TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST NOTIFICATION IN SHORT| குருப் 2 தேர்வு அறிவிக்கை சுருக்கமாக

TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST NOTIFICATION IN SHORT| குருப் 2 தேர்வு அறிவிக்கை சுருக்கமாக

TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST NOTIFICATION IN SHORT| குருப் 2 தேர்வு அறிவிக்கை சுருக்கமாக

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=R3SMqsNQnq0[/embedyt]

TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST NOTIFICATION IN TAMIL

[gview file=”https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-NOTIFICATION-EXPLAINED-IN-TAMIL-IYACHAMY-ACADEMY.pdf”]

TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST NOTIFICATION IN ENGLISH

[gview file=”https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-NOTIFICATION-EXPLAINED-IN-ENGLISH-IYACHAMY-ACADEMY-1.pdf”]

TNPSC GROUP 2 INTERVIEW POST SCHEDULE

[gview file=”https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-TEST-BATCH-UPADTED-WITH-DATE.pdf”]

தமிழில் ஐ ஏ எஸ் தேர்வு| சாமானியனும் சக்கரவர்த்தி ஆகலாம்| புத்தகம்| Iyachamy Academy

தமிழில் ஐ ஏ எஸ் தேர்வு| சாமானியனும் சக்கரவர்த்தி ஆகலாம்| புத்தகம்| Iyachamy Academy

இந்திய குடிமைப் பணிகள் தேர்வு அறிமுகம்

வழிகாட்டுதல் புத்தகத்தை டவுண்லோடு செய்ய இங்கே க்ளிக் செய்யவும்IAS in TAMIL

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். குடிமைப் பணித்தேர்வு தயாரிப்புக்கு வருகை தரும் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக நீங்கள் இப்பாதையை  தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் என நம்புகிறேன். இந்த தொகுப்பில் இந்திய குடிமைப் பணிகளை வகைப்படுத்தி அவற்றின் தன்மைகளையும், தேர்வு முறை பற்றிய சுருக்கம், முதல் நிலைத்தேர்வு மற்றும் முதன்மைத் தேர்வு , நேர்காணல் ஆகியவற்றின் பாடத்திட்டம் வினாக்களின் வகைகள் ,தயாரிப்பின் போது ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகள்,தேர்வுக்கான தயாரிப்பின் அடிப்படை ஆகியவற்றை நான் அறிந்த வரையில் தொகுத்துள்ளேன். இந்த தொகுப்பினை பற்றிய தங்கள் மேலான கருத்தினை [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

ஐயாச்சாமி முருகன்

கீழக்கலங்கல், திருநெல்வேலி

ஐயாச்சாமி அகாதெமி,சென்னை

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=n2LfivVLLoE[/embedyt]

TNPSC GROUP I & II PRELIMS AND MAINS ADMISSION DETAILS

ADMISSION OPEN

 TNPSC GROUP I & II PRELIMS & MAINS

 • Admission closes on March 2 Week, 2018

 • For every class batch only 30 students will be admitted

 • For Online only 50 will be admitted

 • For Mains Notes will be provided in Tamil & English Prior to the Test

 • For Prelims notes will be provided for limited topics

 • All Classes includes if you join classes no need to pay separately for tests

 • All classes will be handed bilingual

PROGRAMS OFFERED

COURSE

CLASS COACHING FEE

ONLINE CLASS FEE

DURATION

GROUP I PRELIMS

15,000

10,000

UPTO EXAM

GROUP I & PRELIMS & MAINS

35000

25000

UPTO EXAM

GROUP I MAINS TEST ALONE

20,000

18,000

UPTO EXAM

MAINS POSTAL TEST

—–

15000

UPTO EXAM

GROUP 1 TEST BATCH  PRELIMS

3800

4500 ( POSTAL)

UPTO EXAM

GROUP II PRELIMS

10,000

7500

UPTO EXAM

GROUP II PRELIMS & MAINS

18000

15000

UPTO EXAM

GROUP II TEST BATCH  PRELIMS

2500

2500© 3000 (POSTAL)

UPTO EXAM

GROUP II MAINS   CLASS WITH TEST

16000

10000

UPTO EXAM

GROUP II MAINS TEST ALONE

13000

8000

UPTO EXAM

Class Timings Saturday and Sunday ( 10-5)

HOW TO JOIN CLASS

 1. Can join directly in institute

 2. Fees can be paid online for account details contact 9952521550

 3. Once fee paid send copy of receipt to [email protected] or 7418521550 whatsapp

 4. For test batches of preliminary and group ii mains no installment.

Online Class Details

 1. Once you joined you will be provide user id and password. You can watch the Classes live and at the same will be available in recorded.

இனையவகுப்பில் இனைந்த உடன் உங்களுக்கு பிரத்யேக பயனாளர் குறியீடு மட்டும் கடவுச் சொல் வழங்கப்படும். நீங்கள் இணைய வகுப்பினை நேரலையாகவோ மற்றும் பழைய வகுப்புகளையும் தேர்வு முடியும் வரையில் பார்க்க இயலும்.

 1. For Postal Mains test batches the fee including, evaluation, answer sheets, and courier charges, material. அஞ்சல் வழிப் பயிற்சியில் உங்கள் கட்டணமானது, விடைத்தாள் , அஞ்சல் செல்வு, பாடக் குறிப்புகள் , மதிப்பீடு அனைத்தையும் உள்ளடக்கியது.

For Any Assistance Call 9952521550

IYACHAMY ACADEMY

NO 172, GROUND FLOOR, (OPPOSITE TO ANNACHI KADAI), THIRUGNANASAMBANDAR STREET,

TIRUVALLEESWARAR NAGAR, THIRUMANGALAM

ANNA NAGAR WEST, CHENNAI – 40 PH: 7418521550, 9952521550, 044-48601550

 

 

TNPSC GROUP 2A SYLLABUS AND SUGGESTED BOOKS IN ENGLISH

TNPSC GROUP IIGENERAL KNOWLEDGE AND GENERAL ENGLISH

SYLLABUS AND BOOK LIST

Dear Friends and Aspirants TNPSC going to publish notification for Group2a and other examination in this year as per the annual planner. In this document am updated syllabus and what the books to be followed for the examination.

Important Suggestion

 • Try to Score 90 Plus questions in general English. 70 plus questions in general studies. But your ultimate aim should be get 180 plus question correctly (Recent Group IV Trend. But the scoring of 180 plus is depend upon the standard of question).
 • Complete school Text book first. After completing school books you may refer for additional reference but don’t depend coaching material. You can use coaching material for revision only.
 • Some people may advise you should study 10 hours a day but you don’t bother about it. The study time varies person to person some person study only 4 -5 hour per day , another may study 7- 8 hour per day but the time of study is not important effective study only decides our success.
 • Approach your preparation based on the prescribed syllabus and previous year question paper. If possible paste the syllabus in front of your study place
 • Many people collect various institute materials but they never use. So collect selective notes.
 • Give more importance to the subject in the following order, 1. General Tamil/ English/ 2. Aptitude 3. Current Affairs 4. Polity 5. Basic Gk. 6 Modern India. All Subjects are important but above mentioned subjects covers more than 150 questions.
 • Other than School book you should read Arihant or Lucent General Knowledge book to score 15 question. Because many people just read school book they are not sound in Fundamental knowledge. This portion decide your top rank.
 • How we studied? what we studied it doesn’t ensure success. In Last 3 hour Examination time only decide our success. To avoid silly mistake take mock test in your place using shakthi or Sura Question Bank

 

General Science:

Physics

Universe‐General Scientific laws‐Scientific instruments‐Inventions and discoveries‐ National scientific laboratories‐Science glossary‐Mechanics and properties of matter‐Physical quantities, standards and units‐Force, motion and energy‐electricity and Magnetism ‐Heat, light and sound‐Atomic and nuclear physics.

