education, health, employment, poverty-Economic trends in Tamil Nadu

Suggested Readings

 • 11th Economy unit no 2 to 9
 • 12th Economy Last 2 chapters
 • Arihant/ Lucent Economy Portions

APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS

Conversion of information to data-Collection, compilation and presentation of data – Tables, graphs, diagrams -Analytical interpretation of data – Simplification-Percentage-Highest Common Factor (HCF)-Lowest Common Multiple (LCM)-Ratio and Proportion-Simple interest-Compound interest Area-Volume-Time and Work-Logical Reasoning-Puzzles-Dice-Visual Reasoning-Alpha numeric Reasoning-Number Series.

Suggested Readings

 • 6 to 10th Maths related with Syllabus
 • Practice more old Question paper

GENERAL ENGLISH

SYLLABUS – GENERAL ENGLISH

 1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings in Column B.
 2. Choose the correct ‘Synonyms’ for the underlined word from the options given
 3. Choose the correct ‘Antonyms’ for the underlined word from the options given
 4. Select the correct word (Prefix, Suffix)
 5. Fill in the blanks with suitable Article
 6. Fill in the blanks with suitable Preposition
 7. Select the correct Question Tag
 8. Select the correct Tense
 9. Select the correct Voice 1
 10. Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle)
 11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object….) Blanks with correct ‘Homophones’
 12. Find out the Error (Articles, Prepositions, Noun, Verb, Adjective, Adverb)
 13. Comprehension
 14. Select the correct sentence
 15. Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb)
 16. Select the correct Plural forms
 17. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentense)
 18. Identify the correct Degree.
 19. Form a new word by blending the words
 20. Form compound words (Eg: Noun+Verb, Gerund+Noun)

PART-B LITERATURE

 1. Figures of speech observed in the following Poems:

 Alliteration – Allusion – Simile – Metaphor – Personification – Oxymoron – Onomatopoeia – Anaphora – Ellipsis – Rhyme Scheme – Rhyming Words – Repetition – Apostrophe A Psalm of Life – Women’s Rights – The Nation United – English words – Snake – The Man He Killed – Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116 – The Solitary Reaper – Be the Best – O Captain My Captain – Laugh and Be Merry – Earth – Don’t quit – The Apology – Be Glad your Nose is on your face – A sonnet for my Incomparable Mother – The Flying Wonder – To a Millionaire – The Piano – Manliness – Going for water – The cry of the Children – Migrant Bird – Shilpi.

 1. Appreciation Questions from Poetry

A Psalm of Life – Women’s Rights – The Nation United – English words – Snake – The Man He Killed – Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116 – The Solitary Reaper – Be the Best – O Captain My Captain – Laugh and Be Merry – Earth – Don’t quit – The Apology – Be Glad your – Nose is on your face – A sonnet for my Incomparable Mother – The Flying Wondr – To a Millionaire – The Piano – Manliness – Going for water – The cry of the Children – Migrant Bird – Shilpi.

 1. Important lines from Poems.

Where the mind is without fear – The Solitary Reaper – Going for water – A Psalm of Life – Be the Best – Sonnet No.116

 1. Questions on the Biography of

Mahatma Gandhi – Jawaharlal Nehru – Subash Chandra Bose – Helen Keller KalpanaChawala – Dr.Salim Ali – Rani of Jhansi – Nelson Mandela – Abraham Lincoln

 1. Questions on Shakespeare’s

Merchant of Venice (Act IV Court Scene) – Julius Ceasar (Act III Scene 2) – Sonnet 116

 1. Questions from Oscar Wilde’s-The Model Millionaire – The Selfish Giant
 2. KarlPaulnack Music-The Hope Raiser
 3. Comprehension Questions from the following Motivational Essays:

Gopala Krishna Gokhale’s Speech on 25th July in Mumbai in response to The address presented to him by students- Dale Carnegie’s ‘The Road to success- Dr.APJ Abdul Kalam’s ‘Vision for the Nation’(from‘India 2020’) – Ruskin Bond’s ‘Our Local Team’ – Hope Spencer’s ‘Keep your spirits high’ – DeepaAgarwal’s ‘After the storm’ – Brian patten’s ‘You can’t be that no you can’t be that’

 1. Comprehension Questions from the following description of Places AhtushiDeshpande’s ‘To the land of snow’ – Manohar Devadoss – YaanaiMalai – Brihadeesvarar Temple
 2. British English – American English

PART-C AUTHORS AND THEIR LITERARY WORKS

 1. Match the Poems with the Poets

 A psalm of Life – Be the Best – The cry of the children – The Piano – Manliness Going for water – Earth -The Apology – Be Glad your Nose is on your face – The Flying Wonder -Is Life But a Dream – Be the Best – O captain My Captain – Snake – Punishment in Kindergarten -Where the Mind is Without fear – The Man He Killed – Nine Gold Medals.

 1. Which Nationality the story belongs to?

The selfish Giant – The Lottery Ticket – The Last Leaf – How the Camel got its Hump – Two Friends – Refugee – The Open Window

 1. Identify the Author with the short story

The selfish Giant – The Lottery Ticket – The Last Leaf – How the Camel got its Hump – Two Friends – Refugee – The Open Window – A Man who Had no Eyes – The Tears of the Desert – Sam The Piano – The face of Judas Iscariot – Swept Away – A close encounter – Caught Sneezing – The Wooden Bowl – Swami and the sum.

 1. Whose Auto biography / Biography is this?
 2. Which Nationality the Poet belongs to ?

Robert Frost – Archibald Lampman – D.H. Lawrence – Rudyard Kipling Kamala Das – Elizabeth Barrett Browning – Famida Y. Basheer – Thomas Hardy – Khalil Gibran – Edgar A. Guest – Ralph Waldo Emerson – Jack Prelutsky – F. Joanna – Stephen Vincent Benet – William Shakespeare – William Wordsworth – H.W. Long Fellow – Annie Louisa walker – Walt Whitman – V.K. Gokak.

 1. Characters, Quotes, Important Lines from the following works of Indian Authors:

SahityaAkademi Award winner: ThakazhiSivasankaranPillai – ‘Farmer’ Kamala Das – 1. Punishment in Kindergarten 2. My Grandmother’s House R.K. Narayan – Swami and the sum – Rabindranath Tagore – Where the mind is without fear – Dhan Gopal Mukherji – Kari, The Elephant – Deepa Agarwal – After the Storm – Dr. APJ Abdul Kalam – Vision for the Nation IndraAnantha Krishna- TheNeem Tree – Lakshmi Mukuntan- The Ant Eater and the Dassie – Dr. NeerajaRaghavan – The Sun Beam

 1. Drama Famous lines, characters, quotes from Julius Caesar – The Merchant of Venice
 2. Match the Places, Poet, Dramatist, Painter with suitable option
 3. Match the following Folk Arts with the Indian State / Country
 4. Match the Author with the Relevant Title/Character
 5. Match the Characters with Relevant Story Title

 The Selfish Giant – How the camel got its hump – The Lottery ticket – The Last Leaf – Two friends – Refugee – Open window – Reflowering – The Necklace Holiday

 1. About the Poets – Rabindranath Tagore – Henry Wordsworth Longfellow – Anne Louisa Walker -V K Gokak – Walt Whitman – Douglas Malloch
 2. About the Dramatists 50 William Shakespeare – Thomas Hardy
 3. Mention the Poem in which these lines occur Granny, Granny, please comb My Hair – With a friend – To cook and Eat – To India – My Native Land – A tiger in the Zoo – No men are foreign – Laugh and be Merry – The Apology – The Flying Wonder
 4. Various works of the following Authors – Rabindranath Tagore – Shakespeare – William Wordsworth – H.W. Longfellow – Anne Louisa Walker – Oscar Wilde – Pearl S. Buck
 5. What is the theme observed in the Literary works? Snake – The Mark of Vishnu – Greedy Govind – Our Local Team – Where the mind is without fear – Keep your spirits high – Be the best – Bat – The Piano – The Model Millionaire – The Cry of the Children – Migrant bird – Shilpi
 6. Famous Quotes – Who said this?
 7. To Which period the Poets belong William Shakespeare – Walt Whitman – William Wordsworth – H.W. Longfellow Annie Louisa Walker – D.H. Lawrence
 8. Matching the Poets and Poems Discovery – Biking – Inclusion – Granny, Granny, please comb My Hair – With a Friend – To cook and Eat – Bat – To India – My Native Land – A tiger in the Zoo – No men are foreign – Laugh and be Merry – Earth – The Apology – The Flying Wonder – Off to outer space tomorrow morning – Be the best – Is life, but a dream – Women’s rights – The Nation united – English words – Snake – The man he killed
 9. Nature centered Literary works and Global issue Environment and Conservation Flying with moon on their wings – Migrant bird – Will Thirst Become – Unquenchable? – Going for Water – Swept away – Gaia tells her.