Suggested Readings

 • 6 to 10 School books
 • Physics portion in Arihant or Lucent GK Book
 • 12thStd Physics Unit no 6 and 8 refer Basic topics only

Chemistry

Elements and Compounds‐Acids, bases and salts‐Oxidation and reduction‐Chemistry of ores and metals‐Carbon, nitrogen and their compounds‐Fertilizers, pesticides, insecticides

Suggested Readings

 • 6 to 10 School books
 • Chemistry portion in Arihant or Lucent GK Book
 • 11thStd Chemistry 8 ( Study Nitrogen Related only) and 17 and 18 units
 • 12thStd Chemistry 21 and 22 units alone

Botany

Main Concepts of life science‐The cell‐basic unit of life‐Classification of living organism‐‐‐Nutrition and dietetics‐Respiration

Suggested Readings

 • 6 to 10 School books
 • 11th Botany unit no , 2,4,7 only
 • 12th Botany unit no 3,4,6 alone

Zoology

Blood and blood circulation‐Endocrine system‐Reproductive system‐Genetics the science of heredity‐Environment, ecology, health and hygiene, Bio‐ diversity and its conservation‐Human diseases, prevention and remedies‐Communicable diseases and non‐ communicable diseases

Suggested Readings

 • 6 to 10 School books
 • Zoology  portion in Arihant or Lucent GK Book
 • 11th Std 3rd unit only
 • 12thstd 1,4,5,6 units only.

Current Events

History

Latest diary of events – National‐National symbols‐Profile of States ‐Eminent persons & places in news‐Sports & games‐Books & authors ‐Awards &honours‐Latest historical events‐‐ India and its neighbours‐ Appointments‐who is who?

Political Science

Problems in conduct of public elections‐ Political parties and political system in India‐ Public awareness & General administration ‐ Role of Voluntary organizations & Govt.,‐ Welfare oriented govt. schemes, their utility

Geography

Geographical landmarks‐Policy on environment and ecology

 Economics

Current socio‐economic problems New economic policy & govt. sector

Science

Latest inventions on science & technology Latest discoveries in Health Science Mass media & communication.

Suggested Readings

 • TNPSC Portal ( From March they are daily updating in English)
 • iya.competitiveexam.in ( before 20 days of Exam will be uploaded)
 • GK Today
 • Newspaper ( the Hindu)
 • you can’t follow more than one source so kindly follow any of the above one

Geography

Earth and Universe‐Solar system‐Atmosphere hydrosphere, lithosphere‐Monsoon, rainfall, weather and climate‐Water resources ‐rivers in India‐Soil, minerals & natural resources‐ Natural vegetation‐Forest & wildlife‐Agricultural pattern, livestock & fisheries‐ Social geography – population‐density and distribution‐Natural calamities – disaster management.

Suggested Readings

 • 6 to 1oth School book
 • Geography portion in Arihant or Lucent GK Book

 

History and culture of India South Indian history

Culture and Heritage of Tamil people‐‐Advent of European invasion‐ Expansion and consolidation of British rule‐Effect of British rule on socio‐economic factors‐Social reforms and religious movements‐India since independence‐Characteristics of Indian culture‐ 41 Unity in diversity –race, colour, language, custom‐India‐as secular state‐Organizations for fine arts, dance, drama, music‐Growth of rationalist, Dravidian movement in TN‐Political parties and populist schemes‐ Prominent personalities in the various spheres – Arts, Science, literature and Philosophy – Mother Teresa, Swami Vivekananda, PanditRavishankar , M.S.Subbulakshmi, Rukmani Arundel and J.Krishnamoorthy etc.

INDIAN NATIONAL MOVEMENT

Early uprising against British rule‐1857 Revolt‐ Indian National Congress‐Emergence of national leaders‐Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji‐Growth of militant movements ‐Communalism led to partition‐Role of Tamil Nadu in freedom struggle ‐Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar& Others‐Birth of political parties /political system in India since independence.

Suggested Readings

 • 6 to 10 Social Science ( History Portion , Except 9th History Because World history not in syllabus)
 • 11 and 12th History book
 • If you want more fact kindly refer to Arihant or Lucent

Constitution of India

Preamble to the constitution‐ Salient features of constitution‐ Union, State and territory ‐ Fundamental rights‐ Fundamental duties‐ Human rights charter‐ Union legislature – Parliament‐ State executive‐.State Legislature – assembly‐ Status of Jammu & Kashmir‐. Local government – panchayat raj – Tamil Nadu‐ Judiciary in India – Rule of law/Due process of law‐ Indian federalism – center – state relations‐ Emergency provisions‐ Elections ‐ Election Commission Union and State‐ Amendments to constitution‐ Schedules to constitution‐ Administrative reforms & tribunals‐ Corruption in public life‐ Anti‐corruption measures – Central Vigilance Commission, lok‐adalats, Ombudsman, Comptroller and Auditor General of India‐ Right to information ‐ Central and State Commission‐ Empowerment of women.

Suggested Readings

 • 6th to 1o School book civic portion
 • 12th political Science book
 • Arihant or Lucent GK book polity portion
 • (Some people may say Lakshmikandh must be studied but they never completed Lakshmikandh )

INDIAN ECONOMY

Nature of Indian economy‐ Five‐year plan models‐an assessment‐Land reforms & agriculture‐ Application of science in agriculture‐Industrial growth‐Role of public sector & disinvestment‐ Development of infrastructure‐ National income Rural welfare oriented programmes‐ Social sector problems – population, education, health, employment, poverty‐ HRD – sustainable economic growth‐ Economic trends in Tamil Nadu ‐ Energy Different sources and development‐ Finance Commission ‐ Planning Commission‐ National Development Council.

Suggested Readings

 • 11th Indian Economy 1 to 10 units
 • 12th Economy last 2 units ( fiscal and monetary policy)
 • Arihant or Lucent GK book Economy portion

APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS

Conversion of information to data‐‐Collection, compilation and presentation of data Tables, graphs, diagrams‐Analytical interpretation of data ‐Simplification‐Percentage‐Highest Common Factor (HCF)‐Lowest Common Multiple (LCM)‐Ratio and Proportion‐Simple interest‐Compound interest‐Area‐Volume‐Time and Work Decision making and problem solving‐Logical Reasoning‐ Puzzles‐Dice‐Visual Reasoning‐Alpha numeric Reasoning‐Number Series‐ Logical Number/Alphabetical/Diagrammatic Sequences.

Suggested Readings

 • School books
 • Practice old question paper

SYLLABUS – GENERAL ENGLISH

 1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings in Column B.
 2. Choose the correct ‘Synonyms’ for the underlined word from the options given
 3. Choose the correct ‘Antonyms’ for the underlined word from the options given
 4. Select the correct word (Prefix, Suffix)
 5. Fill in the blanks with suitable Article
 6. Fill in the blanks with suitable Preposition
 7. Select the correct Question Tag
 8. Select the correct Tense
 9. Select the correct Voice 1
 10. Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle)
 11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object….) Blanks with correct ‘Homophones’
 12. Find out the Error (Articles, Prepositions, Noun, Verb, Adjective, Adverb)
 13. Comprehension
 14. Select the correct sentence
 15. Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective, Adverb)
 16. Select the correct Plural forms
 17. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentense)
 18. Identify the correct Degree.
 19. Form a new word by blending the words
 20. Form compound words (Eg: Noun+Verb, Gerund+Noun)

 

Part-B Literature

 

 1. Figures of speech observed in the following Poems:

 

Alliteration – Allusion – Simile – Metaphor – Personification – Oxymoron – Onomatopoeia – Anaphora – Ellipsis – Rhyme Scheme – Rhyming Words – Repetition – Apostrophe A Psalm of Life – Women’s Rights – The Nation United – English words – Snake – The Man He Killed – Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116 – The Solitary Reaper – Be the Best – O Captain My Captain – Laugh and Be Merry – Earth – Don’t quit – The Apology – Be Glad your Nose is on your face – A sonnet for my Incomparable Mother – The Flying Wonder – To a Millionaire – The Piano – Manliness – Going for water – The cry of the Children – Migrant Bird – Shilpi.

 

 1. Appreciation Questions from Poetry

 

A Psalm of Life – Women’s Rights – The Nation United – English words – Snake – The Man He Killed – Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116 – The Solitary Reaper – Be the Best – O Captain My Captain – Laugh and Be Merry – Earth – Don’t quit – The Apology – Be Glad your – Nose is on your face – A sonnet for my Incomparable Mother – The Flying Wondr – To a Millionaire – The Piano – Manliness – Going for water – The cry of the Children – Migrant Bird – Shilpi.

 

 1. Important lines from Poems.

 

Where the mind is without fear – The Solitary Reaper – Going for water – A Psalm of Life – Be the Best – Sonnet No.116

 

 1. Questions on the Biography of

 

Mahatma Gandhi – Jawaharlal Nehru – Subash Chandra Bose – Helen Keller KalpanaChawala – Dr.Salim Ali – Rani of Jhansi – Nelson Mandela – Abraham Lincoln

 1. Questions on Shakespeare’s

 

Merchant of Venice (Act IV Court Scene) – Julius Ceasar (Act III Scene 2) – Sonnet 116

 

 1. Questions from Oscar Wilde’s-The Model Millionaire – The Selfish Giant
 2. KarlPaulnack Music-The Hope Raiser
 3. Comprehension Questions from the following Motivational Essays:

 

Gopala Krishna Gokhale’s Speech on 25th July in Mumbai in response to The address presented to him by students- Dale Carnegie’s ‘The Road to success- Dr.APJ Abdul Kalam’s ‘Vision for the Nation’(from‘India 2020’) – Ruskin Bond’s ‘Our Local Team’ – Hope Spencer’s ‘Keep your spirits high’ – DeepaAgarwal’s ‘After the storm’ – Brian patten’s ‘You can’t be that no you can’t be that’

 1. Comprehension Questions from the following description of Places AhtushiDeshpande’s ‘To the land of snow’ – ManoharDevadoss – YaanaiMalai – Brihadeesvarar Temple

 

 1. British English – American English

Part-C Authors and their Literary Works

 1. Match the Poems with the Poets

A psalm of Life – Be the Best – The cry of the children – The Piano – Manliness Going for water – Earth -The Apology – Be Glad your Nose is on your face – The Flying Wonder -Is Life But a Dream – Be the Best – O captain My Captain – Snake – Punishment in Kindergarten -Where the Mind is Without fear – The Man He Killed – Nine Gold Medals.

 1. Which Nationality the story belongs to?

The selfish Giant – The Lottery Ticket – The Last Leaf – How the Camel got its Hump – Two Friends – Refugee – The Open Window

 1. Identify the Author with the short story

The selfish Giant – The Lottery Ticket – The Last Leaf – How the Camel got its Hump – Two Friends – Refugee – The Open Window – A Man who Had no Eyes – The Tears of the Desert – Sam The Piano – The face of Judas Iscariot – Swept Away – A close encounter – Caught Sneezing – The Wooden Bowl – Swami and the sum.

 1. Whose Auto biography / Biography is this?
 2. Which Nationality the Poet belongs to ?

Robert Frost – Archibald Lampman – D.H. Lawrence – Rudyard Kipling Kamala Das – Elizabeth Barrett Browning – Famida Y. Basheer – Thomas Hardy – Khalil Gibran – Edgar A. Guest – Ralph Waldo Emerson – Jack Prelutsky – F. Joanna – Stephen Vincent Benet – William Shakespeare – William Wordsworth – H.W. Long Fellow – Annie Louisa walker – Walt Whitman – V.K. Gokak.

 1. Characters, Quotes, Important Lines from the following works of Indian Authors:

SahityaAkademi Award winner: ThakazhiSivasankaranPillai – ‘Farmer’ Kamala Das – 1. Punishment in Kindergarten 2. My Grandmother’s House R.K. Narayan – Swami and the sum – Rabindranath Tagore – Where the mind is without fear – DhanGopalMukherji – Kari, The Elephant – DeepaAgarwal – After the Storm – Dr. APJ Abdul Kalam – Vision for the Nation IndraAnantha Krishna- TheNeem Tree – Lakshmi Mukuntan- The Ant Eater and the Dassie – Dr. NeerajaRaghavan – The Sun Beam

 1. Drama Famous lines, characters, quotes from Julius Caesar – The Merchant of Venice
 2. Match the Places, Poet, Dramatist, Painter with suitable option
 3. Match the following Folk Arts with the Indian State / Country
 4. Match the Author with the Relevant Title/Character
 5. Match the Characters with Relevant Story Title

The Selfish Giant – How the camel got its hump – The Lottery ticket – The Last Leaf – Two friends – Refugee – Open window – Reflowering – The Necklace Holiday

 1. About the Poets – Rabindranath Tagore – Henry Wordsworth Longfellow – Anne Louisa Walker -V K Gokak – Walt Whitman – Douglas Malloch
 2. About the Dramatists 50 William Shakespeare – Thomas Hardy
 3. Mention the Poem in which these lines occur Granny, Granny, please comb My Hair – With a friend – To cook and Eat – To India – My Native Land – A tiger in the Zoo – No men are foreign – Laugh and be Merry – The Apology – The Flying Wonder
 4. Various works of the following Authors – Rabindranath Tagore – Shakespeare – William Wordsworth – H.W. Longfellow – Anne Louisa Walker – Oscar Wilde – Pearl S. Buck
 5. What is the theme observed in the Literary works? Snake – The Mark of Vishnu – Greedy Govind – Our Local Team – Where the mind is without fear – Keep your spirits high – Be the best – Bat – The Piano – The Model Millionaire – The Cry of the Children – Migrant bird – Shilpi
 6. Famous Quotes – Who said this?
 7. To Which period the Poets belong William Shakespeare – Walt Whitman – William Wordsworth – H.W. Longfellow Annie Louisa Walker – D.H. Lawrence
 8. Matching the Poets and Poems Discovery – Biking – Inclusion – Granny, Granny, please comb My Hair – With a Friend – To cook and Eat – Bat – To India – My Native Land – A tiger in the Zoo – No men are foreign – Laugh and be Merry – Earth – The Apology – The Flying Wonder – Off to outer space tomorrow morning – Be the best – Is life, but a dream – Women’s rights – The Nation united – English words – Snake – The man he killed
 9. Nature centered Literary works and Global issue Environment and Conservation Flying with moon on their wings – Migrant bird – Will Thirst Become – Unquenchable? – Going for Water – Swept away – Gaia tells her.

Suggested Readings

 • 6 to 12th School books
 • For Grammer portion refer wren and Martin book
 • Previous TNPSC General English Question paper.( don’t go any other books ) For practice shakthi publication book available.