Suggested Readings

 • 6 to 12th School books
 • For Grammar portion refer wren and Martin book
 • Previous TNPSC General English Question paper.( don’t go any other books )
 • TNPSC Portal’s General English

Ongoing Programmes

 1. CCSE IV ( Classroom Coaching 10,000) ,( online 8,000)
 2. Group I & Prelims ( Class room 15,000) Online ( 12,000)
 3. Test Batch for CCSE IV – Class test 2500, Online PDf(1200)
 4. Those who attend test batch can attend Current Affairs classes also.( General English /General Tamil / General Studies )
 5. Weekend and Weekdays Batches available
 6. Detailed Test Schedule & other Details Available in Website

Question Analysis subject wise

SUBJECTNUMBER OF QUESTIONS
POLITY8-10
HISTORY & NATIONAL MOVEMENT10-14
ECONOMY5-10
GEOGRPAHY5-10
CURRENT AFFAIRS15-20
GENERAL SCIENCE15-20
GENERAL KNWOLEDGE5-10
MENTAL ABILITY & APTITUDE 25
GENERAL TAMIL / ENGLISH 100
TNPSC குருப் 4 மற்றும் வீ .ஏ. ஓ விளக்கமான அறிவிக்கை | பாடத்திட்டம் | படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

TNPSC குருப் 4 மற்றும் வீ .ஏ. ஓ விளக்கமான அறிவிக்கை | பாடத்திட்டம் | படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

TNPSC குருப் 4 மற்றும் வீ .ஏ. ஓ விளக்கமான அறிவிக்கை | பாடத்திட்டம் | படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு ஒருங்கினைந்த குருப் 4 மற்றும் வீ.ஏ.ஓ தேர்வுகளுக்கு அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வைப் பொறுத்தவரை ஒரே கட்டமாக கொள்குறித்தேர்வு நடத்தப்படும் . இத்தேர்வின் அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்கள் பணியில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர்.

DOWNLOAD TNPSC -CCSE IV – VAO – GROUP IV DETAILED NOTIFICATION-SYLLABUS – BOOK LIST TAMIL

எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்பதை விளக்கும் காணொளி

விண்ணப்பத் தொடக்க நாள்   :     14/11/2017

விண்ணப்பக் கடைசி நாள்     :     13/12/2017

தேர்வு நாள்                   :     11/02/2018

கல்வித் தகுதி                 :     10 ஆம் வகுப்பு ( தட்டச்சர் பதவிக்கு தட்டச்சர் முறையான பயிற்சி பெற்று சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும், சுருக்கெழுத்தர் பதவிக்கு சுருக்கெழுத்தர் படித்ததோடு தட்டச்சும் பயின்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வின் அமைப்பு            :     கொள்குறிவகைத் தேர்வு

பொதுத்தமிழ் / ஆங்கிலம் 100 வினாக்கள்
பொது அறிவு மற்றும் புத்திக்கூர்மை75+25

 

காலிப்பணியிடங்கள் விவரம்

பதவியின் பெயர்எண்ணிக்கை விவரம்
கிராம நிர்வாக அலுவலர்494
இளநிலை உதவியாளர்4096+205
வரித்தண்டலர்48
நில அளவர்74
வரைவாளர்156
தட்டச்சர்3463
சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர்815
மொத்தம்9351

வயது வரம்பு குருப் 4 பதவிக்கானது

இடஒதுக்கீட்டு பிரிவு குறைந்தபட்ச வயதுவரம்புஉச்ச வயது வரம்பு
தாழ்த்தப்பட்டோர்/ பழங்குடியினர்1835
பிற்பட்டோர்/ மிகவும் பிற்பட்டோர்/ பிற்பட்டோர் முஸ்லீம்1835
பொதுப்பிரிவினர்1830

கருத்தில் கொள்க: நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதியை விட கூடுதலான கல்வித்தகுதி கொண்டிருந்தால் உச்சபட்ச வயது வரம்பு கிடையாது. அதாவது நீங்கள் 12 ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தால் உச்சபட்ச வயது வரம்பு கிடையாது.

கிராம நிர்வாக அலுவலர் வயது வரம்பு

இடஒதுக்கீட்டு பிரிவுகுறைந்தபட்ச வயதுவரம்புஉச்ச வயது வரம்பு
தாழ்த்தப்பட்டோர்/ பழங்குடியினர்2140
பிற்பட்டோர்/ மிகவும் பிற்பட்டோர்/ பிற்பட்டோர் முஸ்லீம்2140
பொதுப்பிரிவினர்2130

கருத்தில் கொள்கை: கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வை பொறுத்தவரை பொதுப்பிரிவினரைத் தவிர்த்து அனைவருக்கும் உச்சபட்ச வயது வரம்பு 40 ஆகும். ஆனால் முன்னாள் இராணுவத்தினருக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பு 53. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் வயது வரம்புச் சலுகை வழங்கப்படுகிறது.

தேர்வுக்கட்டண விபரங்கள்

குறிப்பு: இதற்கு முன் தேர்வுக்கட்டணம் செலுத்துவதிலிதிலிருந்து விலக்கு பெற்றிருந்தும் தேர்வு எழுதாமல் இருந்தாலும் இலவச கட்டணச் சலுகையை பயன்படுத்தியதாகவே கருதப்படும்.

பொதுவான அறிவுரைகள்

 • இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது , பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்று எண், சாதிச்சான்றிதழ் எண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை கவனமாக பதிவு செய்யவும் ஏனென்றால் இத்தகவல்களை மாற்ற இயலாது.
 • கட்டணச்சலுகையை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் எத்தனை முறை சரியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் என்பதில் சரியாக  நினைவில்லையெனில் பணம் கட்டியே விண்ணப்பம் செய்க. நீங்கள் தெரியாமல் செய்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றிருந்தீர்கள் என்றாலும் உங்கள் பணி நிராகரிக்கப்படும்.
 • 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வை தனியாக எழுதியிருந்தால் இறுதியாக பெற்ற சான்றிதழின் எண்ணை பதிவு செய்யவும்.
 • விண்ணப்பித்த பிறகு உங்கள் விண்ணப்பத்தை திருத்தல் செய்து கொள்ள அனுமதி உண்டு ஆனால் தேர்வு மையம். பாடம் ஆகியவற்றை மட்டுமே திருத்திக் கொள்ள இயலும்.
 • ஆதரவற்ற விதவைகள் வருவாய்க் கோட்டாட்சியரிடமிருந்து ஆதரவற்ற விதவைக்கான சான்று மாத வருமானம் 4000 ரூபாய்க்கு மிகாமல் இல்லாதவாறு வாங்க வேண்டும்.
 • கம்ப்யூட்டர் மையங்களில் விண்ணப்பம் செய்பவர்கள் கவனமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஏனெனில் சிலர் இலவசக் கட்டணச் சலுகையை தேர்வு செய்வதில் தவறு நேர்பட வாய்ப்பு அதிகம்.
 • தமிழில் படித்ததற்கான சான்றிதழ் தேர்வு அறிவிக்கை நாளுக்கு முன்னர் வாங்கி இருக்க வேண்டும்.

வாழ்த்துக்களுடன்

ஐயாச்சாமி முருகன்

ஐயாச்சாமி அகாதெமி, சென்னை

9952521550

 

கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் குருப் 4 பாடத்திட்டம் மற்றும் படிக்க வேண்டிய புத்தங்கள்

 

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் , கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை வெளியிடப்ட்டது.எனவே அதனை கருத்தில் கொண்டு இப்பாடத்திட்டத்தினை மொழிப்பெயர்த்து அதற்கு என்னென்ன புத்தகங்கள் எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்பதை எனது அனுபவத்தில் இருந்து தொகுத்து அளித்துள்ளேன். இப்பாடத்திட்டம் குருப் 4 மற்றும் வீ.ஏ.ஓ  இரண்டிற்கும் பொதுவானது. தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் சமீபத்தில் தேர்வு முறைகளை மாற்றியமைத்து ,குருப் 4 மற்றும் வீ.ஏ.ஓ ஆகிய இரண்டையும் ஒரே தேர்வாக மாற்றியும் , வெற்றி பெற்றவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் பதவியினை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் எனவும் அறிவித்துள்ளது. மேலும் கிராம நிர்வாக அடிப்படை பாடத்திட்டமும் நீக்கப்பட்டுவிட்டது.