QUESTION DISTRIBUTION (From Old Question paper Analysis)

SUBJECTNUMBER OF QUESTIONS
POLITY10 – 12
HISTORY & NATIONAL MOVEMENT12-18
ECONOMY5-10
GEOGRPAHY5-10
CURRENT AFFAIRS15-20
GENERAL SCIENCE20- 25
GENERAL KNWOLEDGE5-10
MENTAL ABILITY & APTITUDE 25
GENERAL TAMIL / ENGLISH 100

TNPSC GROUP II & IIA CLASSSES / TEST BATCH/ ONLINE TEST

CLASSES STARTS FROM MAY FIRST WEEK  

FEES

CLASS – 10,000

TEST BATCH – 2000

ONLINE TEST BATCH – 1200

WEEK DAYS & WEEKEND BATCH AVAILABLE

TEST AVAILABLE FOR

GENERAL TAMIL ,GENERAL ENGLISH , GENERAL STUDIES

 

Group II a Syllabus in English PDF

TNPSC GROUP IIA SYLLABUS AND BOOK IN TAMIL – DETAILED NOTIFICATION IN TAMIL 2017 PDF

TNPSC குருப் 2 நேர்கானல் அல்லாத பணியிடங்கள் / அறிவிக்கை / பாடத்திட்டம் /பொதுவான  தகவல்கள்  தமிழில்

குருப் 2 நேர்கானல் அல்லாத பணியிடங்களுக்கான தேர்வில் பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள 1953 உதவியாளர் பணியிடங்களை உள்ளடக்கிய தேர்வு. அதாவது குருப்4 பதவிக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள பணியிடமாகும். இத்தேர்வு ஒரே நிலையைக் கொண்டதாகும் , அதாவது  நடத்த்ப் படும் தேர்வில் வெற்றிபெற்றால் நேரடியாக பணி நியமனம் தான் , நேர்முகம் ( interview ) போன்றவை கிடையாது. தேர்வில் தேர்வர்கள் பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையில் இட ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு பணியிடங்கள் நிரப்பப் படும்.

விண்ணப்பத் தொடக்க நாள் : 27/04/2017

விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 26/05/2017        ( இனைய வழி மட்டுமே)

தேர்வு நாள் : ஆகஸ்டு – 6

 

TNPSC NOTIFICATION

DOWNLOAD SYLLABUS AND BOOK LIST IN TAMIL PDF

கல்வித்தகுதி : ஏதாவது ஒரு இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருந்தால் போதும்.

குறிப்பு :

 1. தேர்வர்கள் 10 ,ஆம் வகுப்பு + 12 ஆம் வகுப்பு + பட்டப்படிப்பு வரிசையாக படித்திருக்க வேண்டும்,
 2. 10 ஆம் வகுப்பு முடித்து பின் 12 ஆம் வகுப்பு படிக்காமல் டிப்ளமோ படித்து பின் பட்டப்படிப்பு பெற்றிருந்தாலும் விண்ணப்பிக்க இயலும் ஆனால் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பின் போது அதற்கு தகுந்த அரசானையை கான்பிக்க வேண்டும்
 3. தொலைதூரக்கல்வி படித்தவர்களும் தகுதியானவர்களே ஆனால் 10+12+3 இந்த அடிப்படையில் படித்திருக்க வேண்டும்

தேர்வு முறை :  ஒரே தேர்வு ( கொள்குறி வகை) 200 வினாக்களபாடத்திட்டம் :

பொது தமிழ் (அ) பொது ஆங்கிலம்100 வினாக்கள்
பொது அறிவு 75 வினாக்கள்
கணிதம் மற்றும் நுண்ணறிவு25 வினாக்கள்

 ( விளக்கமான பாடத்திட்டம் இறுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

வயது பற்றிய தகவல்கள்

இடஒதுக்கீட்டுப் பிரிவுஅதிகபட்ச வயது வரம்பு
Open 30
BC வயது வரம்பு  இல்லை
MBC/ DNCவயது வரம்பு  இல்லை
SC/SC(A) / ST வயது வரம்பு  இல்லை

 

கட்டணம் விபரங்கள் : 1/03/2017 முதல்

இடஒதுக்கீட்டு பிரிவுகட்டணச்சலுகை குறிப்பு
BC /MBC மூன்று முறை இலவசமாக விண்ணப்பிக்கலாம்100 ரூபாய்
SC/SC(A) / STகட்டணம் செலுத்த தேவையில்லைபொருந்தாது
உடல் ஊனமுற்றோர் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லைஊனத்தின் அளவு 40 % மேல் இருக்க வேண்டும்
முன்னாள் இராணுவத்தினர் இரண்டு முறை மட்டும்ஏற்கனவே 2 முறை பயன்படுத்தி இருந்தால் பொருந்தாது.
ஆதரவற்ற விதவை கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை ஆதரவற்ற விதவைக்கான சான்று முறையான அலுவலரிடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

குறிப்பு : இதற்குமுன் இலவசமாக விண்ணப்பித்து தேர்வு எழுதாமல் இருந்தாலும் கட்டணச்சலுகையை பயன்படுத்தியதாகவே கருதப்படும் எனவே கவனமாக விண்ணப்பிக்கவும்.

பொதுவான அறிவுரைகள்

 1. இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது , சாதிச்சான்றிதழ், பிறந்த தேதி, 10 ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ் மற்றும் பட்டப்படிப்பிற்கான சான்றிதழ் ஆகியவற்றின் எண்/ மற்றும் வழங்கப்பட்ட தேதி ஆகியவற்றை  கவனமாக விண்ணப்பம் செய்யவும்.
 2. கட்டணச் சலுகையை பொறுத்தவரை நீங்கள் எத்தனை முறை பயன்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் என்பது சரியாக தெரியாத பட்சத்தில் கட்டணம் செலுத்திய விண்ணப்பம் செய்யவும். ( கட்டணப் பிரச்சனையில் தேர்வில் வெற்றி பெற்றிருந்தும்  தேர்வாணையம்  அவர்கள் கோரிக்கயை ஏற்கவில்லை)
 3. 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வை தனியராக எழுதியிருந்தால் இறுதியாக பெற்ற மதிப்பெண் சான்றிதழில் உள்ள எண்ணை பதிவு செய்யவும்
 4. விண்ணப்பத்தை விண்ணப்பித்த பின் மாற்றம் செய்வதற்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் வரையிலும் அனுமதி உண்டு  ஆனால் ( பிறந்த தேதி, சாதிச்சான்றிதழ் , போன்றவற்றை மாற்றுவதற்கு அனுமதி இல்லை,தேர்வு மையம் மற்றும் பாடம் மாற்றிக்கொள்ள இயலும், எனவே கவனமாக விண்ணப்பிக்கவும்)
 5. ஆதரவற்ற விதவைகள் வருவாய்க் கோட்டாட்சியரிமிடருந்து ஆதரவற்ற விதவைக்கான சான்று மாத வருமானம் 4000 ரூபாய்க்கு மிகாமல் வாங்கியிருந்தால் மட்டுமே செல்லுபடி ஆகும்.
 6. கம்ப்யூட்டர் மையங்களில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் கவனமாக விண்ணப்பிக்கவும் ஏனெனில் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியாமலேயே கட்டணச் சலுகையை பயன்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளது.
 7. தடையின்மைச் சான்றிதழ்  மாதிரி இனைக்கப்பட்டுள்ளது
 8. தமிழ் வழியில் படித்தர் அறிவிக்கை வருவதற்கு முன்பாகவே அதற்கான சான்றிதழ் வாங்கி வைத்துக்கொள்ளவும். PSTM

வெற்றிவாகை சூட வாழ்த்துக்களுடன்

ஐயாச்சாமி முருகன்

9952521552,

[email protected]

 

தடையின்மைச் சான்றிதழ் மாதிரி

துறைத்தலைவர் அல்லது அலுவலகத் தலைவர் அல்லது பணியமர்த்தும் அலுவலர் அளிக்கும் தடையின்மைச் சான்றிதழ்

 1. விண்ணப்பதாரர் பெயர்
 2. வகிக்கும் பதவியின் பெயர்
 3. விண்ணப்பதாரர் அவசர விதிகளின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட தற்காலிகமான பணியாளரா? அல்லது விண்ணப்பதாரர் மாநில அல்லது சார்நிலைப் பணிகளில் தகுதிகாண் பருவத்தினரா?அல்லது தகுதிகாண்பருவம் முடிந்து ஒப்பளிக்கப்பட்டவரா? அல்லது நிலை உறுப்பினரா?
 4. பணியாற்றிய காலம் ———— நாள் முதல்————— நாள் வரை

மேற்குறிப்பு எண்.———————— நாள்————

 1. ———————— என்ற பதவிக்கான தேர்வுக்கான இவரது விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்படுவதில் எனக்கு மறுப்பில்லை.
 2. திரு/திருமதி/செல்வி——————————–க்கு கீழ்க்கண்ட தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன தண்டனை ஏதும் விதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று சான்றளிக்கப்படுகிறது.
 3. அவர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் குற்ற வழக்குகள் ஏதும் நிலுவையிலில்லை நிலுவையிலுள்ளது நிலுவையிலுள்ள இனங்களில் ஆவணங்களின் நகல்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும்

 

இடம்                                           அலுவலக முத்திரை                       கையொப்பம்

 

நாள்                                                                                                         பதவியின் பெயர்

பொதுவான  அறிவுரைகள்.

 1. முதலில் பள்ளிப்பாடப்புத்தகங்களை படிக்கவும் திருப்புதலுக்காக மட்டுமே அல்லது ஏதேனும் கூடுதல் தகவலுக்காக வேறு நிறுவனத்தின் பாடக்குறிப்புகளை படிக்கவும்
 2. ஒரு நாளைக்கு 5- 7 மணி நேரம் படித்தால் போது உங்களால் வெற்றிபெற முடியும். சிலர் கூறுவது போல் 10 மணி நேரம் படிப்பதென்பது சிறந்ததாக இருக்காது. நாம் எவ்வளவு நேரம் படிக்கின்றோம் என்பதை விட எப்படி படிக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம். மேலும் அனைத்து நாட்களிலும் உங்களால் ஒரே போல் படிக்க இயலாது சில நாட்கள் அதிக நேரம் படிக்கலாம், சில நாட்கள் குறைவான நேரம் படிக்கலாம் அதைப்பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. அனைவரும் இது மாதிரி பிரச்சனையை எதிர்கொள்வர்.
 3. பாடத்திட்டத்தை மையமாக வைத்தே படியுங்கள் அது உங்கள் தயாரிப்பினை நெறிப்படுத்தும். முடிந்தால் நீங்கள் படிக்கும் இடத்தில் பாடத்திட்டத்தினை நீங்கள் பார்க்கும் படி வைத்தால் சிறப்பாக இருக்கும்.
 4. சிலர் பல்வேறு பயிற்சி மையங்களின் பாடக்குறிப்புகள் ( மெட்டீரியல்ஸ்) சேகரிப்பர் ஆனால் அவற்றை படிக்க மாட்டார்கள். எனவே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பயிற்சி மையத்தின் பாடக்குறிப்பினை பயன்படுத்துங்கள்.
 5. பொதுவாக மொழிப்பாடம் தமிழ்/ஆங்கிலம்/ மற்றும் அறிவுக்கூர்மை மற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தினால் உங்களால் சரியாக 125 கேள்விகளுக்கு இந்த மூன்று பகுதிகளில் இருந்து விடையளிக்க இயலும். இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்.
 6. கூடுமானவரை பழைய வினாத்தாள்களை அடிப்படையாக வைத்து உங்கள் தயாரிப்பினை மேம்படுத்துங்கள்.
 7. பாடப்புத்தகம் தவிர்த்து,மனோரமா பொது அறிவுப் புத்தகம், அல்லது விகடன் பொது அறிவுப் புத்தகம் , ஆங்கிலத்தில் அரிஹந்த் அல்லது லூசெண்ட் பொது அறிவு புத்தகத்தில் ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கவேண்டும். நீங்கள் இப்புத்தகத்தினை படித்தால் அதிகபட்சம் சராசரியை விட கூடுதலாக உங்களால் 15 வினாக்களுக்கு சரியான விடையளிக்க வேண்டும். டாக்டர் சங்கர சரவணின் பொது அறிவுக் களஞ்சியம் என்ற புத்தகத்தையும் வாசிக்க வேண்டும்
 8. நாம் எவ்வளவுதான் படித்தாலும் தேர்வு நாளன்று நாம் 3 மணி நேரத்தில் எவ்வாறு விடையளிக்கப்போகிறோம் என்பதில் தான் இருக்கிறது அங்கு நாம் பண்ணுகின்ற தவறு என்னவென்றால் கேள்வியை தவறாக புரிந்து கொண்டு விடையளிப்பது இதை தவிர்ப்பதற்காக ஏதேனும் ஒரு வினாத்தாள் ( சக்தி அல்லது சுரா )தொகுப்பினை வைத்து ஒவ்வொரு வாரமும் பயிற்சி செய்யுங்கள் .
 9. உங்களுக்குதேவையான ,பாடக்குறிப்புகள் (www.iya.competitiveexam.in) இனையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.

பாடத்திட்டம்

பொதுஅறிவியல்

இயற்பியல்

பேரண்டத்தின் அமைப்பு-பொது அறிவியல் விதிகள்-புதிய உருவாக்கங்களும் ,கண்டுபிடிப்பும்-தேசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் பருப்பொருள்களின் பண்புகளும்,இயக்கங்களும்,இயற்பியல்அளவுகள்,அளவீடுகள்மற்றும்அலகுகள்-விசை,இயக்கம்மற்றும் ஆற்றல் காந்தவியல், மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னனுவியல்-வெப்பம்,ஒளிமற்றும்ஒலி-அனு மற்றும்அனுக்கரு இயற்பியல்.

படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள அறிவியல் புத்தகம்
 • மனோராமா பொது அறிவுப்புத்தகத்தில் உள்ள அறிவியல் பகுதி
 • 12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்தில் 6மற்றும் 8 வது பாடத்தில் அடிப்படையான பகுதிகளை மட்டும் படிக்கவும்.

வேதியல்

தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள்-அமிலங்கள் ,காரங்கள் மற்றும் உப்புகள்-செயற்கை-உரங்கள் உயிர்கொல்லிகள்,நுண்ணுயிரிக் கொல்லிகள்- ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்கவினைகள்-தாதுக்கள் மற்றும் உலோகங்களின் வேதியல் -கார்பன், நைட்ரஜன் மற்றும் அதன் கூட்டுப்பொருட்கள்.

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள அறிவியல்புத்தகம்
 • 11 வது வேதியியல் 8 வது பாடம் (நைட்ரஜன்தொடர்பாக), 17 , 18 பாடங்கள்.
 • 12 வதுவேதியியல்21 ,22 பாடங்கள்.