பொதுவான அறிவுரைகள்

 1. முதலில் பள்ளிப்பாடப்புத்தகங்களை முழுமையாக படிக்கவும்  திருப்புதலுக்காக மட்டுமே அல்லது ஏதேனும் கூடுதல் தகவலுக்காக வேறு நிறுவனத்தின் பாடக்குறிப்புகளை படிக்கவும்
 2. ஒரு நாளைக்கு 5- 7 மணி நேரம் படித்தால் போது உங்களால் வெற்றிபெற முடியும். சிலர் கூறுவது போல் 10 மணி நேரம் படிப்பதென்பது சிறந்ததாக இருக்காது. நாம் எவ்வளவு நேரம் படிக்கின்றோம் என்பதை விட எப்படி படிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம். மேலும் அனைத்து நாட்களிலும் உங்களால் ஒரே போல் படிக்க இயலாது சில நாட்கள் அதிக நேரம் படிக்கலாம், சில நாட்கள் குறைவான நேரம் படிக்கலாம் அதைப்பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. அனைவரும் இது மாதிரி பிரச்சனையை எதிர்கொள்வர்.
 3. பாடத்திட்டத்தை மையமாக வைத்தே படியுங்கள் அது உங்கள் தயாரிப்பினை நெறிப்படுத்தும். முடிந்தால் நீங்கள் படிக்கும் இடத்தில் பாடத்திட்டத்தினை நீங்கள் பார்க்கும் படி வைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும்.
 4. சிலர் பல்வேறு பயிற்சி மையங்களின் பாடக்குறிப்புகள் (மெட்டீரியல்ஸ்) சேகரிப்பர் ஆனால் அவற்றை படிக்க மாட்டார்கள். எனவே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பயிற்சி மையத்தின் பாடக்குறிப்பினை பயன்படுத்துங்கள்.
 5. பொதுவாக மொழிப்பாடம் தமிழ்/ஆங்கிலம்/ மற்றும் அறிவுக்கூர்மை மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தினால் உங்களால் சரியாக 125 கேள்விகளுக்கு இந்த மூன்று பகுதிகளில் இருந்து விடையளிக்க இயலும். இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.
 6. கூடுமானவரை பழைய வினாத்தாள்களை அடிப்படையாக வைத்து உங்கள் தயாரிப்பினை மேம்படுத்துங்கள்.
 7. பாடப்புத்தகம் தவிர்த்து,மனோரமா பொது அறிவுப் புத்தகம், அல்லது விகடன் பொது அறிவுப் புத்தகம் , ஆங்கிலத்தில் அரிஹந்த் அல்லது லூசெண்ட் பொது அறிவு புத்தகத்தில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கவேண்டும். நீங்கள் இப்புத்தகத்தினை படித்தால் அதிகபட்சம் சராசரியை விட கூடுதலாக உங்களால் 15 வினாக்களுக்கு சரியான விடையளிக்க வேண்டும். டாக்டர் சங்கர சரவணின் பொது அறிவுக் களஞ்சியம் என்ற புத்தகத்தையும் வாசிக்க வேண்டும்
 8. நாம் எவ்வளவுதான் படித்தாலும் தேர்வு நாளன்று நாம் 3 மணி நேரத்தில் எவ்வாறு விடையளிக்கப்போகிறோம் என்பதில் தான் இருக்கிறது அங்கு நாம் பண்ணுகின்ற தவறு என்னவென்றால் கேள்வியை தவறாக புரிந்து கொண்டு விடையளிப்பது இதை தவிர்ப்பதற்காக ஏதேனும் ஒரு வினாத்தாள் ( சக்தி அல்லது சுரா )தொகுப்பினை வைத்து ஒவ்வொரு வாரமும்  பயிற்சி செய்யுங்கள் .
 9. உங்களுக்குதேவையான ,பாடக்குறிப்புகள்  (iya.competitiveexam.in) இனையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.
 10. ஏற்கனவே நீண்ட காலம் படித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் தாங்கள் எந்தப் பகுதியில் பலவீனமாக இருக்கிறீர்களோ அந்தப் பகுதியில் இருந்து படிக்க துவங்குங்கள்
 11. புதிதாக படிப்பவர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமான எளிமையான பகுதியில் இருந்து படிக்க துவங்குங்கள்

 

இயற்பியல்

பேரண்டத்தின் அமைப்பு – பொது அறிவியல் விதிகள் – புதிய உருவாக்கமும், கண்டுபிடிப்புகளும் – தேசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சிக் கூடங்கள் – பருப்பொருளின் பண்புகளும், இயக்கங்களும் – இயற்பியல் அளவுகள், அளவீடுகள், மற்றும் அலகுகள் – விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் – காந்தவியல், மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னனுவியல் – வெப்பம், ஒளி மற்றும் ஒலி.

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள அறிவியல் புத்தகம்
 • மனோராமா பொது அறிவுப்புத்தகத்தில் உள்ள அறிவியல் பகுதி
 • 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பினைப் பொறுத்தவரை நேரம் இருந்தால் 11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்திட்டத்தில் 4,7,10 பாடங்களின் பின் உள்ள வினா மற்றும் விடைகள். 12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் புத்தகத்தில் 8 வது பாடத்தின் அணு தொடர்பான அடிப்படை
 • இயற்பியலைப் பொறுத்தவரை பெரும்பான்மையான வினாக்கள் விதிகள் மற்றும் கருத்துக்கள் தொடர்பான பயன்பாடுகள் புரிதலுடன் கூடியனவாக இருக்கின்றன. எனவே புரிந்து கொண்டு படியுங்கள்

வேதியியல்;

தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் – அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் – செயற்கை உரங்கள், உயிர் கொல்லிகள் – நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள அறிவியல் புத்தகத்தின் இயற்பியல் பகுதி
 • மணோரமா பொது அறிவுப் புத்தகத்தில் உள்ள அடிப்படை தகவல்கள்
 • இப்பகுதியைப் பொறுத்தவரை அமிலம் காரம் , மற்றும் உரங்கள் தொடர்பான பகுதிகளில் இருந்து வருகின்றன.

தாவரவியல்:

வாழ்க்கை அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் – உயிரினங்களின் பல்வேறு வகைகள் – உணவூட்டம் மற்றும் திட்ட உணவு – சுவாசம்.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள அறிவியல் புத்தகம்
 • மனோரமா பொது அறிவுப் புத்தகம்

விலங்கியல்:

இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி – இனப்பெருக்க மண்டலம் – சுற்றுச்சுழல், சூழ்நிலையியல், ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் – மனிதனின் நோய்கள் – பரவும் மற்றும் பரவா நோய்கள் உட்பட – தற்காத்தல் மற்றும் தீர்வுகள் – விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் மனித வாழ்வு.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள அறிவியல் புத்தகம்
 • மனோரமா பொது அறிவுப் புத்தகம்
 • 11 மற்றும் 12 விலங்கியல் முழுவதும்

நடப்பு நிகழ்வுகள்:

நடப்பு நிகழ்வுகளின் பதிவுகள் – தேசியம், தேசிய சின்னங்கள் – மாநிலங்களின் தோற்றம் – செய்திகளில் இடம்பெறும் புகழ்பெற்ற நபர்கள் மற்றும் இடங்கள் – விளையாட்டு மற்றும் போட்டிகள் – நூல்களும் நூலாசிரியர்களும் – விருதுகளும் மற்றம் பட்டங்களும் – இந்தியாவும் அதன் அண்டை நாடுகளும். – அரசியல் 1. பொதுத்தேர்தல் நடத்துவதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் 2. இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளும் அரசியல் முறையும் 3. பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு மற்றும் பொது மக்கள் நிர்வாகம் 4. சமூக நலம் சார்ந்த அரசு திட்டங்கள் அதன் பயன்பாடுகள்  புவியியல்: புவி நிலக் குறியீடுகள். பொருளாதாரம்: சமூக பொருளாதார நடப்பு பிரச்சனைகள், அறிவியல்: அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பவியலில் தற்கால கண்டுபிடிப்புகள்

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • ஐயாச்சாமி நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு ( iya.competitiveexam.in)
 • Manana நடப்பு நிகழ்வுகள்
 • தினமணி /தமிழ் இந்து நாளிதழ்
 • என்னைப் பொறுத்தவரை தினசரி நாளிதழ் படித்தால் உங்களால் அதிகமான கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க முடியும்.