உயிரியல்

வாழ்க்கை அறிவியலின் முக்கியகருத்துக்கள்-செல்லின் அடிப்படை பற்றிய அறிவியல்-உயிரினங்களின் பல்வேறு வகைகள்-உணவூட்டம் மற்றும் திடஉணவு.

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரைஉள்ளஅறிவியல்புத்தகம்
 • 11 வதுதாவரவியல்பாடஎண் 2,4,7பாடங்கள்மட்டும்.
 • 12 வதுதாவரவியல்பாடஎண் 3,4, 6 மட்டும்.

விலங்கியல்

இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி– நாளாமில்லாசுரப்பிமண்டலம் அமைப்பு-இனப்பெருக்க அமைப்புமுறை-மரபியல் மற்றும் பாரம்பரிய அறிவியல்-சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல்- உயிரிய நலம் மற்றும் சுகாதாரம்-பல்லுயிரினவேறுபாடும் அதன் பாதுகாப்பும்-மனிதநோய்கள் முன்தடுப்பு மற்றும் பராமரித்தல்-பரவும்தன்மையுள்ள நோய்கள்-பரவாத்தன்மையுள்ள நோய்கள்.

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள அறிவியல் புத்தகம்
 • 12 வது விலங்கியல் 1,4, 5 மற்றும் 6 வதுபாடம்.
 • 11 வது விலங்கியல் 3 வதுபாடம் .

இந்தியப்புவியியல்

பூமியும் பேரண்டம்-சூரிய குடும்பம்-காற்று மண்டலம்- நிலக்கோளம்- நீர்க்கோளம்-பருவக்காற்று,மழைப்பொழிவு,காலநிலைமற்றும் தட்பவெப்பநிலை- நீர்வள ஆதாரங்கள்- இந்திய ஆறுகள்-மண் வகைகள், கனிமங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள்-காடுகள் மற்றும் வன உயிரிகள்-விவசாய முறைகள்-போக்குவரத்து மற்றும் தரைவழிப் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்-சமூகப்புவியியல்-மக்கட்தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல்-இயற்கைப் பேரழிவுகள்-பேரிடர்நிர்வாகம்.

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை புவியியல் பாடப்புத்தகம்
 • தமிழக புவியியல் பற்றிய பகுதிகளுக்கு தமிழ்நாடு பற்றியபகுதியை மனோரமா பொது அறிவு புத்தகத்தில்பார்க்கவும்.
 • மனோரமா பொது அறிவுப்புத்தகத்தில் இந்தியா பகுதியில் மக்கள் தொகை,, போக்குவரத்து போன்ற பகுதிகளை பார்க்கவும்.

நடப்புநிகழ்வுகள்

சமீபத்திய நடப்புகள்-தேசம் –தேசிய சின்ன்ங்கள் – மாநிலங்களின் குறிப்புகள்-தேசியப்பாதுகாப்பு மற்றும் தீவிரவாதம் – பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்-முக்கிய மாநாடுகள், நிகழ்வுகள்-பிரபல நபர்கள் – சமீபத்திய பிரபல இடங்கள்-விளையாட்டு ,கோப்பைகள்,போட்டிகள் தொடர்பானவை, முக்கிய புத்தகங்கள் மற்றும் எழுத்தாளார்கள்-இந்திய மற்றும் சர்வேதசே அளவில்முக்கிய விருதுகள்-கலாச்சாரநிகழ்வுகள்-வரலாற்று நிகழ்வுகள்-இந்தியா மற்றும் அண்டை நாடுகள் தொடர்பானவை-சமீபத்திய கலைச்சொற்கள்-முக்கிய நியமனங்கள். இந்திய வெளினாட்டுக் கொள்கை-முக்கிய நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள்-பொதுத்தேர்தல் மற்றும் நடத்துவதில் உள்ள பிரச்சனைகள்- இந்திய அரசியல் கட்சிகள் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு-பொதுவிழிப்புணர்வு மற்றும் பொதுநிர்வாகம்-தன்னார்வ தொண்டு நிறுவங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு நிறுவங்கள்-அரசின் சமூக நலத் திட்டங்கள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள். புவியியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சூழலியல் சார்ந்த அரசு மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவங்களின் கொள்கைகள். தற்போதைய சமூக-பொருளாதாரபிரச்சனைகள்-புதிய பொருளாதாரக் கொள்கைகள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பவியலில் தற்கால கண்டுபிடிப்புகள்-தற்கால உடல் நலம் சார்ந்த கண்டுபிடிப்புகள்-தகவல் தொழில்னுட்பம் சார்ந்த நிகழ்வுகள்.

 • மனோரமா பொது அறிவுப்புத்தகம்
 • மனானா நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு
 • iya.competitiveexam.in

குறிப்பு : அதாவது தேர்வுக்கு எட்டு மாதங்கள் வரை ஏதாவது ஒன்றை தெளிவாக படித்தால் போதும் . நடப்பு நிகழ்வுகள் படிப்பதற்கு ஒருநாளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் இடமளிக்க வேண்டாம்.

வரலாறுமற்றும்பண்பாடு– இந்தியா/தமிழ்நாடு

தமிழர் பண்பாடு மற்றும் நாகரிகம் ஐரோப்பியர்களின் வருகை-பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கம் ஆட்சி பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சியினால் சமூக-பொருளாதார-பண்பாட்டு மாற்றங்கள் –-சுதந்திரத்திற்கு பிந்தைய இந்தியா-இந்தியப் பண்பாட்டின் தன்மைகள்-வேற்றுமையில் ஒற்றுமை-இனம், நிறம்,மொழி மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள்-மதச்சார்பற்ற நாடு-கலை இலக்கிய பண்பாட்டு அமைப்புகள்-பகுத்தறிவாளர்கள் எழுச்சி-தமிழ்நாட்டில் திராவிட இயக்கம்-அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அதன் பிரபல திட்டங்கள்- -இந்திய சமூகச்சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எழுச்சி- கலை இலக்கிய பண்பாட்டு அமைப்புகள்-பல்வேறு துறையில் முக்கியமான பிரபலங்கள் –கலை -அறிவியல்- இலக்கியம் -தத்துவம்-அன்னைதெரசா- விவேகானந்தர்- பண்டிதரவிசங்கர்- எம். எஸ்சுப்புலட்சுமி- ருக்மனிஅருண்டேல்-ஜிட்டுகிருஷ்ணமூர்த்தி

இந்தியதேசியஇயக்கம்

தேசிய மறுமலர்ச்சி-1857க்கு முன் பிரிட்டிஷாருக்கு ஏற்பட்ட எழுச்சி-1857 பெருங்கலகம்-இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்-தேசியத்தலைவர்களின் எழுச்சி-காந்தி, நேரு, தாகூர்- நேதாஜி- தேசிய போராட்ட்த்தின் பல்வேறுநிலைகள்-பல்வேறு சட்டங்கள்-உலகப்போர்கள்அதன் இறுதிநிலை – மதவாதமும் தேசப்பிரிவினையும்-சுதந்திரப்போராட்ட்த்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு-ராஜாஜி-வ.உ.சிதம்பரனார்-பெரியார்-பாரதியார்மற்றும்பலர்- அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சுதந்திரத்திற்கு பிந்தையை அரசியல் முறை,

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள வரலாறு( 9 வது வரலாறு நீங்கலாக ஏனென்றால் உலக வரலாறு பாடத்திட்டத்தில் இல்லை)
 • 11 வது வகுப்பு மற்றும் 12 வது வகுப்புவ ரலாறு (குறிப்பிட்ட பாடம் மட்டும் பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் படிக்கவும், முழுவதும் படித்தால் நல்லது)
 • கூடுதலாக பழைய வினாத்தாள் தொகுப்பினை படிக்கலாம்

இந்தியஅரசியல்அமைப்பு

இந்திய அரசியல் அமைப்பு-அரசியலைப்பின் முகவுரை-அரசியலைப்பின் சிறப்பியல்புகள் -மத்திய – மாநில மற்றும் மத்திய ஆட்சிப்பகுதிகள்-குடியுரிமை-அடிப்படை உரிமைகள் –கடமைகள்-மனித உரிமைப்பட்டயம்-மத்தியச் சட்டமன்றம்-பாராளமன்றம்-மாநிலச் சட்டமன்றம்- உள்ளாட்சிஅரசு- பஞ்சாயத்துராஜ்-தமிழ்நாடு- இந்திய நீதித்துறையின் அமைப்பு- சட்டத்தின் ஆட்சி- முறையான சட்ட அமைப்பு- தேர்தல்கள்- அலுவலக மொழி மற்றும் 8வது அட்டவணை-பொது வாழ்வில் ஊழல்- ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள்-மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையம்-லோக் அதாலத்- குறைதீர்ப்பாளர்- கணக்குத் தணிக்கை அலுவலர்- தகவல் அறியும் உரிமை-மத்திய மாநில ஆணையங்கள் பெண்கள்முன்னேற்றம்- நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள்- அரசியலமைப்புச் சட்டத்திருத்தம்-  நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள்.

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 10 வரை உள்ள குடிமையியல் பகுதி
 • 12 வது வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் புத்தகம்
 • பாக்யா பயிற்சிப்பட்டரையின் அரசியலைப்பு புத்தகம்

இந்தியப்பொருளாதாரம்

இந்தியப் பொருளாதரத்தின் இயல்புகள்-ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்-மாதிரிகள்-மதிப்பீடு- நிலச்சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை-வேளாண்மையில் அறிவியலின் பயன்பாடு-தொழில்வளர்ச்சி- கிராம நலம்சார்ந்த திட்டங்கள்- சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள்- மக்கள்தொகை – கல்வி – சுகாதாரம்- வேலைவாய்ப்பு- வறுமை- தமிழகத்தின் பொருளாதார நிலை- ஆற்றல் மற்றும் அதன் பல்வேறு மூலங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி- நிதிக்குழு-தேசியவளர்ச்சிகுழு-திட்டக்குழு – வறுமை ஒழிப்புத் திட்டங்கள்-தொழில் வளர்ச்சி-மூலதன ஆக்கம் மற்றும் முதலீடுகள்-பொதுத்துறை நிறுவங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் பங்குவிலக்கல்-அடிப்படை  கட்டமைப்பு மேம்பாடு-தேசிய வருமானம்.

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 11 ஆம் வகுப்பு இந்திய பொருளாதாரம்
 • 12 ஆம் வகுப்பு இந்தியப் பொருளாதாரப் புத்தகம்கடைசி இரண்டு பாடங்கள் மட்டும்.
 • அரிகண்ட் அல்லது லூசெண்ட் (LUCENT) பொது அறிவுப்புத்தகத்தில் உள்ள பொருளாதாரப் பகுதி

அறிவுக்கூர்மைப்பகுதி

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளை தகவலாக மாற்றுதல்-புள்ளி விவரம் சேகரித்தல்- வகைப்படுத்துதல் மற்றும் அட்டவனைப் படுத்துதல்-குழு-வரைபடம் மற்றும் விளக்கபடம்-முழுமைத் தொகுதியாக தகவல்களை தெரிவித்தல்-கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை பகுப்பாராய்வு செய்தல்- சதவீதம்-மீ.பெ.வ. மற்றும் மீ.சி.ம, விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரம்- தனிவட்டி-கூட்டுவட்டி- பரப்பளவு-கனஅளவு- நேரம் மற்றும் வேலை-தர்க்க அறிவு-புதிர்கள்- பகடை தொடர்பானவை- படம் தொடர்பான தர்க்க அறிவு – எண்முறை தொடர்பானவை-முடிவெடுத்தல் மற்றும் பிரச்சனைகளை தீர்த்தல்.

 • பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள கணக்குகள்
 • கணியன் கணிதப்புத்தகம் ( தமிழில்மட்டுமேஉள்ளது)
 • பழைய வினாத்தாளில் உள்ள வினாக்களை பயிற்சி செய்தால் போதும்.

பொதுத்தமிழ்

பகுதி – (அ)

இலக்கணம்

 1. பொருத்துதல்: பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்– புகழ் பெற்ற நூல் நூலாசிரியர
 2. தொடரும் தொடர்பும் அறிதல் -இத்தொடரால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்–அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும்நூல்
 3. பிரித்தெழுதுக
 4. எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்
 5. பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்
 6. பிழைதிருத்தம் –சந்திப்பிழையை நீக்குதல் –ஒருமை பன்மை – பிழைகளை நீக்குதல் மரபுப் பிழைகள், வழுவுச்சொற்களை நீக்குதல் – பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல்
 7. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்
 8. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்
 9. ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிதல்
 10. வேர்ச்சொல்லைதேர்ந்தெடுத்தல்
 11. வேர்சொல்லைக் கொடுத்து வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயா;, தொழிற்பெயரை –உருவாக்கல்
 12. அகரவரிசைப்படி சொற்களைச் சீர்செய்தல்
 13. சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல்
 14. பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிதல்
 15. இலக்கணக் குறிப்பறிதல்
 16. விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல
 17. எவ்வகை வாக்கியம் எனக் கண்டறிதல்
 18. தன்வினை, பிறவினை, செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களைக் கண்டறிதல்
 19. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
 20. எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

பகுதி (ஆ)

இலக்கியம்

 1. திருக்குறள் தொடா;பான செய்திகள், மெற்கோள்கள் தொடரை நிரப்புதல் (பத்தொன்பது அதிகாரம் மட்டும்)அன்பு, பண்பு, கல்வி, கேள்வி, அறிவு, அடக்கம், ஒழுக்கம், பொறை, நட்பு, வாய்மை, காலம், வலி, ஒப்புரவறிதல்,செய்நன்றி, சான்றாண்மை, பெரியாரைத்துணைக்கொடல், பொருள் செயல்வகை, வினைத்திட்பம், இனியவைகூறல்
 2. அறநூல்கள் நாலடியார்நான்மணிக்கடிகை, பழமொழிநானூறு, முதுமொழிக்காஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னாநாற்பது, இனியவை நாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம, ஏலாதி, ஓளவையார்பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பிற செய்திகள்.
 3. கம்பராமாயணம் – தொடர்பான செய்திகள் மேற்கோள்கள், பா வகை, சிறந்த தொடர்கள்.
 4. புறநானூறு – அகநானுறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் அடிவரையறை, எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு நூல்களில் உள்ள பிற செய்திகள்.
 5. சிலப்பதிகாரம்-மணிமேகலை – தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் சிறந்த தொடர்கள் உட்பிரிவுகள் மற்றும்ஐம்பெரும் – ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்கள் தொடர்பான செய்திகள்.
 6. பெரியபுராணம் – நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம் – திருவிளையாடற்புராணம் – தேம்பாவணி – சீறாப்புராணம்தொடர்பான செய்திகள்.
 7. சிற்றிலக்கியங்கள்:திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி – கலிங்கத்துப்பரணி – முத்தொள்ளாயிரம், தமிழ்விடு தூது, நந்திக்கலம்பகம் -விக்கிரமசோழன் உலா, முககூடற்பள்ளு, காவடிச்சிந்து, திருவேங்கடத்தந்தாதி, முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ், பெத்தலகெம் குறவஞ்சி, அழகா; கிள்ளைவிடுதூது, இராகூராகூன் சோழன் உலா தொடர்பான செய்திகள்.
 8. மனோன்மணியம் – பாஞ்சாலி சபதம் – குயில்பாட்டு – இரட்டுற மொழிதல் (காளமேகப்புலவர்– அழகியசொக்கநாதர்தொடர்பான செய்திகள்).
 9. நாட்டுப்புறப்பாட்டு – சித்தர்பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள்.
 10. சமய முன்னோடிகள் அப்பர், சம்பந்தர்,சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர்;, திருமூலர்;, குலசேகர ஆழ்வார்;, ஆண்டாள், சீத்தலைச் சாத்தனார்;, எச்.ஏ.கிருஷ்ண பிள்ளை, உமறுப்புலவர்,தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புப்பெயர்கள்.