புவியியல்:

பூமியும் பேரண்டமும் – சூரிய குடும்பம் – பருவக் காற்று, மழைபொழிவு, காலநிலை மற்றும் தட்பவெப்பநிலை – நீர் வள ஆதாரங்கள் இந்தியாவிலுள்ள ஆறுகள் – மண் வகைகள், கனிமங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் – காடுகள் மற்றும் வனஉயிர்கள் – விவசாய முறைகள் – போக்குவரத்து மற்றும் தரைவழி போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் – சமூக புவியியல் – மக்கட் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இயற்கை பேரழிவுகள் – பேரிடர் நிர்வாகம்.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6 லிருந்து 10 வரை உள்ள புவியியல் பாடப்பகுதி
 • மனோரமா பொது அறிவுப் புத்தகம்

வரலாறு மற்றும் பண்பாடு –  இந்திய தேசிய இயக்கம்

சிந்து சமவெளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், டெல்லி சுல்தான்கள், மொகலாயர்கள் மற்றும் மராட்டியர்கள் – விஜயநகரத்தின் காலம் மற்றும் பாமினிகள் – தென் இந்திய வரலாறு பண்பாடு மற்றம் தமிழ் மக்களின் புராதாணம் – இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது வரை – இந்திய பண்பாட்டின் இயல்புகள் – வேற்றுமையில் ஒற்றுமை – இனம், நிறம், மொழி, பழக்க வழக்கங்கள், இந்தியா மதச் சார்பற்ற நாடு – பகுத்தறிவாளர்களின் எழுச்சி – தமிழ் நாட்டில் திராவிட இயக்கம் – அரசியல் கட்சிகள், பிரபலமான திட்டங்கள்.தேசிய மறுமலர்ச்சி – தேசத்தலைவர்களின் எழுச்சி – காந்தி, நேரு, தாகூர் – பல்வேறு போராட்ட முறைகள் – சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ் நாட்டின் பங்கு இராஜாஜி, வ.உ.சி, பெரியார், பாரதியார் மற்றும் பலர்.

படிக்க வேண்டிய புத்தங்கள்

 • 6 லிருந்து 10 வரை உள்ள வரலாறு ( உலக வரலாறு நீங்கலாக படிக்க வேண்டும்)
 • 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு ( 12 ஆம் வகுப்பில் உள்ள உலக வரலாறு தேவையில்லை)
 • திராவிட இயக்கம் , பகுத்தறிவாளர் எழுச்சி போன்றவற்றினை வேறு தமிழக வரலாறு புத்தகத்தில் இருந்து படிக்கலாம் அல்லது இதற்கு குறிப்புகள் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

இந்திய அரசியல் அமைப்பு

அரசியல் அமைப்பின் முகவுரை – அரசியல் அமைப்பின் சிறப்பியல்புகள் – மத்திய, மாநில மற்றும் மத்திய ஆட்சிப்பகுதிகள் – குடியுரிமை – உரிமைகளும் கடமைகளும் – அடிப்படை உரிமைகள் – அடிப்படை கடமைகள் – மனித உரிமை சாசனம் – இந்திய நாடாளுமன்றம் – பாராளுமன்றம் – மாநில நிர்வாகம் – மாநில சட்ட மன்றம் – சட்ட சபை – உள்ளாட்சி அரசு – பஞ்சாயத்து ராஜ் – தமிழ்நாடு – இந்தியாவில் நீதித்துறையின் அமைப்பு – சட்டத்தின் ஆட்சி – தக்க சட்ட முறை – தேர்தல்கள் – அலுவலக மொழி மற்றும் அட்டவணை VI – பொது வாழ்வில் ஊழல் – ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் – மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையம் – லோக் அதாலத் – முறை மன்ற நடுவர் (Ombudsman), இந்திய தணிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு தலைவர் (Comptroller and Auditor General) – தகவல் அறியும் உரிமை மற்றும் பெண்கள் முன்னேற்றம் – நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள்.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6லிருந்து 10 வரை உள்ள குடிமையியல் பகுதி
 • 12 ஆம் வகுப்பு அரசியல் அறிவு புத்தகம் முழுவதும்
 • பாக்யா பயிற்சி பட்டறை அல்லது மனோராமா புத்தகத்தில் உள்ள அரசியலமைப்பு பகுதி

இந்தியப் பொருளாதாரம்:

இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் – மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை – வேளாண்மையில் அறிவியலின் பயன்பாடு – தொழில் வளர்ச்சி – கிராம நலம் சார்ந்த திட்டங்கள் – சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் – மக்கட் தொகை, கல்வி, சுகாதாரம் வேலைவாய்ப்பு, வறுமை – தமிழகத்தின் பொருளாதார போக்கு.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6 லிருந்து 10 வரை உள்ள பொருளாதார பகுதி
 • 11 ஆம் வகுப்பு 2 ஆம் பாடத்திலிருந்து 9 ஆம் பாடம் வரை
 • 12 ஆம் வகுப்பு கடைசி இரண்டு பாடம் மட்டும்

திறனறிதல்

தகவல்களை விவரங்களாக மாற்றுதல் – விவரம் சேகரித்தல், தொகுத்தல் மற்றும் பார்வைக்கு உட்படுத்துதல் – அட்டவணைகள், புள்ளி விவர வரைபடங்கள், வரைபடங்கள் – விவர பகுப்பாய்வு விளக்கம் – சுருக்குதல் – சதவிகிதம் – மீப்பெரு பொது வகுத்தி (HCF) – மீச்சிறு பொது மடங்கு (LCM) – விகிதம் மற்றம் சரிவிகிதம் – தனிவட்டி – கூட்டுவட்டி – பரப்பளவு – கனஅளவு – நேரம் மற்றும் வேலை – தர்க்க அறிவு – புதிர்கள் – பகடை – காணொளி தர்க்க அறிவு – எண் கணித தர்க்க அறிவு – எண் தொடர்கள்.

படிக்க வேண்டிய புத்தகம்

 • 6 முதல் 10 வரையிலான கணிதப்பகுதி பாடத்திட்டத்தில் உள்ளது மட்டும் ( எ.கா சதவீதம் , தனிவட்டி , கூட்டு வட்டி , சதவீதம் , தள்ளுபடி, மீ.சீ.ம , மீ.பெ.வ, சராசரி, தொடர்பானவை )
 • கூடுமானவரை எவ்வளவு பழைய வினாத்தாளினை பயிற்சி செய்ய இயலுமோ அவ்வளவு தூரம் செய்யுங்கள்

 

பொதுத்தமிழ்

பகுதி – (அ)

இலக்கணம்

 1. பொருத்துதல்: பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்புகழ் பெற்ற நூல் நூலாசிரியர
 2. தொடரும் தொடர்பும் அறிதல் இத்தொடரால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும்நூல்
 3. பிரித்தெழுதுக
 4. எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்
 5. பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்
 6. பிழைதிருத்தம் சந்திப்பிழையை நீக்குதல் ஒருமை பன்மை – பிழைகளை நீக்குதல் மரபுப் பிழைகள், வழுவுச்சொற்களை நீக்குதல் – பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல்
 7. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்
 8. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்
 9. ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிதல்
 10. வேர்ச்சொல்லைதேர்ந்தெடுத்தல்
 11. வேர்சொல்லைக் கொடுத்து வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயா;, தொழிற்பெயரை –உருவாக்கல்
 • அகரவரிசைப்படி சொற்களைச் சீர்செய்தல்
 • சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல்
 1. பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிதல்
 2. இலக்கணக் குறிப்பறிதல்
 3. விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல
 • எவ்வகை வாக்கியம் எனக் கண்டறிதல்
 • தன்வினை, பிறவினை, செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களைக் கண்டறிதல்
 1. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
 2. எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

பகுதி (ஆ)