பகுதி – இ

தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்

 1. பாரதியார்,பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை தொடர்பான செய்திகள், சிறந்ததொடர்கள், சிறப்புப் பெயர்கள்.
 2. மரபுக்கவிதை – முடியரசன், வாணிதாசன், சுரதா. கண்ணதாசன், உடுமலைநாராயணகவி,பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம், மருதகாசி தொடர்பான செய்திகள், அடைமொழிப்பெயர்கள்.
 3. புதுக் கவிதை – ந.பிச்சமுர்த்தி, சி.சு.செல்லப்பா, தருமு சிவராமு, பசுவய்யா, இரா.மீனாட்சி, சி.மணி, சிற்பி, மு.மேத்தா, ஈரோடு தமிழன்பன், அப்துல்ரகுமான், கலாப்ரியா, கல்யாண்ஜி, ஞானக் கூத்தன், தேவதேவன், சாலை இளந்திரையன,; சாலினி இளந்திரையன, ஆலந்தூர்மோகனரங்கன் – தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புத் தொடர்கள் மற்றும் புதிய நூல்கள்.
 4. தமிழில் கடித இலக்கியம் – நாட்குறிப்பு: நேரு – காந்தி – மு.வ. அண்ணா–ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை நாட்குறிப்பு தொடர்பான செய்திகள்.
 5. நாடகக்கலை – இசைக்கலை தொடர்பான செய்திகள்
 6. தமிழில் சிறுகதைகள் தலைப்பு – ஆசிரியர் – பொருத்துதல்
 7. கலைகள் – சிற்பம் – ஓவியம் – பேச்சு – திரைப்படக்கலை தொடர்பான செய்திகள்.
 8. தமிழின் தொன்மை – தமிழ் மொழியின் சிறப்பு திராவிட மொழிகள் தொடர்பான செய்திகள்.
 9. உரைநடை – மறைமலையழகள் – பரிதிமாற்கலைஞா; ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், ரா.பி. சேதுப் பிள்ளை, திரு.வி.க. வையாபுரிப்பிள்ளை – மொழி நடை தொடர்பான செய்திகள்..
 10. உ.வெ.சாமிநாத ஐயா;, தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார்;, சி.இலக்குவனார்; – தமிழ்ப்பணி தொடர்பான செய்திகள்.
 11. தேவநேயப்பாவாணா; – அகரமுதலி, பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்;, தமிழ்த்தொண்டு தொடர்பான செய்திகள்.
 12. ஜி.யு.போப் – வீரமாமுனிவர்; தமிழ்ததொண்டு சிறபபுத் தொடர்கள்
 13. பெரியார்; – அண்ணா – முத்துராமலங்கத் தேவர் – அம்பேத்கார் – காமராசர்- சமுதாயத் தொண்டு.
 14. தமிழகம் – ஊரும் பேரும், தோற்றம் மாற்றம் பற்றிய செய்திகள்.
 15. உலகளாவிய தமிழா;கள் சிறப்பும் – பெருமையும் – தமிழ்ப் பணியும்.
 16. தமிழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள் தொடர்பான செய்திகள்
 17. தமிழகமகளிரின் சிறப்பு – அன்னி பெசண்ட் அம்மையார்;, மூவலூர்; ராமாமிர்தத்தம்மாள்,டாக்டர். முத்துலட்சுமி ரெட்டி – விடுதலைப் போராட்டத்தில் மகளிர்பங்கு (தில்லையாடி வள்ளியம்மை, ராணிமங்கம்மாள்)
 18. தமிழர்வணிகம் – தொல்லியல் ஆய்வுகள் – கடற் பயணிகள் – தொடர்பான செய்திகள்
 19. உணவே மருந்து – நோய் தீர்க்க்கும் மூலிகைகள் தொடர்பான செய்திகள்.
 20. சமயப் பொதுமை உணர்த்திய தாயுமானவர்;, இராமலிங்க அடிகளார்,; திரு.வி. கல்யாண சுந்தரனார்; தொடர்பானசெய்திகள் – மேற்கோள்கள

படிக்கவேண்டியபுத்தகங்கள்

 • 6 முதல் 12 ம் வகுப்பு வரை உள்ள தமிழ் புத்தகம்
 • ஏதாவது ஒரு தமிழிலக்கிய வரலாறு (முனைவர்தேவிரா- டாக்டர்பாக்கியமேரி- எம்மார் அடைக்கலசாமி – ( என்னைப் பொருத்தவரை பாலசுப்ரமணியன் புத்தக்ம்மிக அருமையாக உள்ளது)
 • பழைய வினாத்தாளில் உள்ள வினாக்களுக்கான விடையையும் சேர்த்து கூடுதலாகப் படித்தால் உங்களால் தமிழில் 90 வினாக்களுக்கு மேல் சரியாக விடையளிக்க முடியும்.

கேள்விகளின் எண்ணிக்கை பகுப்பாய்வு

பாடம் கேள்விகளின் எண்ணிக்கை
அரசியலமைப்பு10 – 12
வரலாறு மற்றும் தேசிய இயக்கம் 12-18
பொருளாதாரம் 5-10
புவியியல் 5-10
நடப்பு நிகழ்வுகள்15-20
பொது அறிவியல் 20
பொது அறிவு5-10

 

PROGRAMS OFFERED

 1. GROUP I MAINS TEST / CLASS
 2. GROUP II A CLASS WEEKDAYS / WEEKEND
 3. GROUP II A TEST / WEEKDAYS/ WEEKEND/ ONLINE TEST ALSO AVAILABLE

FOR ADMISSION CONTACT; 9952521550, 044- 48601550, 7418521550

 

DOWNLOAD THE PREVIOUS YEAR GROUP IIA ORIGINAL QUESTION PAPER

GENERAL TAMIL ;   http://www.tnpsc.gov.in/anskeys/24_01_2016_general_tamil.pdf

GENERAL ENGLISH ; http://www.tnpsc.gov.in/anskeys/24_01_2016_general_english.pdf

GENERAL STUDIES : http://www.tnpsc.gov.in/anskeys/24_01_2016_general_studies.pdf

 

error: Content is protected !!
 • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.