இலக்கியம்

 1. திருக்குறள் தொடா;பான செய்திகள், மெற்கோள்கள் தொடரை நிரப்புதல் (பத்தொன்பது அதிகாரம் மட்டும்)அன்பு, பண்பு, கல்வி, கேள்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், பொறை, நட்பு, வாய்மை, காலம், வலி, ஒப்புரவறிதல்,செய்நன்றி, சான்றாண்மை, பெரியாரைத்துணைக்கொடல், பொருள் செயல்வகை, வினைத்திட்பம், இனியவைகூறல்
 2. அறநூல்கள் நாலடியார்நான்மணிக்கடிகை, பழமொழிநானூறு, முதுமொழிக்காஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னாநாற்பது, இனியவை நாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம, ஏலாதி, ஓளவையார்பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பிற செய்திகள்.
 3. கம்பராமாயணம் – தொடர்பான செய்திகள் மேற்கோள்கள், பா வகை, சிறந்த தொடர்கள்.
 4. புறநானூறு – அகநானுறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் அடிவரையறை, எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு நூல்களில் உள்ள பிற செய்திகள்.
 5. சிலப்பதிகாரம்-மணிமேகலை – தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் சிறந்த தொடர்கள் உட்பிரிவுகள் மற்றும்ஐம்பெரும் – ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் தொடர்பான செய்திகள்.
 6. பெரியபுராணம் – நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம் – திருவிளையாடற்புராணம் – தேம்பாவணி – சீறாப்புராணம்தொடர்பான செய்திகள்.
 7. சிற்றிலக்கியங்கள்:திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி – கலிங்கத்துப்பரணி – முத்தொள்ளாயிரம், தமிழ்விடு தூது, நந்திக்கலம்பகம் -விக்கிரமசோழன் உலா, முககூடற்பள்ளு, காவடிச்சிந்து, திருவேங்கடத்தந்தாதி, முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், பெத்தலகெம் குறவஞ்சி, அழகா; கிள்ளைவிடுதூது, இராகூராகூன் சோழன் உலா தொடர்பான செய்திகள்.
 8. மனோன்மணியம் – பாஞ்சாலி சபதம் – குயில்பாட்டு – இரட்டுற மொழிதல் (காளமேகப்புலவர்அழகியசொக்கநாதர்தொடர்பான செய்திகள்).
 9. நாட்டுப்புறப்பாட்டு – சித்தர்பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள்.
 10. சமய முன்னோடிகள் அப்பர், சம்பந்தர்,சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர்;, திருமூலர்;, குலசேகர ஆழ்வார்;, ஆண்டாள், சீத்தலைச் சாத்தனார்;, எச்.ஏ.கிருஷ்ண பிள்ளை, உமறுப்புலவர்,தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புப்பெயர்கள்.

பகுதி -இ

தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்

 1. பாரதியார்,பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை தொடர்பான செய்திகள், சிறந்ததொடர்கள், சிறப்புப் பெயர்கள்.
 2. மரபுக்கவிதை – முடியரசன், வாணிதாசன், சுரதா. கண்ணதாசன், உடுமலைநாராயணகவி,பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம், மருதகாசி தொடர்பான செய்திகள், அடைமொழிப்பெயர்கள்.
 3. புதுக் கவிதை – ந.பிச்சமுர்த்தி, சி.சு.செல்லப்பா, தருமு சிவராமு, பசுவய்யா, இரா.மீனாட்சி, சி.மணி, சிற்பி, மு.மேத்தா, ஈரோடு தமிழன்பன், அப்துல்ரகுமான், கலாப்ரியா, கல்யாண்ஜி, ஞானக் கூத்தன், தேவதேவன், சாலை இளந்திரையன,; சாலினி இளந்திரையன, ஆலந்தூர்மோகனரங்கன் – தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புத் தொடர்கள் மற்றும் புதிய நூல்கள்.
 4. தமிழில் கடித இலக்கியம் – நாட்குறிப்பு: நேரு – காந்தி – மு.வ. அண்ணாஆனந்தரங்கம் பிள்ளை நாட்குறிப்பு தொடர்பான செய்திகள்.
 5. நாடகக்கலை – இசைக்கலை தொடர்பான செய்திகள்
 6. தமிழில் சிறுகதைகள் தலைப்பு – ஆசிரியர்பொருத்துதல்
 7. கலைகள் – சிற்பம் – ஓவியம் – பேச்சு – திரைப்படக்கலை தொடர்பான செய்திகள்.
 8. தமிழின் தொன்மை – தமிழ் மொழியின் சிறப்பு திராவிட மொழிகள் தொடர்பான செய்திகள்.
 9. உரைநடை – மறைமலையழகள் – பரிதிமாற்கலைஞா; ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், ரா.பி. சேதுப் பிள்ளை, திரு.வி.க. வையாபுரிப்பிள்ளை – மொழி நடை தொடர்பான செய்திகள்..
 10. உ.வெ.சாமிநாத ஐயா;, தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார்;, சி.இலக்குவனார்; – தமிழ்ப்பணி தொடர்பான செய்திகள்.
 11. தேவநேயப்பாவாணா; – அகரமுதலி, பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்;, தமிழ்த்தொண்டு தொடர்பான செய்திகள்.
 • ஜி.யு.போப் – வீரமாமுனிவர்; தமிழ்ததொண்டு சிறபபுத் தொடர்கள்
 • பெரியார்; – அண்ணா – முத்துராமலங்கத் தேவர்அம்பேத்கார்காமராசர்சமுதாயத் தொண்டு.
 1. தமிழகம் – ஊரும் பேரும், தோற்றம் மாற்றம் பற்றிய செய்திகள்.
 2. உலகளாவிய தமிழா;கள் சிறப்பும் – பெருமையும் – தமிழ்ப் பணியும்.
 3. தமிழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள் தொடர்பான செய்திகள்
 • தமிழகமகளிரின் சிறப்பு – அன்னி பெசண்ட் அம்மையார்;, மூவலூர்; ராமாமிர்தத்தம்மாள்,டாக்டர். முத்துலட்சுமி ரெட்டி – விடுதலைப் போராட்டத்தில் மகளிர்பங்கு (தில்லையாடி வள்ளியம்மை, ராணிமங்கம்மாள்)
 • தமிழர்வணிகம் – தொல்லியல் ஆய்வுகள் – கடற் பயணிகள் – தொடர்பான செய்திகள்
 1. உணவே மருந்து – நோய் தீர்க்க்கும் மூலிகைகள் தொடர்பான செய்திகள்.
 2. சமயப் பொதுமை உணர்த்திய தாயுமானவர்;, இராமலிங்க அடிகளார்,; திரு.வி. கல்யாண சுந்தரனார்; தொடர்பானசெய்திகள் – மேற்கோள்கள்.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6 லிருந்து 12 வரையுள்ள தமிழ் பாடப்புத்தங்கள்
 • ஏதாவது ஒரு தமிழிலக்கிய வரலாறு ( தேவிரா , பாலசுப்ரணியம் , எம்மார் அடைக்கலசாமி) ஏதேனும் ஒன்று
 • பழைய பொதுத்தமிழ் வினா விடைகள் ( 2012 க்கு பின் நடைபெற்ற தேர்வுகள்)

கேள்விகளின் எண்ணிக்கை பகுப்பாய்வு

பாடம் கேள்விகளின் எண்ணிக்கை
அரசியலமைப்பு8-10
வரலாறு மற்றும் தேசிய இயக்கம் 12-18
பொருளாதாரம் 5-10
புவியியல் 5-10
நடப்பு நிகழ்வுகள்15-20
பொது அறிவியல் 20
பொது அறிவு5-10
கணிதம் / புத்திகூர்மை25
பொதுத்தமிழ் / ஆங்கிலம் 100

Ongoing Programmes

 1. CCSE IV ( Classroom Coaching 10,000) ,( online 8,000)
 2. Group I & Prelims ( Class room 15,000) Online ( 12,000)
 3. Test Batch for CCSE IV – Class test 2500, Online PDf(1200)
 4. Those who attend test batch can attend Current Affairs classes also.( General English /General Tamil / General Studies )
 5. Weekend and Weekdays Batches available
 6. Detailed Test Schedule & other Details Available in Website

             For Admission

  

 

 

 

 

 

 

 

 

எப்போதும் தயாராய் இரு!

எப்போதும் தயாரய்  இரு !

நண்பர்களுக்கு வணக்கம்

ஒரிரு வாரங்களில் குருப் 2 நேர்கானல் அல்லாத பணியிடங்களுக்கான அறிவிக்கை வர  இருக்கிறது. எனவே அனைவரும் எதிர்பார்ப்பில் இல்லாமல் தேர்வு நாளை  நோக்கி ஆயத்தமாகவே இருப்பீர்கள் என கருதுகிறேன். இருப்பினும் குருப் 4 தேர்வில் கட் ஆப் மதிப்பெண்  விளிம்புக்கே சென்று விட்டதை நினைத்து அச்சமடையத்தேவை இல்லை.அதில் இருந்து பாடம்  கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள்.

போட்டித்தேர்வின் அடிப்படை அம்சமே ஆயத்தமாய் இரு என்பது தான், ஆயத்தமாய் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் நீங்கள் அனைவரும் இராணுவத்தையும் அங்கே கொடுக்கப்படும் பயிற்சியையும் அறிந்திருப்பீர்கள் , போர் நடைபெற்றாலும் நடைபெறாவிட்டாலும் அதிகாலை 4 மணிக்கே எழுந்து களத்திற்கு சென்று  வீரர்கள் பயிற்சி எடுக்கவேண்டும், அவர்கள் எடுக்கும் பயிற்சி எப்போதாவது தான் பரிசோதிக்கப்படுகிறது ஆனாலும் அவர்கள் பயிற்சி எடுப்பதை நிறுத்துவதில்லை அதுபோல் நாமும் நம் தயாரிப்பை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கவேண்டும்.

கடந்த குருப் 4 தேர்வில் நூலிழையில் கோட்டை விட்டவர்களெல்லாம் வருந்துவது வேலை கிடைக்காமல் போனதால் அல்ல சுற்றுப்புறத்தினர் என்ன சொல்வார்களோ என்று தான் நீங்கள் அஞ்சினீர்கள். இதே அச்சத்தோடு தேர்வுக்கு  தயாராவதை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். கடந்த குருப் 4 தேர்வில் நீங்கள் செய்த தவறுகளை பட்டியலிடுங்கள் அதனை தவிர்ப்பதற்கு என்ன செய்யவேண்டும் என யோசனை செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடமும் ஆலோசனை கேளுங்கள் செய்யக்கூடியது என்ன , செய்யக்கூடாதது என்னவென்று தெளிவு கிடைக்கும். நூலிலையில் வாய்ப்பினை தவறவிட்டவர்கள் செய்த பொதுவான தவறுகள், 1. தேர்வுக்கூடத்தில் நேரமேலாண்மை இல்லாதது. 2. கவனக்குறைவாக கேள்வியை வாசித்து தவறாக புரிந்துகொண்டு விடையளித்தது. 3. நடப்பு நிகழ்வுகளை முறையாக திரும்பி பார்க்கதது , 4. அறிவியல் பாடத்தை முழுமையாக படிக்காமல் போனது 5. பாடப்புத்தகத்தை நம்பாமல் வேறு புத்தகங்களை நம்பியது போன்றவைதான் அடிப்படையாக நீங்கள் செய்த தவறுகள் எனவே  இதுமாதிரி தவறுகளை தவிர்க்க என்ன செய்யவேண்டும் என சிந்தித்துவிட்டு படிப்பினை துவங்குங்கள்.

ஒரு வகுப்பில் ஒரு ஆசிரியர் திடீரென நுழைந்து மாணவர்கள் எதிர்பாரத நேரத்தில் அனைவரின் கையிலும் ஒரு வினாத்தாளை கொடுத்து தேர்வெழுத சொன்னார். அவ்வினாத்தாள் வழக்கமாக வினாக்களை மேலிருந்து கீழாக கொண்டிருந்தது. அனைவரின் கையிலும் வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்ட பின்பு வினாத்தாளின் மறுபக்கம் தான் வினாக்கள் உள்ளது அதற்கு பதிலளியுங்கள் என்றார் ஆனால் அப்பக்கத்தில்  ஒரு சிறிய  கரும்புள்ளி மட்டும்தான் இருந்தது . மாணவர்களின் முகத்தில் ஒரு பதற்றம்  நீங்கள் அந்தப்பக்கத்தில் பார்த்ததை பற்றிதான் விடையளிக்கவேண்டுமென்றார் .

குழப்பத்தில் ஆழ்ந்த மாணவர்கள் ஏதேதோ விடையளித்திருந்தார்கள், தேர்வு முடிந்ததும் அனைவரின் பதில்களையும் சத்தமாக வாசிக்கத்த் துவங்கினார் ஆசிரியர் அனைவரும் அந்தப்புள்ளியைப் பற்றி எழுதினார்கள், புள்ளி கருப்பாக இருந்தது, தாளின் மையத்தில் இருந்தது ஒரத்தில் இருந்தது என்றுதான் பதலளித்திருந்தனர். அனைவரும் பதில்களையும் வாசித்தபின்பு ஆசிரியர் சொன்னார் ஏன் ஒருவரும் அந்தப் பக்கத்தில் இருந்த காலியான வெள்ளை இடத்தைப்பற்றியும் அதில் நிறைய எழுதலாம் எனவும் ஒருவரும் எழுதவிலை , ஏன் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு எதிர்மறையான விசயத்தைப்பற்றி எழுதினீர்கள், நேர்மறையாக உள்ள வெள்ளைப்பக்கத்தில் நிறைய எழுதியிருக்கலாம் என்றார். இதைப்போல்தான் நாமும்  தேர்வில் நாம் செய்த தவறுகளை மட்டுமே மனதில் வைத்து செய்யக்கூடிய சரியான செயல்களை நினைப்பது இல்லை. எப்போதும் நேர்மறையாகவே தேர்வினை அனுகுங்கள்.

புதிதாக வருபவர்கள் நினைக்கலாம் பல லட்சம்பேர் இத்தேர்வு எழுதுகிறார்கள் இதில் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் என , உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன்.  நாம் படித்த வகுப்புகளில் ஐம்பது பேர் இருந்திருக்கலாம் அனைவருக்கும் ஒரே வகுப்பு , ஒரே பாடத்திட்டம், ஒரே ஆசிரியர் ஒரே வினாத்தாள் ஆனால் தேர்வில் அனைவரும் முதலிடம் வருவதில்லை , கடின உழைப்பையும் , அர்ப்பணிப்புடன் தயாரானவர்கள் மட்டுதான் முன்னால் வருகிறார்கள் அதேபோல் யாரெல்லாம் அர்ப்பணிப்பு, விடாமுயற்சி, நம்பிக்கை ஆகியவற்றை அடிப்படையாக வைத்து தயாராபவர்களுக்கு வெற்றிக்கனி கைகளில்.

”சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்

பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.”

உடம்பை மறைக்குமளவு அம்புகளால் புண்பட்டும் யானைத் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும், அதுபோல் ஊக்கம் உடையவர் அழிவு வந்தவிடத்திலும் தளர மாட்டார்.

வாழ்த்துக்களுடன்

ஐயாச்சாமி முருகன்

திருநெல்வேலி

TNPSC GROUP I – SUCCESS DEFINED – வெல்வது நிச்சயம்- STUDY PLAN -2 – MODERN INDIA- POLITY – PHYSICS -NOVEMBER 29 TO DECEMBER 14TH

வெல்வது நிச்சயம் – Velvathu Nitchayam Group 1 -2016
Study plan November  29 to December 14th
we are already in track started from Basic General Knowledge. Now we are moving to history and Modern India and In General Science we chooses physics first. Be ready for Exam
 நாம் நமது தயாரிப்பினை தொடங்கி விட்டோம் இந்த அட்டவனையில் நாம் வரலாறு மற்றும் நவீன கால இந்தியா மற்றும் அறிவியலில் இயற்பியல் பகுதியைத் தேர்ந்தெடுத்து படிக்க துவங்கியுள்ளோம்.


Study Plan History and Modern India
பாட அட்டவனை வரலாறு மற்றும் நவீன கால இந்தியா
Date
Topic / unit
Book list
29/11/2016
வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம் / சிந்து சமவெளி நாகரிகம் /பண்டைத்
தமிழகம்
Prehistoric Period/Indus Valley Civilization/ Ancient Tamilnadu
6th Social Science Term book -1
Addittional Reading
1.     11th History and Lucent General knowledge
30/11/2016
வேதகாலம் / சமணமும் பெளத்தமும்
The Vedic Period / Jainism and Buddhism  
6th Social Science Term book -2
Addittional Reading
11th History and Lucent General knowledge
01/11/2016
பேரரசுகளின் தோற்றம் / மெளரியருக்குப்பின் இந்தியா
Rise of Kingdoms/ India After Mauryas

6th  Social Science Term book -3
Addittional Reading
11th History and Lucent General knowledge
02/12/2016
வட இந்திய அரசுகள் / தக்காண அரசுகள்/ தென்னிந்திய அரசுகள்
North Indian Kingdoms / Kingdom of Deccan/ south Indian Kingdom
7th  Social Science Term book -1
Addittional Reading
11th History and Lucent General knowledge
03/12/2016
அரேபியர்  துருக்கியர் படையெடுப்பு/ டெல்லி சுல்தான்கள்
Arab and Turkey Invasion / Delhi Sultans
7th  Social Science Term book -2
Addittional Reading
11th History and Lucent General knowledge
04/12/2016
விஜய நகர பாமினி அரசுகள் / பக்தி மற்றும் சூபி இயக்கங்கள்
The Vijayanagar and Bamini Kingdoms /bhakti and Sufi movements
7th Social Science Term book -3
Addittional Reading
11th History and Lucent General knowledge
05/12/2016
மொகலாயர்கள் வருகை /மராத்தியர்கள்
Mughals invasion /  Rise of  Maratha
8th Social Science Term book -1
Addittional Reading
11th History and Lucent General knowledge
06/12/2016
ஐரோப்பியர் வருகை / ஆங்கிலேய ப்ரெஞ்சு ஆதிக்கப்போட்டிகள்
Advent of Europeans / Anglo French Struggle
8th Social Science Term book -1
Addittional Reading
12th History and Lucent General knowledge
07/12/2016
இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஆட்சி / காரன் வாலிஸ்/ மார்குயிஸ் ஹேஸ்டிங்க்ஸ்
Rule of British East India Company/ Lord Coronwallis / Lord Marqees Hastings
8th  Social Science Term book -2
Addittional Reading
12th History and Lucent General knowledge
08/12/2016
வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு / டல்ஹவுசி / மாபெரும் புரட்சி
Lord William Benting / Lord Dalhousie / The Great revolt of 1857
8 th Social Science Term book – 3
Addittional Reading
12th History and Lucent General knowledge
09/12/2016
தமிழகத்தில் நாயக்கர்கள் ஆட்சி / தஞ்சாவூர் மராத்தியர்கள் / வேலூர் புரட்சி
The Nayak Rule in Tamil Country / The rule of  Maratha in Thanjavur / vellore Mutiny 1806
8th  Social Science Term book -3
Addittional Reading
12th History and Lucent General knowledge
10/12/2016
பண்டைய நாகரிகங்கள்/ கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டின் விழிப்புணர்வு இயக்கங்கள்/ இடைக்காலம்
Ancient civilization / Intellectual Awakening of  Tamilnadu  / Medieval period  
9th  Social Science Term book -1

Addittional Reading
12th History and Lucent General knowledge
11/12/2016
தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு மரபுகள்/Cultural Heritage of Tamil Nadu
9th Social Science Term book – 3
Addittional Reading
12th History and Indian Culture
12/12/2016
ஐக்கிய நாடுகள் சபை/ ஐரோப்பிய ஒன்றியம் / 1857 ஆம் ஆண்டு பெருங்கலகம்
United Nation Organisation / European Union/  the Great revolt  of 1857
10th Social Science Book
Addittional Reading < /span>
Lucent General knowledge
13/12/2016
19 ஆம்  நூற்றாண்டின் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் /இந்திய விடுதலை இயக்கம் காந்திக்கு முன்பு / இந்திய விடுதலை இயக்கம் காந்திக்கு பின்பு
19th century Socio religious movement /
Freedom movement before Gandhi
Freedom movement after Gandhi
10th Social Science Book
Addittional Reading
12th History and Lucent General knowledge

14/12/2016
விடுதலை இயக்கத்தில்  தமிழ் நாட்டின் பங்கு / தமிழ் நாட்டின் சமுதாய மாற்றங்கள்
Role of freedom movement in Tamilnadu/ social Transformation in Tamilnadu
10th Social Science Book
Addittional Reading
12th History and Lucent General knowledge and Struggle for independence by Dr. k. Venkatesan
Note
ü For those who preparing Mains Simultaneously   kindly refer Struggle for Independence by Dr. K venkatesan, this book Available in both languages English and Tamil
Date
Subject
Book List

29/11/2016
அளவீடுகளும் இயக்கமும்/ காந்தவியல்
Measurement and Motion/ Magnetism
6thScience Term book 1
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
30/11/2016
ஆற்றலின் வகைகள்/ ஒளியியல்
Types of Energy/ Light
6thScience Term book 2 & 3
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
01/11/2016
அளவீட்டியல் / இயக்கவியல்
Measurement / Motion 
7thScience  Term book 1
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
02/12/2016
மின்னியல் /வெப்பவியலும் ஒளியியலும்
Electricity / Heat and Light
7thScience term book 2 & 3
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
03/12/2016
அளவியல் /விசையும் அழுத்தமும்
Measurement / Force and Pressure
8 th Science term book 1
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
04/12/2016
மின்னியலும் வெப்பவியலும் /ஒளியியலும் , ஒலியியல்
Electricity and Heat / Light and Sound 
8th Science term book 2 & 3
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
05/12/2016
அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் / இயக்கம் / திரவங்கள்
Measurement and Measuring instruments/ Motion / Liquids
9th Science Term book 1
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
06/12/2016
ஒலியியல் / வேலை திறன் ஆற்றல் / வெப்பம்  வாயு விதிகள்
Sound/ Work, Power and Energy /Heat and Gas Laws
9th Science Term book 2 & 3
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
07/12/2016
அளவிடும் கருவிகள்/ இயக்க விதிகளும் ஈர்ப்பியலும்
Measuring Instruments / Laws of Motion and Gravitation

Unit no 16,17
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
08/12/2016
மின்னோட்டவியலும் ஆற்றலும் / மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவும் ஒளியியலும்
Electricity and Energy / Magnetic Effect of Electric Current and light
Unit no 14,15
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
09/12/2016
ஈர்ப்பியலும் விண்வெளி அறிவியலும் , பாட எண் 4
Gravitation  and  Space  Science
 Unit no 4

11th Physics
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
10/12/2016
அலை இயக்கம் / Wave Motion
பாட எண் 7
11th Physics
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual
11/12/2016
அணு இயற்பியல்
Atomic Physics
12th Physics
Additional Reading
  Lucent General Knowledge / Arihant General Knowledge / Tata Mgraw Hill GS Manual

12/12/2016
Revise
Revise 
13/12/2016
See 2014 group 1 preliminary Question
TNPSC Website
14/12/2016
See 2015 group 1 preliminary Question
TNPSC Website
29/11/2016
Evolution of Indian constitution / constitution assembly and making of Indian constitution / sources of Indian constitution
இந்திய அரசியலமைப்பின் வளர்ச்சி/ அரசியல் நிர்ணய சபை மற்றும் இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்குதல்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
30/11/2016
Important Articles of Constitution/ Important Amendments / special features of constitution
முக்கிய அரசியலமைப்பு விதிகள்/ முக்கிய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள்/ அரசியலமைப்பின் சிறப்பியல்புகள்  
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
01/11/2016
Federal and unitary features of constitution/ The preamble/ Integration and merger of Indian States , and reorganization of states
ஒற்றையாட்சி கூறுகளைக் கொண்ட கூட்டாட்சி தொடர்பாக/ முகவுரை / இந்திய மா நிலங்கள் ஒருங்கினைப்பு மற்றும் மறுசீரமைத்தல்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்< span style="font-family: "Leelawadee","sans-serif"; font-size: 14.0pt;">
02/12/2016
Citizenship/ fundamental rights / Fundamental duty
குடியுரிமை/ அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
03/12/2016
Directive principles of state policy / president , Vice president , council of minister related Information, and parliament
அரசு நெறிமுறைக்கோட்பாடுகள்/ குடியரசுத்தலைவர்/ துனைக்குடியரசுத்தலைவர்/ அமைச்சரவைக்குழு மற்றும் பாரளமன்றம் தொடர்பான செய்திகள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
04/12/2016
Procedure of amendment / various session of parliament / Attorney general of India / delimitation Commission/ CAG
சட்டதிருத்தம் செய்யும் முறை/ பாரளமன்றத்தின் பல்வேறு அமர்வுகள் /தலைமை வழக்கறிஞர்/ கனக்கு தனிக்கை அலுவலர்/ மறுசீரமைப்புக்குழு தொடர்பக

Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
05/12/2016
Panchayat raj and Nagarpalika and Anti Defection law and important Acts name and year
பஞ்சாயத்து ராஜ் / நகர்பாலிகா/ கட்சித்தாவல் தடைச்சட்டம் / முக்கிய சட்டங்கள் மற்றும் ஆண்டுகள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
06/12/2016
Supreme court and High Court and various Tribunals related
உச்ச நீதிமன்றம் / உயர் நீதிமன்றம்/ பல்வேறு ஆணையங்கள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
07/12/2016
Various Constitutional Bodies and their Function
பல்வேறு அரசிலமைப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் பணிகள்
Lucen
t General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
08/12/2016
Various Non – Constitutional Bodies and their Function
பல்வேறு அரசியலமைப்பு சாராத நிறுவங்கள் மற்றும் பணிகள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
09/12/2016
Governor Chief Minister and Council of Minister related
ஆளுனர்,
முதல்வர் , அமைச்சரவை தொடர்பாக
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
10/12/2016
Election related. And Electoral reforms
தேர்தல்கள் மற்றும் தேர்தல்ல் சீர்திருத்தங்கள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
11/12/2016

Various committees of parliament
பாரளமன்றத்தின் பல்வேறு குழுக்கள்  
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
12/12/2016
Budget related Articles and Act
பட்ஜெட் தொடபான சரத்துகள் மற்றும் சட்டங்கள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
13/12/2016
Schedules of the Constitution
அரசியலமைப்பின் அட்டவனைகள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
14/12/2016
National Symbols and Important Glossary
தேசிய சின்னங்கள் மற்றும் முக்கிய பொருளடக்கங்கள்
Lucent General knowledge / Arihant General Knowledge / Lakshmikandh
தமிழில்இந்திய அரசமைப்பு டாக்டர்வெங்கடேசன்
Note:
·        You can use any one the  reference book mentioned above Eagle Eye
·        தமிழில் தயாரோவோர் மனோரமா அல்லது Eagle Eye எனப்படும் புத்தகத்தினை கூடுதல் வாசிப்புக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்
·        If you don’t like Ignore it Don’t criticize
வாழ்த்துக்களுடன்
ஐயாச்சாமி முருகன்

9952521550 

STUDY SCHEDULE FOR UPSC FROM MAY 21 TO 31

Dear Friends I have prepared Study Schedule for 11 Days, kindly follow it we have nearly 70 days only

Polity
Date
Polity
Book List
21.05.2016
                    Central Government: President, Vice President, Prime minister, Central Council of Ministers, Parliament
                    Emergency Provisions
                    Local Government: Panchayati Raj, Local Urban Government
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
22.05.2016
                    State Government: Governor, Chief Minister, State Council of Ministers,  State Legislature
Indian Federalism and Centre-State Relations
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
23.05.2016
                    Constitutional & Non Constitutional Bodies
                    Elections and political parties: problems and processes
                    Electoral politics
                    Working of the political system since independence
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
24.05.2016
                    Judiciary: Supreme Court, High Courts, Subordinate Courts
Structure, organization and functioning of the Executive; Ministries and Departments of the ministry
   
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
25.05.2016
                    Political systems: concepts, forms and types
                    Political   system as         established      by    the Constitution
                    Indian      Constitution:  Historical Underpinnings, Evolution & Making of the Constitution, Features, Significant Provisions
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
26.05.2016
                    The Preamble
                    The Union and its Territory
                    Citizenship
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
27.05.2016< o:p>
Fundamental Rights
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
28.05.2016
                    Directive Principles & Fundamental Duties
  Class IX and X NCERT:
Democratic Politics
  11th NCERT: Indian Constitution at Work
– Indian Polity by M Laxmikanth
29.05.2016
                    Amendment of Constitution
– Indian Polity by M Laxmikanth
– Law ministry Website
30.05.2016
                    Governance
                    Good Governance, e-Governance
                    Transparency & Accountability
                    RTI, Citizen’s Charter & Anti-Corruption
                    Civil Society, People participation
                    Reforms: Police Reform, Administrative Reform, Judicial Reform, Political Reform etc
– Indian Polity by M Laxmikanth
Indian Governance – by M Laxmikanth
31.05.2016
Recent Cases and its Updates ,Judgment ,
Bills Tabled in  Parliament .
News paper . for more details  read  Economic and Political Weekly ,
PRS Website
Geography
Date
Subject
Book List
21.05.2016
        Solar System & The Earth: Origin, Geological History, Motions of Earth- Rotation, Revolution
        Lithosphere, Latitude & Longitude,
  11th NCERT Books:
Fundamental of Physical Geography
  Certificate physical and human
geography – Goh, Cheng Leong
  Old NCERT Books of Geography
(Class 6, 7, 8)
22.05.2016
        The Atmosphere: Structure, Weather & Climate, Solar Radiation, Heat Balance & Temperature, Pressure & Wind, Water in the Atmosphere
        The Hydrosphere: Ocean water and their circulation
  11th NCERT Books:
Fundamental of Physical Geography
  Certificate physical and human
geography – Goh, Cheng Leong
  Old NCERT Books of Geography
(Class 6, 7, 8)
23.05.2016
        Landforms across the world: Rivers and lakes, Mountain and Peaks, Plateaus
        Geophysical Phenomena: Volcanoes, Earthquakes, Cyclones, Tsunamis
  11th NCERT Books:
Fundamental of Physical Geography
  Certificate physical and human
geography – Goh, Cheng Leong
  Old NCERT Books of Geography
(Class 6, 7, 8)

24.05.2016
        Soil Geography: Types, Erosion, Conservation
        World Climate Types
  11th NCERT Books:
Fundamental of Physical Geography
  Certificate physical and human
geography – Goh, Cheng Leong
  Old NCERT Books of Geography
(Class 6, 7, 8)
25.05.2016
        Natural Hazards and Disasters
        Continents (Land, Climate, Resources etc.): Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia
  11th NCERT Books:
Fundamental of Physical Geography
  Certificate physical and human
geography – Goh, Cheng Leong
  Old NCERT Books of Geography
(Class 6, 7, 8)
26.05.2016
Indian
Geography
        Introduction: Location, Area and Boundaries
        Structure and Relief: Physiographic Divisions
  9th NCERT:
Contemporary India
  11th NCERT:
Geography
  India Physical Environment
Orient Longman Atlas or Oxford Atlas
27.05.2016
        Drainage System
        Weather, Climate and Seasons
        Soils
        Natural Vegetation, Plant and Animal Life
  9th NCERT:
Contemporary India
  11th NCERT:
Geography
  India Physical Environment
Orient Longman Atlas or Oxford Atlas
28.05.2016
        Agriculture
        Land Resources
   &nbs
p;   
Water Resources
        Mineral and Energy Resources
-12th NCERT:
Geography
India      People  and Economy
  Certificate Physical and Human Geography
  Goh, Cheng Leong
12th NCERT:
Fundamental of Human Geography
Orient Longman Atlas or Oxford Atlas
29.05.2016
        Population, Migration, Settlements
        Industries
        Transport and Communication
        Foreign Trade
-12th NCERT:
Geography
India      People  and Economy
  Certificate Physical and Human Geography
  Goh, Cheng Leong
12th NCERT:
Fundamental of Human Geography
Orient Longman Atlas or Oxford Atlas
30.05.2016
World Geography
        Physical and Economic
        Human Geography
        World Population, Dis
tribution & Density, Races & Tribes, Settlement & Migration
-12th NCERT:
Geography
India      People  and Economy
  Certificate Physical and Human Geography
  Goh, Cheng Leong
12th NCERT:
Fundamental of Human Geography
Orient Longman Atlas or Oxford Atlas
31.05.2016
Revise geography
NOTE:
ü From Above List Daily you have to spend one hour for CSAT paper -2 

ü Daily Read one chapter from India Yearbook 


error: Content is protected !!
 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.